fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณปัจฉิมาพร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รู้สึกประทับใจ-เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ และได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้างจากการเรียน

– ไฟล์ในการเรียนเข้าใจง่าย แบ่งหมวดหมู่ได้ชัดเจน
– ได้เรียนรู้คำศัพท์บางคำที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าใช้แตกต่าง หรือผันรูปแบบเป็นแบบไหน
– บรรยากาศในการเรียนรู้สึก cozy มาก ๆ

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจด้านการเขียนมากยิ่งขึ้น

– ความแตกต่างระหว่างคำที่คล้ายกัน/สับสนกัน สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย
– ประเภทประโยค (Simple, compound, complex, compound-complex) มีการยกตัวอย่างที่ดี สามารถเข้าใจ concept ได้ทันที
– ความรู้เพิ่มเติมต่างๆ เช่น คำ/วลีที่ใช้ต่างกันใน American กับ British

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านการเขียนนี้ไปใช้ทำอะไร-ต่อยอดในด้านใดบ้าง

โดยหลักคือการเขียน CV และ Letter of propose ในการสมัครทุน/เรียนต่อ/หางานต่อไปหลังจบการศึกษาค่ะ

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

อ.ปริญญ์สอนได้ไหลลื่น ฟังง่ายมากค่ะ รู้สึกสบายใจเมื่อได้เรียน แต่ในบางครั้งก็จะไม่ค่อยเข้าใจคำอธิบายที่เฉพาะเจาะจงมากไป เช่น Coordinating word เนื่องจากไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษลึกขนาดนั้น (ส่วนตัวอยู่คณิตศาสตร์ค่ะ) ทำให้บางครั้งก็หลุด และทำความเข้าใจแบบกล้อมแกล้มไป อยากให้มี alternative ways ในการใช้คำในการสอนสำหรับนักเรียนทั่วไปเพิ่มขึ้นค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ 🙂