ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

เคล็ดลับการใช้ Suffixes (คำลงท้ายคำ) – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีวันอาทิตย์สมาชิกทุก ๆ คนครับ

วันนี้อาจารย์อยากจะขอแชร์ TOEIC tip เล็ก ๆ เรื่อง “suffixes (คำลงท้ายคำ)” ไว้ช่วยให้หลาย ๆ คนตัด choices ในข้อสอบ และแยกประเภทของคำได้เร็วขึ้นครับ

Tip นี้ จะช่วยในการทำ part 5 (reading section) ของ TOEIC เราลองมาดูตัวอย่างกันครับ:
– ถ้าคำลงท้ายด้วย -acy หรือ -cy แสดงว่าเป็น noun กล่าวถึงสถานะหรือคุณลักษณะของบางสิ่งบางอย่าง เช่น privacy = ความเป็นส่วนตัว; agency = หน่วยงาน/บริษัทตัวแทน
– หากคำลงท้ายด้วย -er หรือ -or หมายถึง noun ที่แสดงถึงบุคคลหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น director = ผู้กำกับ/ผู้จัดการบริษัท; employer = นายจ้าง
– ส่วนคำที่ลงท้ายด้วย -ish จะเป็น adjective เพื่อบอกว่าบุคคล สิ่งของ หรือการกระทำเป็นอย่างไร เช่น yellowish = มีลักษณะเป็นสีเหลือง; selfish = เห็นแก่ตัว

และถ้าหากสมาชิกท่านใดมีคำถามอื่น ๆ สามารถฝากไว้ข้างล่างนี้ได้เลยครับ

Have a superb Sunday!

– อ.ปริญญ์

รายละเอียด ข้อสอบ TOEIC Part 2/2

สวัสดีครับ วันนี้เราลองมาดูรายละเอียดการสมัคร-การเข้าสอบ-สิ่งที่ต้องรู้-อื่น ๆ เกี่ยวกับข้อสอบ TOEIC กันครับ โดย อ.ปริญญ์ TOEIC 990/990 (Part 2/2)

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (9 April 2017)

สวัสดีครับ

ใน TOEIC Quiz ประจำวันนี้ อาจารย์ขอนำเสนอโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ระดับ TOEIC 650+ ครับ ครั้งนี้ รูปแบบของตัวเลือกจะแตกต่างจากเดิม และเราควรเน้นเรื่องความหมายโดยรวมครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

What is the keyword of each choice?

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (26 May 2018)

สวัสดีครับ

เรามาลองหาคำตอบให้กับโจทย์ข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ข้อนี้กันครับ โดยสิ่งที่ทุกท่านต้องระวังในครั้งนี้ก็คือเรื่องไวยากรณ์และบริบทครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Look carefully, and you’ll see there’s only one correct answer!

Read More »

Leave a Reply