fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

เคล็ดลับการใช้ Suffixes (คำลงท้ายคำ) – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีวันอาทิตย์สมาชิกทุก ๆ คนครับ

วันนี้อาจารย์อยากจะขอแชร์ TOEIC tip เล็ก ๆ เรื่อง “suffixes (คำลงท้ายคำ)” ไว้ช่วยให้หลาย ๆ คนตัด choices ในข้อสอบ และแยกประเภทของคำได้เร็วขึ้นครับ

Tip นี้ จะช่วยในการทำ part 5 (reading section) ของ TOEIC เราลองมาดูตัวอย่างกันครับ:
– ถ้าคำลงท้ายด้วย -acy หรือ -cy แสดงว่าเป็น noun กล่าวถึงสถานะหรือคุณลักษณะของบางสิ่งบางอย่าง เช่น privacy = ความเป็นส่วนตัว; agency = หน่วยงาน/บริษัทตัวแทน
– หากคำลงท้ายด้วย -er หรือ -or หมายถึง noun ที่แสดงถึงบุคคลหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น director = ผู้กำกับ/ผู้จัดการบริษัท; employer = นายจ้าง
– ส่วนคำที่ลงท้ายด้วย -ish จะเป็น adjective เพื่อบอกว่าบุคคล สิ่งของ หรือการกระทำเป็นอย่างไร เช่น yellowish = มีลักษณะเป็นสีเหลือง; selfish = เห็นแก่ตัว

และถ้าหากสมาชิกท่านใดมีคำถามอื่น ๆ สามารถฝากไว้ข้างล่างนี้ได้เลยครับ

Have a superb Sunday!

– อ.ปริญญ์

3 ขั้นตอนสู่การใช้ “not” และ “no” อย่างแม่นยำ – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ ในวันนี้ เรามาดูคำสั้น ๆ ที่พบได้บ่อย ๆ กันครับ อย่าง not กับ no ซึ่งทำให้เกิดความสงสัยทุกครั้งที่จะใช้ อาจารย์ขอฝากแนวทางในการแยกแยะและใช้สองคำนี้ให้ถูกต้องครับ

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (11 September 2017)

สวัสดีครับ

เรามาลองหาคำตอบให้กับ TOEIC Quiz ประจำวันนี้กันครับ โดยครั้งนี้เป็นของข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ ข้อนี้ อาจารย์ขอฝากให้ทุกท่านลองพิจารณาคำที่มาต่อจากช่องว่างครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which is the right answer?

Read More »

Leave a Reply