ข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ใช้ในประเทศไทยแล้วหรือยัง?

เรามาเตรียมตัวให้พร้อมกับข้อสอบ TOEIC แบบใหม่กันดีกว่า

ในช่วงที่ผ่านมานี้ หลาย ๆ ท่านอาจมีคำถาม-ข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบข้อสอบ TOEIC Listening และ Reading ที่ใช้ในประเทศไทย เช่น:

– ข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ใช้ในประเทศไทยแล้วหรือยัง?

– ข้อสอบ TOEIC ทั่วไป แตกต่างจากข้อสอบ TOEIC Public อย่างไร?

– ข้อสอบ TOEIC แบบปัจจุบัน และข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ (แบบที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น-เกาหลีใต้) แตกต่างกันอย่างไร?

วันนี้ เรามาไขแต่ละข้อสงสัยเหล่านี้ไปพร้อม ๆ กันครับ

ข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ใช้ในประเทศไทยแล้วหรือยัง?

ในปัจจุบัน:

– ข้อสอบ TOEIC ทั่วไปยังคงใช้ข้อสอบ TOEIC แบบเดิม

– ข้อสอบ TOEIC Public จะเริ่มใช้ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ (แบบที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น-เกาหลีใต้) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2018 เป็นต้นไป

หากทาง CPA Thailand ผู้จัดสอบข้อสอบ TOEIC ในประเทศไทยมีการประกาศอีกครั้ง ทางอาจารย์จะรีบนำมา update ให้กับทุก ๆ ท่านครับ

ข้อสอบ TOEIC ทั่วไป แตกต่างจากข้อสอบ TOEIC Public อย่างไร?

โดยปกติแล้ว เวลาเราพูดถึงข้อสอบ TOEIC Listening และ Reading เราจะหมายถึงข้อสอบ TOEIC แบบทั่วไปครับ อย่างไรก็ตาม ข้อสอบ TOEIC Listening และ Reading ในประเทศไทยนั้นมีสองแบบครับ คือ ข้อสอบ TOEIC ทั่วไป และข้อสอบ TOEIC Public ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อสอบกา 200 เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างดังนี้ครับ:

– ข้อสอบ TOEIC ทั่วไปมีจัดสอบแทบทุกวัน (daily) ส่วนข้อสอบ TOEIC Public จัดสอบเดือนละครั้ง (monthly)

– ข้อสอบ TOEIC ทั่วไปมีค่าสอบที่ถูกกว่าข้อสอบ TOEIC Public

– ข้อสอบ TOEIC ทั่วไปเหมาะกับการสอบเพื่อยื่นคะแนนในประเทศไทย ส่วนข้อสอบ TOEIC Public เหมาะกับการสอบเพื่อยื่นคะแนนในต่างประเทศ

– ข้อสอบ TOEIC ทั่วไปมีการนำชุดข้อสอบที่เคยใช้สอบไปแล้วกลับมาใช้อีก ส่วนข้อสอบ TOEIC Public จะใช้ชุดข้อสอบที่ยังไม่เคยใช้สอบมาก่อนเสมอ

– ใบคะแนนของข้อสอบ TOEIC ทั่วไปเป็นแบบย่อ ส่วนใบคะแนนของข้อสอบ TOEIC Public เป็นแบบเต็ม มีการกล่าวถึงระดับทักษะต่าง ๆ ที่ผู้สอบมี โดยอ้างอิงจากคะแนนสอบที่ได้

ข้อสอบ TOEIC แบบปัจจุบัน และข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ แตกต่างกันอย่างไร?

สำหรับประเด็นแรกนี้ อาจารย์จะขอแยกกล่าวถึง Listening Test และ Reading Test ตามลำดับครับ

Listening Test (ข้อสอบการฟัง)

Part 1: Photographs (รูปถ่าย)

ใน part นี้ สิ่งที่เปลี่ยนไปในข้อสอบ TOEIC แบบ updated ก็คือจำนวนข้อครับ โดยลดลงจากเดิม 10 ข้อ เหลือ 6 ข้อ ส่วนลักษณะคำถามจะยังคงเหมือนเดิมครับ

Part 2: Question-Response (คำถาม-คำตอบ)

สำหรับ part 2 ในข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ได้ลดจำนวนข้อจาก 30 ข้อ เหลือ 25 ข้อครับ แต่รูปแบบโจทย์นั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครับ

Part 3: Conversations (บทสนทนา)

Part 3 เป็นส่วนแรกของข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนรูปแบบคำถามและตัวเลือกครับ แต่ก่อนอื่น เรามีศึกษาจำนวนคำถามที่เปลี่ยนไปก่อนครับ ใน part นี้ Updated TOEIC ได้เพิ่มจำนวนคำถาม จากเดิม 30 ข้อ เพิ่มเป็น 39 ข้อ ซึ่งทำให้จำนวนบทสนทนาที่เราต้องฟังนั้นเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน คือ เพิ่มจาก 10 เป็น 13 บทสนทนาครับ ส่วนจำนวนคำถามต่อบทสนทนานั้นยังคงเท่าเดิมที่ 3 คำถามต่อ 1 บทครับ

ทีนี้ เรามาดูความแตกต่างรูปแบบโจทย์ในข้อสอบ TOEIC แบบปัจจุบัน และข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่กันครับ (โดยประโยคภาษาอังกฤษทั้งหมดนี้อ้างอิงจาก ETS ผู้ออกแบบข้อสอบ TOEIC ครับ):

Conversations that include shorter turns and more exchanges -> ในบทสนทนา ผู้พูดจะพูดแต่ละครั้งสั้นลง แต่จะมีการพูดสลับไป-มามากขึ้นครับ เช่น ปกติบทสนทนาจะเริ่มที่ผู้พูด A แล้วต่อด้วย B จากนั้นก็เป็น A แล้วกลับไปที่ B อีกรอบ (A-B-A-B) ส่วนในข้อสอบ TOEIC แบบใหม่จะเป็น A-B-A-B-A-B ครับ

Narrator: Questions x through y refer to the following conversation and list.
Woman: Larry, we have a new graphic designer starting next month and we’ll need to set her up with a laptop and extra monitor. Can you place orders for those?
Man: Sure. You know our vendor has raised their prices, right?
Woman: Really?
Man: Yes. I just looked at the catalog a few minutes ago, and their current models are more expensive.
Woman: Right. Well, our budget per work area is $1,000 maximum. So let’s order the system with the largest screen that falls within that price.
Man: OK. I’ll take a look at the prices again and place the order.

– More than two speakers in some conversations -> ในบทสนทนาบางบทจะมีผู้พูดมากกว่า 2 คน (ก็คือมีผู้พูด 3 คน) ครับ

Narrator: Questions x through y refer to the following conversation with three speakers.
Man 1: Have you two taken a look at the progress they’ve made upstairs on the office expansion? It looks great!
Woman: I know! I can’t believe it! And the offices up there have amazing views of the city.
Man 2: I wonder which division will move up there when it’s finished.
Woman: I heard it’s the research department.
Man 1: Ah, because they have the most people.
Woman: Probably. I’d love to have an office on that floor, though.
Man 2: Yeah. Well, the company must be making good money if they’re adding that space!
Man 1: I think you’re right, there!

– Conversations that include elisions (going to / gonna) and incomplete sentences/fragments (Yes, in a minute; Down the hall; Could you?) -> บทสนทนามีการใช้การละหรือตัดเสียงหรือพยางค์ออกครับ เช่น แทนที่จะใช้ going to ก็พูดว่า gonna แทน นอกจากนี้ บทสนทนายังมีการใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ หรือเศษหรือส่วนของประโยคครับ เช่น Yes, in a minute (ใช่ ในอีกสักนาที/สักครู่); Down the hall (ลง/ตรงไปทาง/ไปตามห้องโถง) หรือ Could you? (คุณสามารถได้ไหม) จะเห็นว่าคำเหล่านี้ไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์ครับ และเราจะสามารถเข้าใจความหมายได้อย่างครบถ้วนก็ต่อเมื่อเราฟังและพิจารณาประโยคที่มาก่อนหน้าหรือตามหลังครับ

– New question type testing the connection of what is heard in a conversation or talk and what is seen in a graphic -> สำหรับประเด็นนี้จะพบได้ในทั้งข้อสอบ TOEIC Part 3 และ Part 4 ครับ กล่าวคือ มีคำถามประเภทใหม่ที่จะให้เราพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เราได้ยินกับรูปภาพที่กำหนดมาให้ครับ

Screen Size System Price
11 inches $799
13 inches $899
15 inches $999
17 inches $1,099
Look at the graphic. What size screen will the man order?
(A) 11 inches
(B) 13 inches
(C) 15 inches
(D) 17 inches

– New question type testing a speaker’s implied meaning in the context of a conversation or talk -> ข้อนี้ก็จะมีในทั้งข้อสอบ TOEIC Part 3 และ Part 4 เช่นกันครับ ซึ่งก็คือ ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่จะมีคำถามเกี่ยวกับความหมายที่กล่าวเป็นนัยของผู้พูด โดยพิจารณาจากบริบทของสิ่งที่เราได้ยินครับ

Why does the woman say, “I can’t believe it”?
(A) She strongly disagrees.
(B) She would like an explanation.
(C) She feels disappointed.
(D) She is happily surprised.

Part 4: Talks (บทพูด)

ในส่วนของ part 4 ของข้อสอบ TOEIC แบบใหม่จะยังคงมีจำนวนคำถาม (30 ข้อ) จำนวนบทพูด (10 บท) และจำนวนคำถามต่อบทพูด (3 คำถามต่อ 1 บท) เท่าเดิมครับ

อย่างไรก็ตาม คำถามจะมีการเปลี่ยนแปลงครับ (โดยทุกท่านสามารถอ้างอิงตามสิ่งที่อาจารย์ได้พูดถึงใน Part 3 ได้เลยครับ) คือ:

– New question type testing the connection of what is heard in a conversation or talk and what is seen in a graphic

Program
Presenter Time

Ms. Carbajal
Mr. Buteux
BREAK
Mr. Chambers
Ms. Ohta

1:00-1:50
1:55-2:45
2:45-3:00
3:00-3:50
3:55-4:45
Look at the graphic. Who will be the final presenter?
(A) Ms. Carbajal
(B) Mr. Buteux
(C) Mr. Chambers
(D) Ms. Ohta

– New question type testing a speaker’s implied meaning in the context of a conversation or talk

What does the man mean when he says, “Here’s the thing”?
(A) He will demonstrate a product.
(B) He has forgotten a word.
(C) He has found what he was looking for.
(D) He will introduce a point to consider.

Reading Test (ข้อสอบการอ่าน)

Part 5: Incomplete Sentences (ประโยคที่ไม่สมบูรณ์)

สำหรับ part แรกของ reading ในข้อสอบ TOEIC แบบ updated นั้นมีรูปแบบโจทย์เหมือนเดิม แต่ลดจำนวนข้อลงจาก 40 ข้อ เป็น 30 ข้อครับ

Part 6: Text Completion (การทำให้บทความสมบูรณ์)

ถึงแม้ข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่จะยังคงมี 4 บทความเท่าเดิม แต่ในแต่ละบทความจะเพิ่มจำนวนข้อจาก 3 ข้อ เป็น 4 ข้อ ทำให้รวมแล้วมีคำถาม 16 ข้อใน part นี้ครับ

ส่วนความแตกต่างของโจทย์มีจุดเดียวคือ:

– Text completion questions that ask test takers to choose which new sentence fits best in the context of the overall passage -> หมายความว่า แทนที่เราจะเลือกคำหรือกลุ่มคำมาเติมในช่องว่างอย่างเดียว คราวนี้จะมีบางข้อที่กำหนดมาให้ 4 ประโยค แล้วให้เราเลือกประโยคที่เหมาะสมที่สุดใส่ในช่องว่างครับ

… For that reason, we are urging experienced project leaders to attend each one of the interactive seminars that will be held throughout the coming month. _____ .

(A) Let me explain our plans for on-site staff training
(B) We hope that you will strongly consider joining us
(C) Today’s training session will be postponed until Monday
(D) This is the first in a series of such lectures

Part 7: Reading Comprehension (การทำความเข้าใจจากการอ่าน)

Part นี้อาจเรียกได้ว่าเป็น part ที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดในข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ครับ เรามาเริ่มที่ส่วน Single Passages (บทความเดี่ยว) กันก่อนนะครับ ในส่วนนี้จะเพิ่มจำนวนคำถามจาก 28 ข้อ เป็น 29 ข้อครับ และหากพูดถึงจำนวนบทความที่เราต้องอ่านก็ได้เพิ่มจาก 7-10 บทความ เป็น 10 บทความครับ อย่างไรก็ตาม จำนวนคำถามต่อบทความได้ลดลงจาก 2–5 คำถาม เป็น 2–4 คำถามต่อบทความครับ นั่นหมายความว่าเราจะไม่เจอบทความเดี่ยวที่มีคำถาม 5 ข้อพ่วงมาด้วยอีกต่อไปครับ

ส่วน Double Passages (บทความคู่) ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Multiple Passages (บทความหลายบทความ) ครับ โดยมีการเพิ่มคำถามจาก 20 ข้อ เป็น 25 ข้อครับ และที่สำคัญ จากที่ข้อสอบ TOEIC แบบเดิมมี 4 double passages ในข้อสอบ TOEIC แบบ updated จะมี 2 double passages และ 3 triple passages (บทความสามบทความ) แทนครับ แปลว่า ใน triple passages แต่ละชุด ผู้สอบต้องอ่านถึง 3 บทความเพื่อนำข้อมูลไปตอบคำถามครับ ส่วนจำนวนคำถามต่อชุดบทความ (ไม่ว่าจะเป็น double หรือ triple passages) จะยังคงเป็น 5 ข้อต่อชุดเท่าเดิมครับ

สำหรับลักษณะคำถามที่เปลี่ยนไปมีดังนี้ครับ:

Set-based questions that ask test takers to understand where in the passage a sentence belongs -> หมายถึงจะมีคำถามที่กำหนดประโยคมาให้ แล้วให้เราเลือกว่าควรใส่ในตำแหน่งใดครับ

In which of the positions marked [1], [2], [3], and [4] does the following sentence best belong?
“The name and telephone number of the person posting the notice must be clearly marked on the back.”
(A) [1]
(B) [2]
(C) [3]
(D) [4]

Text messages, instant messages or online chat conversations with multiple writers -> บางบทความจะมีลักษณะเป็นข้อความหรือการพูดคุยกันผ่านโปรแกรม chat ไม่ก็ SMS ครับ และอาจมีผู้สนทนามากกว่า 2 คนครับ

SAM BACH          11:59
My first flight was delayed, so I missed my connection in Beijing.
SAM BACH          12:00
So now, I’m going to be on a flight arriving in Kansai at 18:00.
AKIRA OTANI          12:05
OK. Same airline?
SAM BACH          12:06
It’s still Fly Right Airlines. It will be later in the day but still in time for our client meeting.
AKIRA OTANI          12:06
I’ll confirm the arrival time. Do you have any checked bags?
SAM BACH          12:10
I do. Would you mind meeting me at the door after I go through customs?
AKIRA OTANI          12:15
Sure thing. Parking spots can be hard to find, but now I’ll have extra time to drive around and look.
SAM BACH          12:16
Yes, sorry about that. See you then!

New questions about understating the writer’s words in context -> คำถามแบบใหม่เพื่อทดสอบความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความหมายของคำที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อ โดยพิจารณาจากบริบทของบทความครับ

At 12:15, what does Mr. Otani mean when he writes, “Sure thing”?
(A) He has confirmed the arrival time of a flight.
(B) He is certain he will be able to find a parking place.
(C) He agrees to wait at the door near the customs area.
(D) He knows Mr. Bach must pass through customs.

สรุป

เราสามารถสรุปความแตกต่างระหว่างข้อสอบ TOEIC แบบปัจจุบัน และข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ได้ตามตารางข้างล่างนี้ครับ:

  Current TOEIC Updated TOEIC
Part 1: Photographs 10 questions 6 questions
Part 2: Question-Response 30 questions 25 questions
Part 3: Conversations 30 questions
10 conversations
3 questions per conversation
39 questions
13 conversations
3 questions per conversation
Part 4: Talks 30 questions
10 talks
3 questions per talk
30 questions
10 talks
3 questions per talk
Part 5: Incomplete Sentences 40 questions 30 questions
Part 6: Text Completion 12 questions
3 questions per text
16 questions
4 questions per text
Part 7: Reading Comprehension

Single Passages
28 questions
7-10 single passages
2-5 questions per passage

Double Passages
20 questions
4 double passages

5 questions per set

Single Passages
29 questions
10 single passages
2-4 questions per passage

Multiple Passages
25 questions
2 double passages
3 triple passages
5 questions per set

อาจารย์ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ ในตอนนี้ อาจารย์เชื่อว่าทุกท่านมีความพร้อมสำหรับข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่แล้ว หากท่านใดมีคำถาม-ข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถฝากไว้ใน comments ข้างล่างนี้ หรือทาง Facebook Page: PrinEnglish และ Line: @PrinEnglish ได้ทันทีครับ

ขอบคุณครับ
– อ.ปริญญ์ TOEIC 990/990

เอกสารอ้างอิง
– http://news.ets.org/press-releases/toeic-listening-reading-test-receive-updates/
– https://www.ets.org/s/toeic/pdf/examinee_handbook_for_toeic_listening_reading_test_updated.pdf
– https://www.ets.org/s/toeic/pdf/toeic_listening_reading_sample_test_updated.pdf

Comments