fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (8 May 2018)


สวัสดีครับ

วันนี้ อาจารย์ขอฝากคำถามจากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ครับ ซึ่งเราต้องพิจารณาทั้งตัวคำศัพท์เองและบริบทของเนื้อหาที่ให้มาครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Consider both sentences, and I’m sure you’ll easily find the answer!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“The correct answer is (D) convenience.”

เรามาดูประโยคกันครับ โดยครั้งนี้ต้องพิจารณาถึงสองประโยคเพื่อเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดครับ
Smartphones are popular due to their _____ . Unlike desktop computers, they are easy to carry around and can be used anywhere.
แปลว่า
“สมาร์ทโฟนเป็นที่นิยมเนื่องจาก _____ ของมัน ต่างจากคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พวกมันนำติดตัวไปได้ง่ายและสามารถใช้ได้ทุกที่”

จะเห็นว่าแต่ละ choice ในข้อนี้เป็นคำประเภทเดียวกัน (noun [คำนาม]) ดังนั้น โจทย์ข้อนี้ต้องการทดสอบเราด้านความรู้เรื่องคำศัพท์และบริบทครับ เรามาเริ่มที่ความหมายของแต่ละคำกันครับ
(A) speed -> ความเร็ว
(B) weight -> น้ำหนัก
(C) appearance -> รูปร่าง / ลักษณะ
(D) convenience -> ความสะดวก

คราวนี้ เรามาลองพิจารณาแต่ละตัวเลือกด้วยการแทนลงในช่องว่างครับ

ข้อ (A) speed เมื่อเติมลงไปจะแปลว่า “สมาร์ทโฟนเป็นที่นิยมเนื่องจากความเร็วของมัน ต่างจากคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พวกมันนำติดตัวไปได้ง่ายและสามารถใช้ได้ทุกที่” หากเราดูประโยคถัดไป ถึงแม้การที่ smartphones “นำติดตัวไปได้ง่ายและใช้ได้ทุกที่” อาจทำให้เรานึกถึงความเร็ว แต่พอพิจารณาแบบละเอียดขึ้นแล้ว สองคุณลักษณะนี้ไม่ได้แปลว่าตัว smartphones ต้องมีความเร็วเสมอไปครับ ข้อนี้จึงไม่ถูกต้องครับ

ข้อ (B) weight เมื่อเติมลงไปจะแปลว่า “สมาร์ทโฟนเป็นที่นิยมเนื่องจากน้ำหนักของมัน ต่างจากคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พวกมันนำติดตัวไปได้ง่ายและสามารถใช้ได้ทุกที่” เมื่อพิจารณาประโยคที่ตามมา จะเห็นว่าไม่มีส่วนใดที่สื่อถึงนํ้าหนักเลย เราจึงตัดตัวเลือกนี้ออกครับ

ข้อ (C) appearance เมื่อเติมลงไปจะแปลว่า “สมาร์ทโฟนเป็นที่นิยมเนื่องจากรูปร่าง/ลักษณะของมัน ต่างจากคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พวกมันนำติดตัวไปได้ง่ายและสามารถใช้ได้ทุกที่” เมื่อดูประโยคที่สอง พบว่า “นำติดตัวไปได้ง่ายและใช้ได้ทุกที่” มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปร่างหรือลักษณะแม้แต่น้อย เราเลยไม่ควรเลือก choice นี้ครับ

ข้อ (D) convenience เมื่อเติมลงไปจะแปลว่า “สมาร์ทโฟนเป็นที่นิยมเนื่องจากความสะดวกของมัน ต่างจากคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พวกมันนำติดตัวไปได้ง่ายและสามารถใช้ได้ทุกที่” เมื่ออ่านต่อกันจะเห็นว่าข้อนี้สมเหตุสมผลที่สุดครับ เพราะสิ่งของที่ “นำติดตัวไปได้ง่ายและใช้ได้ทุกที่” ย่อมทำให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้ครับผม เราจึงเลือกข้อนี้เป็นคำตอบครับ

“เพียงแค่พิจารณาประโยคที่อยู่รอบ ๆ ประโยคที่มีช่องว่างอย่างคร่าว ๆ ก็จะช่วยให้เราทำข้อสอบ TOEIC Part 6 ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นครับ”

– อ.ปริญญ์

Leave a Reply