fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (11 May 2016)

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ

พบกันอีกครั้งกับ TOEIC Quiz ครับ รอบนี้อาจารย์ขอนำเสนอโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ที่มีความท้าทายอยู่ที่ระดับคะแนน TOEIC 700 PLUS+ ครับ (คำตอบกับคำอธิบาย อาจารย์ได้เขียนไว้ด้านล่างนี้ครับ)

Have a go—I’m sure you can do it!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“(C) given เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ”

โดยประโยคนี้
That’s not surprising _____ the demand we have seen from manufacturers.
เราแปลได้ว่า
“นั่นมันไม่น่าแปลกใจ/ประหลาดใจเลย _____ ความต้องการที่เราได้เห็นจากผู้ผลิต”

สำหรับคำถามข้อนี้ แต่ละตัวเลือกมาจากคำว่า give ที่แปลว่า “ให้” ครับ

สิ่งที่น่าสังเกตของข้อนี้คือ ประโยคที่ให้มาประกอบไปด้วยสองประโยคย่อย คือ That’s not surprising. และ The demand we have seen from manufacturers. เพราะฉะนั้น เราต้องเติมคำที่ใช้เชื่อมประโยคได้ลงในช่องว่างครับ

ที่เราเลือกตอบ (C) given ก็เพราะที่จริงแล้วคำนี้สามารถใช้ได้ในรูปแบบ preposition (คำบุพบท) ซึ่งจะให้ความหมายว่า:
– “เมื่อพิจารณาถึง (บางสิ่งบางอย่าง)”
– “เมื่อทราบ/รู้เกี่ยวกับ (บางสิ่งบางอย่าง)” หรือ
– “เพราะ (บางสิ่งบางอย่าง)”

ดังนั้น ลักษณะการใช้จะคล้าย ๆ กับ because of และ due to นั่นก็คือต้องตามด้วย noun (คำนาม) หรือ noun phrase (กลุ่มคำนาม) เสมอ ในโจทย์ข้อนี้ เมื่อนำมาใส่ในช่องว่าง given จะถูกตามด้วย the demand ซึ่ง demand เป็น noun จึงสามารถเชื่อมประโยคได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ครับ โดยที่ we have seen from manufacturers ถือว่าเป็นส่วนขยายของ demand ครับ เพราะโครงสร้างที่แท้จริงคือ the demand that we have seen from manufacturers เพียงแต่เราสามารถละเว้นคำว่า that ได้ครับ

ส่วน choices อื่น ๆ (A) give, (B) giving และ (D) to give นั้นล้วนแต่เป็น verb (คำกริยา) และสำหรับ give และ giving สามารถเป็น noun ได้ในบางกรณีเช่นกัน ซึ่งแน่นอนครับว่าเราไม่ใช้ทั้ง verb และ noun ในการเชื่อมประโยค จึงต้องตัดตัวเลือกเหล่านี้ทิ้งครับ

“อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สะกดเหมือนกัน แต่เป็นได้มากกว่าหนึ่ง part of speech ครับ”

Have a good midweek!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (9 November 2017)

สวัสดีครับ

ยินดีต้อนรับผู้อ่านทุกท่านกลับเข้าสู่ Today’s TOEIC Quiz ครับ วันนี้อาจารย์ขอนำเสนอโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ให้ทุกท่านลองทำดูครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Can you find the correct answer?

Read More »

3 ขั้นตอนสู่การใช้ “not” และ “no” อย่างแม่นยำ – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ ในวันนี้ เรามาดูคำสั้น ๆ ที่พบได้บ่อย ๆ กันครับ อย่าง not กับ no ซึ่งทำให้เกิดความสงสัยทุกครั้งที่จะใช้ อาจารย์ขอฝากแนวทางในการแยกแยะและใช้สองคำนี้ให้ถูกต้องครับ

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (9 April 2016)

[interaction id=”5708798cc35c4ea6700a24df”] สวัสดีทุก ๆ ท่านครับ เรามาลองทำ TOEIC Quiz จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences กันครับ โดยโจทย์ข้อนี้ มีความท้าทายอยู่ในระดับคะแนน TOEIC ที่ 700 PLUS+ ครับ (คำตอบและคำอธิบาย อยู่ใน video

Read More »

Leave a Reply