fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (6 June 2017)

สวัสดีครับ

และขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Today’s TOEIC Quiz ครับ คำถามในวันนี้มาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ โดยตัวเลือกที่ให้มานั้นมีลักษณะที่คล้ายกัน และอาจดูเหมือนว่ามีมากกว่าหนึ่งตัวเลือกที่สามารถเติมลงในช่องว่างได้ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Be careful of the distractors!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“เราควรเลือก (B) lively ครับ”

โดยที่ประโยค
Yesterday’s festival featured some of the most _____ dancers that the theater has ever hosted.
มีความหมายว่า
“เทศกาลเมื่อวานได้มี (การแสดงของ) ส่วนหนึ่งของนักเต้นที่ _____ มากที่สุดเท่าที่โรงละครได้เคยจัด”

แต่ละตัวเลือกในครั้งนี้มาจากรากศัพท์เดียวกันครับ:
(A) live -> สด
(B) lively -> มีชีวิตชีวา
(C) livelier -> มีชีวิตชีวามากกว่า
(D) liveliness -> ความมีชีวิตชีวา

คำถามข้อนี้ต้องการทดสอบความรู้ของเราในด้านความหมายของคำที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันครับ โดยช่องว่างที่ให้มานั้นอยู่หน้าคำว่า dancers ซึ่งเป็น noun (คำนาม) เราลองมาเริ่มดูกันทีละ choice ครับ

ข้อ (A) live ในที่นี้ขอกล่าวถึงในรูปแบบ adjective (คำคุณศัพท์) ที่แปลว่า “สด” ครับ (เนื่องจากรูปแบบ verb [คำกริยา] เราไม่สามารถแทนในช่องว่างของประโยคได้อยู่แล้ว) ข้อนี้เราเติมลงช่องว่างได้ไม่ผิดหลักไวยากรณ์ แต่ให้ความหมายที่ฟังดูแปลก ๆ (some of the most live dancers หรือ “ส่วนหนึ่งของนักเต้นที่สดมากที่สุด”) ครับ ดังนั้น เราควรศึกษาตัวเลือกอื่นก่อนครับ

สำหรับ (B) lively มองผ่าน ๆ อาจคิดว่าเป็น adverb (คำวิเศษณ์) แต่ที่จริงแล้วคำนี้เป็น adjective ครับ (ถ้าจะใช้เป็น adverb ต้องเป็น livelily แต่ไม่ค่อยใช้กันครับ) ดังนั้น เราสามารถนำ choice นี้มาเติมหน้า noun (dancers) เพื่อขยายมันได้ กลายเป็น some of the most lively dancers หรือ “ส่วนหนึ่งของนักเต้นที่มีชีวิตชีวามากที่สุด” ซึ่งฟังดู okay เลยทีเดียวครับ

ในกรณีของ (C) livelier เป็น adjective ในรูปแบบของ comparative (แสดงการเปรียบเทียบ) ของคำว่า lively ครับ แต่เราไม่สามารถเลือกข้อนี้ได้เพราะก่อนหน้าช่องว่างมีคำว่า most ซึ่งแสดงถึงรูปแบบ superlative (แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด) แสดงว่า adjective ที่จะใช้ในที่นี้ต้องเป็นรูปแบบปกติครับ (เนื่องจากมี most มาทำให้เป็น superlative แล้วนั่นเอง) เราจึงตัดตัวเลือกนี้ออกครับ

ส่วน (D) liveliness แน่นอนว่าเป็น noun ซึ่งที่จริงแล้วเราเอามาใช้กับ noun อีกตัว (กลายเป็น compound noun หรือ “คํานามประสม”) ได้ครับ ประกอบกับ most ใช้เป็น determiner (คำนำหน้าคำนาม) ได้ จึงดูเหมือนว่าเราสามารถแทนช่องว่างด้วยตัวเลือกนี้ได้ครับ อย่างไรก็ตาม ในการทำแบบนี้ ความหมายของคำว่า most ในประโยคจะเปลี่ยนจาก “มากที่สุด” เป็น “ส่วนใหญ่” แทนครับ ทำให้ประโยคทั้งหมดมีความหมายว่า “เทศกาลเมื่อวานได้มี (การแสดงของ) ส่วนหนึ่งของนักเต้นความมีชีวิตชีวาส่วนใหญ่เท่าที่โรงละครได้เคยจัด” ฟังดูแปลกมาก ๆ เลยครับ

เพราะฉะนั้น เมื่อเราพิจารณาทั้งหมดแล้ว จะพบว่า (B) lively ฟังดูสมเหตุสมผลที่สุด จึงเป็น the best answer หรือคำตอบที่ดีที่สุดครับ

“ในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งตัวเลือกที่สามารถเติมลงในช่องว่างได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ เราต้องตัดสินกันที่ความหมายของทั้งประโยคที่เกิดจากตัวเลือกเหล่านั้นครับ”

I hope this is useful for you!

– อ.ปริญญ์

Leave a Reply