ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

“principal” และ “principle” เสียงที่เหมือนกับการใช้ที่ต่าง – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ

ภาษาอังกฤษมีหลาย ๆ คำที่สะกดต่างกัน แต่กลับออกเสียงแบบเดียวกัน อย่าง

principal กับ principle ออกเสียงเหมือนกัน แต่เมื่อไรควรใช้คำใด

อาจารย์ขอไขข้อสงสัยให้ทุก ๆ ท่านครับ

อย่างที่ได้กล่าวไปในตอนต้น ทั้ง principal และ principle ออกเสียงเหมือนกัน แต่มีความหมายและบริบทการใช้ที่ต่างกัน ดังนี้ครับ:

1. คำว่า principal หากใช้เป็น adjective (คำคุณศัพท์ → ใช้ขยายคำนาม) จะมีความหมายว่า “หลัก” หรือ “สำคัญที่สุด” ครับ เช่น:
– What is your principal reason for choosing this school?
– One of the principal ​exports of Thailand is ​computer components.

2. แต่หากใช้ principal เป็น noun (คำนาม) โดยทั่วไปจะหมายถึง “ผู้อำนวยการ” หรือ “ครูใหญ่” ของ “โรงเรียน”, “วิทยาลัย” หรือ “มหาวิทยาลัย” ครับ เช่น:
– Ask the principal if you want to leave early.
– She was appointed as the new principal of the school.

3. ส่วน principle เป็น noun แปลว่า “กฎ”, “ทฤษฎี” หรือ “หลักการ” ในด้าน “วิทยาศาสตร์”, “ศีลธรรม/จริยธรรม”, “การเมือง”, “ศาสนา” เป็นต้นครับ ตัวอย่างเช่น:
– Car engines may have different designs, but all work on the same principle.
– It is against our principles to collaborate with terrorists.
– The ​country is governed on the principle that everyone has the same basic human ​rights.

เห็นได้ว่า แม้จะออกเสียงไม่แตกต่าง แต่เราใช้ principal กับ principle ต่างสถานการณ์กันครับ อาจารย์หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC และผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงครับ หากท่านใดมีคำถาม-ข้อสงสัย หรือต้องการให้อธิบายการใช้ภาษาอังกฤษด้านใด สามารถฝาก comment ไว้ได้เลยครับ

แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าใน Today’s English Tip for TOEIC and Beyond กับเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษ (English usage) และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English grammar) สวัสดีครับ

– อ.ปริญญ์

Photo credits:
Tau Zero / CC BY-NC-SA
VisualHunt.com
[Smalley Photography] / CC BY-ND

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (8 February 2016)

สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน วันตรุษจีนนี้ อาจารย์ขอนำ TOEIC Quiz จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences มาแชร์ให้ลองฝึกทำครับ ครั้งนี้ คำถามอยู่ในระดับ 750 PLUS+ เพราะฉะนั้น ฝากทุกคนทำความเข้าใจประโยคให้ดี และระวัง choice หลอกนะครับ (อาจารย์ได้เตรียมคำตอบ-คำอธิบายให้ข้างล่างนี้ครับ) Look

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (20 June 2016)

สวัสดีทุกท่านกันอีกครั้งครับ สำหรับ TOEIC Quiz ในครั้งนี้ อาจารย์คัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ รูปแบบโจทย์ในวันนี้จะทดสอบความเข้าใจด้านคำรูปแบบต่าง ๆ ที่มาจากรากศัพท์เดียวกันครับ และเนื่องจากมีมากกว่าหนึ่งตัวเลือกที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคำตอบได้ ข้อนี้จึงมีระดับคะแนน TOEIC อยู่ที่ 750 PLUS+ ครับ (คำตอบ-คำอธิบายด้านล่างนี้ครับ) Think twice

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (9 April 2017)

สวัสดีครับ

ใน TOEIC Quiz ประจำวันนี้ อาจารย์ขอนำเสนอโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ระดับ TOEIC 650+ ครับ ครั้งนี้ รูปแบบของตัวเลือกจะแตกต่างจากเดิม และเราควรเน้นเรื่องความหมายโดยรวมครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

What is the keyword of each choice?

Read More »

Leave a Reply