fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 7: Reading Comprehension (12 September 2015)

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ

สำหรับวันเสาร์นี้เราลองเปลี่ยนมาทำโจทย์ TOEIC Part 7: Reading Comprehension หรือ “การทำความเข้าใจจากการอ่าน” กันครับ อาจารย์ได้คัด 1 บทความ พร้อมโจทย์ที่เกี่ยวข้อง 1 ข้อครับ สำหรับข้อนี้ หากทำได้ ผมเชื่อว่า ท่านสามารถทำข้อสอบ TOEIC ได้ 700 PLUS+ อย่างแน่นอนครับ

Try it yourself!


เนื่องจากเป็นโจทย์ reading comprehension เราจึงจำเป็นต้องอ่านบทความที่แนบมาด้วย ดังนี้ครับ:
Operation of Detroit’s trash incinerator, the largest in the nation, was halted last month, less than a year after it was put into service. The huge plant, which was designed to change waste into energy, had been hailed as an innovative means of putting trash to good use. However, soon after the plant began operating, unhealthy levels of mercury began to be detected in the air around the city. It was soon discovered that the culprit was the new incinerator. Entire neighborhoods were threatened by the toxins being discharged into the air. Environmental officials ordered the plant to be shut down last week. They say it is uncertain when, or even whether, the plant will reopen.


EXPLANATION AND ANSWER … >>

เรามาเริ่มด้วยการทำความเข้าใจความหมายของโจทย์และตัวเลือกแต่ละข้อก่อนครับ:
According to the passage, why was the plant shut down? -> ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทความ ทำไมโรงงานไฟฟ้าถึงถูกปิดตัวลง
(A) There was too much trash. -> มันมีขยะมากเกินไป
(B) It was unhealthy. -> มันไม่ดีต่อสุขภาพ
(C) It was unable to convert waste into energy. -> มันไม่สามารถเปลี่ยนของเสียไปเป็นพลังงาน
(D) It could not be regulated. -> มันไม่สามารถถูกควบคุมดูแลได้


“ข้อนี้ เราควรที่จะตอบ (B) It was unhealthy. ครับ”

มาดูใจความโดยรวมของบทความนี้กันครับ:
Operation of Detroit’s trash incinerator, the largest in the nation, was halted last month, less than a year after it was put into service. The huge plant, which was designed to change waste into energy, had been hailed as an innovative means of putting trash to good use. However, soon after the plant began operating, unhealthy levels of mercury began to be detected in the air around the city. It was soon discovered that the culprit was the new incinerator. Entire neighborhoods were threatened by the toxins being discharged into the air. Environmental officials ordered the plant to be shut down last week. They say it is uncertain when, or even whether, the plant will reopen.

“การดำเนินการของเตาเผาขยะแห่งเมือง Detroit ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ได้ถูกหยุดลงเมื่อเดือนที่ผ่านมา นับเป็นเวลาไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากมันถูกนำไปใช้งาน โรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่นี้ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนของเสียไปเป็นพลังงาน ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิธีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ไม่นานหลังจากที่โรงงานไฟฟ้าแห่งนี้เริ่มเปิดใช้งาน ได้เริ่มมีการตรวจพบปรอทในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพในอากาศรอบ ๆ ตัวเมือง ไม่นานหลังจากนั้น ได้มีการค้นพบว่า ตัวการก็คือเตาเผาใหม่นี้ บริเวณใกล้เคียงทั้งหมดได้รับการคุกคามจากสารพิษที่ถูกปล่อยออกเข้าไปในอากาศ เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมได้สั่งให้โรงงานไฟฟ้าดังกล่าวปิดตัวลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พวกเขากล่าวว่า ยังไม่แน่ใจว่าโรงงานไฟฟ้าจะถูกเปิดใช้งานใหม่อีกครั้งเมื่อไร หรือแม้กระทั่งจะเปิดใช้งานอีกครั้งหรือไม่ (= มีความเป็นไปได้ที่โรงงานไฟฟ้าแห่งนี้จะถูกปิดตัวลงอย่างถาวร)”

คำศัพท์ที่น่าสนใจมีดังนี้ครับ:
– operation -> การดำเนินการ
– incinerator -> เตาเผา
– halt -> หยุด
– plant -> โรงงาน (ในบทความนี้ย่อมาจาก power plant แปลว่า “โรงงานไฟฟ้า”)
– hail -> ยกย่อง
– means -> วิธี (สำหรับความหมายนี้ ต้องลงท้ายด้วย s เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตาม)
– culprit -> ตัวการ / ผู้กระทำผิด
– neighborhood -> บริเวณใกล้เคียง
– threaten -> คุกคาม
– discharge -> ปล่อยออก

ในเมื่อโจทย์ถามว่า “ทำไมโรงงานไฟฟ้าถึงถูกปิดตัวลง” เราต้องลองหาจากตัวบทความก่อนว่า ตรงไหนที่กล่าวถึงผลที่เกิดขึ้น (การถูกปิดตัวลง) ครับ สำหรับบทความนี้ ประโยคที่พูดถึงประเด็นดังกล่าวก็คือ Environmental officials ordered the plant to be shut down last week. ครับ จากนั้น ลองมองย้อนกลับไป เพื่อหาสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นนี้ เราก็จะพบว่ามันคือ However, soon after the plant began operating, unhealthy levels of mercury began to be detected in the air around the city. It was soon discovered that the culprit was the new incinerator. เห็นไหมครับ เพราะเตาเผาขยะปล่อยปรอทออกมาในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ผลก็คือ เจ้าหน้าที่สั่งปิดโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้ครับ

สำหรับตัวเลือกอื่น (A) There was too much trash. และ (C) It was unable to convert waste into energy. ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในบทความครับ ส่วน (D) It could not be regulated. ลองคิดดูนะครับ ในเมื่อ Environmental officials ordered the plant to be shut down last week. (เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมได้สั่งให้โรงงานไฟฟ้าดังกล่าวปิดตัวลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา) ได้แล้ว แสดงว่าก็ต้องมีการ regulate หรือ “ควบคุมดูแล” เป็นอย่างแน่นอนครับ

“ในข้อสอบ TOEIC Part 7 จริง แต่ละบทความที่เราจะได้อ่านนั้น จะมาพร้อมกับคำถาม 2-5 ข้อครับ เพราะฉะนั้น เราต้องเผื่อเวลาให้เพียงพอสำหรับทำโจทย์เหล่านี้ด้วยนะครับ”

Have a sublime Saturday, and don’t forget to come back next week!

– อ.ปริญญ์

Leave a Reply