fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 July 2017)

สวัสดีครับ

ในครั้งนี้ อาจารย์ขอฝาก Today’s TOEIC Quiz ที่คัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ สำหรับข้อนี้ เราสามารถพิจารณาหาคำตอบที่ถูกต้องได้สองวิธีครับ ทุกท่านลองทำดูนะครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which method is the best for you?


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“ข้อนี้ตอบ (C) once ครับ”

สำหรับประโยคที่กำหนดมาให้
Delivery vans must be returned promptly to the store _____ the scheduled deliveries have been completed.
แปลว่า
“รถตู้ส่งสินค้าต้องถูกนำมาคืนโดยทันทีที่ร้านค้า/คลังสินค้า _____ การส่งสินค้าตามกำหนดการได้เสร็จสิ้น”

ความหมายของแต่ละ choice มีดังนี้ครับ:
(A) soon -> ในไม่ช้า / เร็ว ๆ นี้
(B) often -> บ่อยครั้ง
(C) once -> ครั้งหนึ่ง / ทันทีที่
(D) usually -> โดยปกติ / เป็นประจำ

ถึงแม้ว่าคำถามข้อนี้จะเน้นไปที่ความหมายของคำศัพท์ เราสามารถใช้ part of speech (ประเภทของคำ) เข้ามาช่วยพิจารณาได้ครับ

ตัวเลือกแรก (A) soon จากความหมายที่ได้ระบุข้างบน เห็นได้ว่าใช้พูดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอีกไม่นานครับ ซึ่งหากนำมาแทนในประโยคก็ดูน่าจะสมเหตุสมผล แต่เนื่องจากประโยคที่กำหนดมานี้มีคำว่า promptly ซึ่งความหมายคือ “โดยทันที” หรือ “อย่างทันท่วงที” ทำให้อารมณ์ของประโยคออกไปในทางต้องการให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น จึงขัดกับความหมายของ soon ครับ เราเลยยังไม่ควรเลือกข้อนี้ทันที แล้วพิจารณา choices อื่นก่อนครับ อย่างไรก็ดี เนื่องจาก soon เป็น adverb (คำวิเศษณ์) หากจะใช้ในช่องว่างที่ให้มา เราต้องมีคำตามหลังครับ เช่น after (ได้เป็น Delivery vans must be returned promptly to the store soon after the scheduled deliveries have been completed.) ทำให้ตัวเลือกนี้ไม่ถูกต้องครับ

ข้อ (B) often เป็น adverb of frequency (คำวิเศษณ์ใช้บอกความถี่) หากแทนลงในประโยคฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผล เพราะประโยคพูดถึงแนวทางการปฏิบัติ (ว่าควรทำอย่างไรหลังส่งสินค้าครบแล้ว) แสดงว่าควรจะทำทุกครั้ง (always) ครับ ตัวเลือกนี้จึงไม่เหมาะครับ นอกจากนี้ การที่เราจะใส่ตัวเลือกนี้ลงไปในช่องว่างได้นั้น ต้องมีคำมาเชื่อมด้วยครับ (เหมือนกับที่อาจารย์ได้อธิบายในย่อหน้าที่แล้ว) อย่างไรก็ตาม ถึงจะมีคำตามหลัง (อย่าง after) ประโยคก็ยังคงฟังดูแปลก ๆ อยู่ดี ตามที่ได้พูดถึงในช่วงแรกของย่อหน้านี้ครับ

สำหรับ (C) once หนึ่งในความหมายคือ “ทันทีที่” ครับ ในกรณีนี้ คำว่า once ทำหน้าที่เป็น conjunction หรือ “คำเชื่อม” ซึ่งตรงนี้นี่เองที่ทำให้ข้อนี้แตกต่างจากอีกสามตัวเลือกครับ เพราะ soon, often และ usually เป็นได้เพียง adverb เท่านั้นครับ (นอกจากเป็น conjunction แล้ว once ยังเป็น adverb ได้ โดยแปลว่า “ครั้งหนึ่ง”) การที่ once ใช้เป็น conjunction ได้ทำให้เราสามารถเติมมันลงในช่องว่างนี้ได้โดยไม่ต้องมีคำคำอื่นมาช่วยครับ จึงเป็นสาเหตุที่เราตอบข้อนี้ครับ ที่สำคัญ หากเรากลับไปอ่านในประโยคที่กำหนดมาให้ จะเห็นว่า choice นี้สมเหตุสมผลกับอารมณ์ของประโยค เนื่องจาก promptly และ once สื่อไปในทางเดียวกันครับ

ส่วน (D) usually ก็เป็น adverb of frequency เหตุผลที่เราไม่ตอบตัวเลือกนี้จึงเหมือนกับ (B) often ครับ

เราเลยเลือก (C) once ครับ

“หากเป็นไปได้ ลองใช้ part of speech เพื่อช่วยเลือกคำตอบที่ดีที่สุดครับ”

Please feel free to leave any questions!

– อ.ปริญญ์

Leave a Reply