ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

5 เคล็ดลับการใช้ “take” คู่กับ “เวลา” – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ

หลังจากที่ใน English Tip for TOEIC and Beyond ครั้งก่อนหน้านี้ อาจารย์ได้กล่าวถึงการใช้คำว่า take ไว้บ้างแล้ว แต่ท่านผู้อ่านเคยสงสัยไหมครับ

เราจะใช้ take ร่วมกับเวลาได้อย่างไรบ้าง

มาลองศึกษาไปด้วยกันครับ

เราสามารถใช้ take เพื่อสื่อสารถึง “เวลาที่ต้องใช้ในการทำบางสิ่งบางอย่าง” โดยมีห้าโครงสร้างที่พบได้บ่อย ดังต่อไปนี้ครับ:

1. กรณีที่บางคนหรือบางสิ่งเป็น subject (ประธาน) เราจะใช้โครงสร้าง บางคนหรือบางสิ่ง + take + เวลา + to-infinitive (ซึ่งก็คือ base form of verb ที่มีคำว่า to นำหน้า) ครับ เช่น:
I took all day to finish my essay.
The company took eight years to construct the building.

2. กรณีที่กิจกรรมบางอย่างเป็น subject เราจะใช้โครงสร้าง กิจกรรมบางอย่าง + take (+ บางคนหรือบางสิ่ง) + เวลา ครับ เช่น:
Finishing my essay took all day.
The construction took the company eight years.

3. กรณีที่ object (กรรม—บางคนหรือบางสิ่งที่ถูกกระทำ) ของกิจกรรมบางอย่างเป็น subject เราจะใช้โครงสร้าง บางคนหรือบางสิ่งที่ถูกกระทำ + take (+ บางคนหรือบางสิ่ง) + เวลา + to-infinitive ครับ เช่น:
My essay took all day to finish.
The building took the company eight years to construct.

4. กรณีที่ใช้คำว่า It เป็น subject เราจะใช้โครงสร้าง It + take (+ บางคนหรือบางสิ่ง) + เวลา + to-infinitive ครับ เช่น:
It took all day to finish my essay.
It took the company eight years to construct the building.

5. นอกจากนี้ เราสามารถใช้คำว่า before หรือ until แทนการเติม to-infinitive ก็ได้ครับ โดยมักจะพบในประโยคที่ใช้ It เป็น subject ครับ เช่น:
It took all day before I finished my essay.
It took all day until my essay was finished.
It took the company eight years before they constructed the building.
It took the company eight years until the building was constructed.

ทั้งหมดที่ทุกท่านได้อ่านมานี้ เป็นหลักการใช้ take ควบคู่ไปกับการกล่าวถึงเวลา ซึ่งเราอาจได้เห็นกันบ่อย ๆ ครับ อาจารย์หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC และผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงครับ หากท่านใดมีคำถาม-ข้อสงสัย หรือต้องการให้อธิบายการใช้ภาษาอังกฤษด้านใด สามารถฝาก comment ไว้ได้เลยครับ

แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าใน Today’s English Tip for TOEIC and Beyond กับเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษ (English usage) และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English grammar) สวัสดีครับ

– อ.ปริญญ์

Photo credit: VisualHunt.com

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (15 October 2015)

สวัสดีครับ สำหรับวันพฤหัสบดีนี้ อาจารย์ได้คัดคำถามจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ระดับ 750 PLUS+ เกี่ยวกับการใช้ preposition หรือ “คำบุพบท” มาฝากผู้อ่านทุกท่านครับ ซึ่ง preposition นี้ใช้แสดงให้เห็นว่า noun (คำนาม) หรือ pronoun (สรรพนาม) ที่เขียน/กล่าวตามหลังนั้น

Read More »

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – สั่งซื้อของจากจีนหรือประเทศอื่น ๆ ที่ Coronavirus ระบาด เราจะติดหรือไม่

condition – สภาพ / สภาวะ depending on – ขึ้นอยู่กับ disinfectant – สารฆ่าเชื้อ expose to – เปิดเผยต่อ (เพื่อให้สิ่งนั้นมีผลต่อกัน) / สัมผัส (โรค) goods – สินค้า manufacture –

Read More »

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – ประชากรโลก 70% จะติด Coronavirus ???? หรือไม่?

https://youtu.be/IOzTdhwIhUU absence – การขาดaccordingly – ตามความเหมาะสมamend – แก้ไข / ปรับปรุงcaveat – ข้อแม้ / สิ่งที่ต้องพิจารณาcontagious – ติดต่อกันได้decline – ลดลงecho – กล่าวซ้ำหรือคล้าย ๆepidemic – การระบาดepidemiologist – นักวิทยาการระบาดepidemiology

Read More »

Leave a Reply