ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ความแตกต่างและเทคนิคการใช้ “because” และ “because of”

สวัสดีกันอีกครั้งครับ

ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Today’s English Tip for TOEIC and Beyond กับบทความแบ่งปันเคล็ดลับหลักการใช้ภาษาอังกฤษ (English usage) และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English grammar) ครับ

ในวันนี้ เราจะมาทำความเข้าใจการใช้ because และ because of ครับ


แน่นอนว่า ทั้ง because และ because of มีความหมายคือ “เพราะว่า” หรือ “เนื่องจาก” ครับ แต่จะใช้ในต่างสถานการณ์กันครับ ดังนี้:

1. because เป็น conjunction (คำเชื่อม) ต้องใช้นำหน้า clause (อนุประโยค) ที่มีทั้ง subject (ประธาน) และ verb (คำกริยา) ครับ ส่วน because of เป็น preposition (คำบุพบท) ต้องใช้นำหน้า noun (คำนาม), noun group (กลุ่มคำนาม) หรือ pronoun (คำสรรพนาม) ครับ เช่น:
– We are happy because we got high TOEIC scores. (ตรงนี้ใช้ because เพราะ we เป็น subject และ got เป็น verb ครับ)
– We are happy because of our high TOEIC scores. (ส่วนตรงนี้ใช้ because of เพราะ our high TOEIC scores เป็น noun group ครับ)

2. เราสามารถใส่ clause ที่ขึ้นต้นด้วย because ไว้หน้าหรือหลัง main clause (ประโยคหลัก) ได้ครับ เช่น:
– We are happy because we got high TOEIC scores.
Because we got high TOEIC scores, we are happy.

3. ในบางกรณี สามารถใช้ clause ที่ขึ้นต้นด้วย because โดยไม่ต้องมี main clause ได้ โดยเฉพาะเวลาเราตอบคำถามหรือกำลังลังเลครับ เช่น:
– A: Why aren’t you coming?
B: Because I am busy.
– I don’t think I will come. … Because I feel tired.

4. บ่อยครั้งในการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ จะมีการใช้โครงสร้าง just because … (it) doesn’t mean … ครับ เช่น:
Just because I am young, (it) doesn’t mean I have no experience. (เพียงเพราะว่าฉันยังอายุน้อย นั่นไม่ได้แปลว่าฉันไม่มีประสบการณ์)

และนั่นก็คือหลักการใช้ because กับ because of ครับ ซึ่งอาจารย์หวังว่าความรู้นี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC และผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันครับ หากท่านใดมีคำถาม-ข้อสงสัย หรืออยากให้อธิบายหลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านใด สามารถฝาก comment ไว้ได้เลยครับ

แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีครับ

– อ.ปริญญ์

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – สั่งซื้อของจากจีนหรือประเทศอื่น ๆ ที่ Coronavirus ระบาด เราจะติดหรือไม่

condition – สภาพ / สภาวะ depending on – ขึ้นอยู่กับ disinfectant – สารฆ่าเชื้อ expose to – เปิดเผยต่อ (เพื่อให้สิ่งนั้นมีผลต่อกัน) / สัมผัส (โรค) goods – สินค้า manufacture –

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (26 May 2018)

สวัสดีครับ

เรามาลองหาคำตอบให้กับโจทย์ข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ข้อนี้กันครับ โดยสิ่งที่ทุกท่านต้องระวังในครั้งนี้ก็คือเรื่องไวยากรณ์และบริบทครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Look carefully, and you’ll see there’s only one correct answer!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (25 June 2018)

สวัสดีครับ

เรามาลองตอบคำถามภาษาอังกฤษข้อนี้กันครับ ซึ่งจะทดสอบด้านการทำความเข้าใจความหมายและ vocabulary รวมไปถึง grammar เล็กน้อยครับ ในครั้งนี้ คำถามมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับผม ทุกท่านคิดว่าคำตอบคือข้อไหนครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which answer is correct?

Read More »

Leave a Reply