ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 November 2018)

สวัสดีครับ

ครั้งนี้อาจารย์ขอฝากทุกท่านลองทำโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ คิดว่าข้อใดเหมาะกับช่องว่างที่สุดครับ อย่าลืมสังเกตคำที่มาก่อนช่องว่างด้วยเพราะมันสามารถช่วยตัดตัวเลือกได้ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which word best follows the superlative adjective in this sentence?

EXPLANATION AND ANSWER … >>

"คำตอบคือ (B) ever ครับ"

ข้อนี้ให้ประโยคต่อไปนี้กับเราครับ
Participation this year was the largest _____ in the history of the conference.
ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า
“การเข้าร่วมในปีนี้มากที่สุด _____ ในประวัติศาสตร์ของการประชุม”

จะเห็นว่าแต่ละตัวเลือกเป็น adverb (คำวิเศษณ์) ครับ ซึ่งนอกจากใช้ขยาย verb (คำกริยา) และ adverb ด้วยกันเองแล้ว ยังสามารถใช้ขยาย adjective (คำคุณศัพท์) ได้ครับ ซึ่งในที่นี้ก็คือคำว่า largest ที่เป็นรูปแบบ superlative (ขั้นสุด) ของคำว่า large นั่นเองครับ

เรามาเริ่มที่ (A) totally ซึ่งแปลว่า “โดยทั้งหมด” หรือ “โดยสิ้นเชิง” ครับ เมื่อนำไปแทนในประโยคจะได้ “การเข้าร่วมในปีนี้มากที่สุดโดยทั้งหมด/โดยสิ้นเชิงในประวัติศาสตร์ของการประชุม” ฟังความหมายเหมือนจะใช้ได้ แต่เมื่อพิจารณาคำที่ใช้ (totally) แล้ว โดยทั่วไปเราไม่ใช้คำนี้ตามหลัง superlative adjective (คำคุณศัพท์ขั้นสุด) โดยเฉพาะเมื่อประโยคต้องการบอกว่ามีสิ่งแรก (ในที่นี้คือ participation) ซึ่งอยู่ในขั้นสุดในประวัติศาสตร์ของสิ่งที่สอง (ในประโยคนี้คือ conference) ครับ เราจึงไม่ควรเลือกข้อนี้ครับ

สำหรับ (B) ever สามารถแปลได้ว่า “เท่าที่เคยมีมา” ครับ พอนำไปใส่ในช่องว่างจะได้ “การเข้าร่วมในปีนี้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของการประชุม” ตัวเลือกนี้ทำให้ประโยคดูสมเหตุสมผลครับ ที่สำคัญ ตรงครึ่งหลังที่กล่าวว่า “ในประวัติศาสตร์ของการประชุม” ก็เข้ากันกับคำว่า ever ด้วยครับ เพราะสื่อว่าสิ่งที่กล่าวในครึ่งแรกของประโยค (participation) นั้นเป็นเหตุการณ์ที่มีขนาดหรือปริมาณที่ใหญ่หรือมากที่สุด นับตั้งแต่มีการเริ่มจัดประชุมครั้งแรกจนถึงครั้งปัจจุบันครับ ตัวเลือกนี้จึงเหมาะสมที่สุดและเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องครับ

ส่วนข้อ (C) soon มีความหมายว่า “เร็วๆ นี้ ครับ เมื่อเติมลงไปในช่องว่างจะได้ “การเข้าร่วมในปีนี้มากที่สุดเร็วๆ นี้ในประวัติศาสตร์ของการประชุม” ก็จะพบว่ามันฟังดูไม่น่าจะถูกครับ นั่นเป็นเพราะว่าประโยคเป็นอดีต (มีคำว่า was) และต้องการพูดถึงบางสิ่งในประวัติศาสตร์เท่าที่มีมาครับ ดังนั้น จึงต้องการย้อนดูทุกเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในการจัดการประชุมนี้ครับ การใช้คำว่า soon จึงขัดแย้ง เพราะโยงไปถึงอนาคต ข้อนี้เลยไม่ถูกครับ

และ (D) firstly แปลว่า “เป็นสิ่งแรก” หรือ “เป็นอันดับแรก หากใช้คำดังกล่าวในประโยคจะได้ “การเข้าร่วมในปีนี้มากที่สุดเป็นสิ่งแรก/เป็นอันดับแรกในประวัติศาสตร์ของการประชุม” สำหรับความหมาย “เป็นอันดับแรก” อ่านดูแล้วก็น่าจะสมเหตุสมผลครับ แต่คล้าย ๆ กับสิ่งที่ได้กล่าวไว้สำหรับ (A) totally คือเราไม่ใช้คำนี้ในตำแหน่งและโครงสร้างแบบในประโยคนี้ครับ จึงต้องตัด choice นี้ออกครับ

"เรามักใช้คำว่า ever ตามหลัง superlative adjective เพื่อสื่อว่าคุณลักษณะที่ superlative adjective ระบุนั้นอยู่ในขั้นสุดเท่าที่เคยมีมาครับ"

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (5 November 2015)

สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน TOEIC Quiz ในวันนี้เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences สำหรับคนที่อยากได้คะแนน TOEIC 700 PLUS+ ครับ แต่หากท่านใดยังไม่ทราบความหมายของคำเหล่านี้ อาจารย์ขอแนะนำให้ลองสังเกตคำอื่น ๆ รวมไปถึงใจความโดยรวมของประโยค ก่อนที่จะดูเฉลยกันนะครับ (อาจารย์มีคำตอบและคำอธิบายให้ข้างล่างนี้ครับ) Don’t give up!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (20 June 2016)

สวัสดีทุกท่านกันอีกครั้งครับ สำหรับ TOEIC Quiz ในครั้งนี้ อาจารย์คัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ รูปแบบโจทย์ในวันนี้จะทดสอบความเข้าใจด้านคำรูปแบบต่าง ๆ ที่มาจากรากศัพท์เดียวกันครับ และเนื่องจากมีมากกว่าหนึ่งตัวเลือกที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคำตอบได้ ข้อนี้จึงมีระดับคะแนน TOEIC อยู่ที่ 750 PLUS+ ครับ (คำตอบ-คำอธิบายด้านล่างนี้ครับ) Think twice

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (19 July 2016)

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ อาจารย์ขอนำเสนอโจทย์เสมือนข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ สำหรับ TOEIC Quiz ครั้งนี้ มีระดับอยู่ที่ 650 PLUS+ และเน้นเรื่องการใช้ pronouns ครับ (อ่านคำตอบและคำอธิบายข้างล่างนี้ครับ) Let’s gauge your pronoun knowledge!

Read More »

Leave a Reply