ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

3 หลักการใช้ “take” ที่คุณไม่ควรใช้ผิด – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ

สิ่งที่น่าสังเกตในภาษาอังกฤษก็คือ คำที่ยิ่งสั้น ยิ่งง่าย และยิ่งใช้บ่อยนั้น มักมีความหมายที่หลากหลายมากครับ ตัวอย่างเช่น

ท่านอาจเคยตั้งคำถามว่า ควรเลือกจำความหมายใดของคำว่า take ดี

วันนี้ อาจารย์จะขอแนะนำสามรูปแบบครับ

เรามาทำความรู้จักกับสามวิธีการใช้ที่สำคัญของคำว่า take ซึ่งมีดังนี้ครับ:

1. ใช้ take เพื่อพูดถึงการ “รับ” หรือ “นำมาครอบครอง” ความหมายนี้ตรงข้ามกับ give (ให้) ครับ เช่น:
– The cashier took my cash and, shortly after, gave me the change.
– I’m staying home today, so you can take my car.
– The burglars took all valuables.

2. คำว่า take ที่แปลว่า “นำออกจากที่ใดที่หนึ่ง” ซึ่งตรงข้ามคำว่า put (ใส่) ครับ เช่น:
– The police officer takes his gun out of the holster.
– The girl took off her sandals and put on a pair of slippers.
– I took a flower from the vase.

3. ใช้ take เพื่อสื่อถึงการ “เคลื่อนที่” ในทิศทางต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการเคลื่อนออกห่างจากผู้พูดครับ อย่างไรก็ตาม เราจะใช้ bring (นำมา / พามา) เพื่อกล่าวถึงการเคลื่อนเข้ามาหาผู้พูดครับ ตัวอย่างเช่น:
– Don’t forget to take me to the art gallery when you are free.
– They are taking him to the movies tomorrow.
– Could you please take this package to the post office and then bring me the receipt?

อย่างที่ได้กล่าวในตอนต้น นี่เป็นเพียงรูปแบบการใช้ take ที่พบได้บ่อยที่สุดครับ แต่จริง ๆ แล้ว ยังมีอีกวิธีใช้คำว่า take ซึ่งเห็นได้เป็นประจำเช่นกัน แต่จะขอฝากไว้สำหรับคราวหน้าครับ อาจารย์หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC และผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงครับ หากท่านใดมีคำถาม-ข้อสงสัย หรือต้องการให้อธิบายการใช้ภาษาอังกฤษด้านใด สามารถฝาก comment ไว้ได้เลยครับ

แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าใน Today’s English Tip for TOEIC and Beyond กับเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษ (English usage) และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English grammar) สวัสดีครับ

– อ.ปริญญ์

Photo credit: VisualHunt.com

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (27 September 2018)

สวัสดีครับ

โจทย์ในครั้งนี้มีรูปแบบเหมือนกับในข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ ดูคร่าว ๆ แล้ว แต่ละตัวเลือกคล้ายกันไปหมด ทุกท่านคิดว่าเราสามารถใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเลือกข้อที่ถูกต้องได้ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

What can be used to help select the right answer?

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (24 May 2017)

สวัสดีครับ

เรามาลองทำโจทย์ในรูปแบบที่สามารถพบได้ใน Part 6: Text Completion ของข้อสอบ TOEIC กันครับ สำหรับข้อนี้ ขอให้ทุกท่านลองทำความเข้าใจทุกประโยคให้ดีก่อนเลือกคำตอบนะครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Don’t choose your answer straightaway—read everything first!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (8 February 2016)

สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน วันตรุษจีนนี้ อาจารย์ขอนำ TOEIC Quiz จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences มาแชร์ให้ลองฝึกทำครับ ครั้งนี้ คำถามอยู่ในระดับ 750 PLUS+ เพราะฉะนั้น ฝากทุกคนทำความเข้าใจประโยคให้ดี และระวัง choice หลอกนะครับ (อาจารย์ได้เตรียมคำตอบ-คำอธิบายให้ข้างล่างนี้ครับ) Look

Read More »

Leave a Reply