fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (7 August 2018)

สวัสดีครับ

คำถามภาษาอังกฤษในวันนี้คัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ โดยทุกท่านสามารถใช้การเข้าใจความหมายของประโยคหรือความรู้หลักไวยากรณ์ (grammar) ในการหาคำตอบได้ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

There is more than one way to find the answer!

EXPLANATION AND ANSWER … >>

"คำตอบคือ (C) Now that ครับ"

โจทย์ใน blog post ครั้งนี้คือ
_____ the product has been returned, a refund will be issued to your bank account within five business days.
แปลเป็นไทยว่า
“_____ ผลิตภัณฑ์/สินค้าได้ถูกคืนแล้ว การคืนเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของคุณภายในห้าวันทำการ

เรามาดูแต่ละตัวเลือกกันครับ

ข้อ (A) In order that แปลว่า “เพื่อที่ ครับ เมื่อนำมาเติมลงในประโยคได้เป็น “เพื่อที่ผลิตภัณฑ์/สินค้าได้ถูกคืนแล้ว การคืนเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของคุณภายในห้าวันทำการ” โดยปกติแล้วเราใช้ in order that ในการสื่อว่าทำสิ่งแรกเพื่อที่สิ่งที่สองจะได้สามารถเกิดขึ้นได้ครับ ซึ่งสิ่งที่สองนี้จะมาตามหลัง in order that ครับ (ในประโยคนี้คือ the product has been returned – สังเกตว่าผู้เขียนได้นำสิ่งที่สองมาขึ้นประโยค แล้วค่อยตามด้วยสิ่งแรก โดยใช้เครื่องหมาย comma [ , ] คั่นครับ) เราเลยไม่สามารถตอบข้อนี้ได้ เพราะความหมายจะกลายเป็นว่าจะมีการคืนเงิน (พูดถึงอนาคต) เพื่อที่สินค้าได้ถูกคืนแล้ว (พูดถึงอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน) นั่นเองครับ

ข้อ (B) Instead แปลว่า “แทนที่” ครับ พอใส่ในช่องว่างจะได้ “แทนที่ผลิตภัณฑ์/สินค้าได้ถูกคืนแล้ว การคืนเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของคุณภายในห้าวันทำการ” พออ่านแล้วได้ใจความประมาณว่า จะมีการคืนเงินแทนการได้สินค้าคืน แสดงว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วประโยคต้องการสื่อว่าจะมีการเกิดทั้งสองสิ่ง เพียงแต่ว่าสิ่งแรก (การคืนสินค้า) เกิดขึ้นก่อนสิ่งที่สอง (การคืนเงิน) เท่านั้นเองครับ เราจึงไม่เลือกข้อนี้ครับ

ข้อ (C) Now that แปลว่า “ตอนนี้ที่” หรือ “เพราะว่า” ครับ เมื่อแทนในช่องว่างได้ “ตอนนี้ที่/เพราะว่าผลิตภัณฑ์/สินค้าได้ถูกคืนแล้ว การคืนเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของคุณภายในห้าวันทำการ” ตัวเลือกนี้ฟังดูดีครับ เนื่องจากเป็นการสื่อถึงสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลกัน โดยเหตุก็คือสินค้าได้ถูกคืนแล้ว ส่วนผลก็คือจะมีการคืนเงินครับ Choice นี้จึงเป็นข้อที่ถูกครับ

ข้อ (D) Meanwhile ความหมายคือ “ในขณะเดียวกัน” หรือ “ในระหว่างนั้น” ครับ เมื่อเราเติมในประโยคความหมายก็คือ “ในขณะเดียวกัน/ในระหว่างนั้นผลิตภัณฑ์/สินค้าได้ถูกคืนแล้ว การคืนเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของคุณภายในห้าวันทำการ” สาเหตุที่เราไม่ควรตอบข้อนี้ก็เพราะคำว่า meanwhile จะใช้ในสถานการณ์ที่สองสิ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน หรือในลักษณะว่าทำสิ่งหนึ่งจนกระทั่งอีกสิ่งหนึ่งที่คาดการณ์ไว้เกิดขึ้นครับ แต่สองเหตุการณ์ในโจทย์ข้อนี้ไม่ได้เข้าข่ายทั้งสองกรณีนี้อย่างแน่นอน เพราะสิ่งแรก (the product has been returned) เป็นอดีตที่จบไปแล้วเพียงแต่มันส่งผลถึงปัจจุบัน แต่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้หรือเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับ

เพิ่มเติม ที่จริงแล้ว เราสามารถตัด (B) Instead และ (D) Meanwhile ได้ทันที เพราะสอง choices นี้เป็น adverb (คำวิเศษณ์) ซึ่งใช้ขึ้นประโยคหรือแสดงความสัมพันธ์กับประโยคก่อนหน้าได้ก็จริง แต่ไม่สามารถใช้เชื่อมสองประโยคให้เป็นประโยคเดียวโดยใช้เพียงเครื่องหมาย comma มาคั่นได้ครับ (สังเกตว่าประโยคที่โจทย์กำหนดมาให้นั้นประกอบด้วย the product has been returned กับ a refund will be issued to your bank account within five business days ซึ่งต่างเป็นประโยคที่สมบูรณ์ในตัวของมันเอง ถ้าจะนำมาเชื่อมกันโดยใช้ comma คั่น เราต้องมี conjunction [คำสันธานหรือคำเชื่อม] ครับ)

"การเข้าใจในใจความของประโยคและความรู้ด้านไวยากรณ์สามารถช่วยเราเวลาทำโจทย์ประเภทนี้ได้มากครับ"

– อ.ปริญญ์

Leave a Reply