fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (18 March 2016)

สวัสดีกันอีกครั้งครับ

ในวันนี้ อาจารย์ขอนำเสนอ TOEIC Quiz จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ ซึ่งหากผู้อ่านท่านใดเข้าใจโจทย์รูปแบบนี้แล้ว มีโอกาสสูงที่จะได้คะแนน TOEIC ระดับ 700 PLUS+ ครับ (คำตอบ-คำอธิบายมีให้ด้านล่างนี้ครับ)

Have an in-depth look before making your choice!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

มาดูความหมายของแต่ละตัวเลือกกันก่อนครับ:
(A) corresponds -> สอดคล้อง
(B) expects -> คาดหวัง / คาดการณ์
(C) details -> อธิบายโดยละเอียด
(D) prepares -> เตรียม


“ข้อนี้ต้องตอบ (C) details ครับ”

ซึ่ง
All the accountants are required to compile a report which _____ annual corporate spending.
แปลว่า
“นักบัญชีทุกคนจำเป็นที่จะต้องรวบรวมรายงานซึ่ง _____ การใช้จ่ายรายปีของบริษัท”

จากตัวเลือก เราจะเห็นได้ว่าโจทย์ถามความรู้คำศัพท์ของเราครับ หากมองผ่าน ๆ แล้ว ดูเหมือนว่ามีหลายตัวเลือกที่น่าจะใช้ได้ แต่เราต้องลองสังเกตรายละเอียดปลีกย่อย เพื่อช่วยตัดตัวเลือกครับ

สำหรับ (A) corresponds ตัวเลือกนี้เหมือนจะสมเหตุสมผล เพราะนักบัญชีต้องทำรายงานที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการใช้จ่ายรายปีจริง แต่ในแทบทุกสถานการณ์ เราต้องใช้คำว่า correspond คู่กับ to หรือ with ครับ ในเมื่อไม่มีคำดังกล่าวคำใดคำหนึ่งตามหลังช่องว่างในโจทย์ จึงเลือกข้อนี้ไม่ได้ครับ

ส่วน (B) expects และ (D) prepares ถึงแม้ว่าการบัญชีจะมีด้านที่เกี่ยวกับการรายงานเรื่องในอนาคต (บัญชีบริหาร—management accounting) แต่โดยทั่วไปแล้ว เมื่อมีการกล่าวถึงการที่นักบัญชี (accountant) ทำรายงาน (report) เกี่ยวกับการใช้จ่ายรายปี (annual spending) มักจะหมายถึงบัญชีการเงิน (financial accounting) ซึ่งเกี่ยวกับการรายงานเรื่องในอดีต เราจึงไม่เลือกทั้งสองตัวเลือกนี้ครับ

เราจึงเหลือแต่ตัวเลือก (C) details ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกครับ เพราะใช้กล่าวถึงการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้ สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ คำว่า detail สามารถเป็นได้ทั้ง noun (คำนาม) และ verb (คำกริยา) ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ใช้ในประโยคครับ

“อย่าลืมใช้ context clues (ตัวชี้แนะทางบริบท) ในการเลือกคำตอบให้กับโจทย์ประเภทนี้นะครับ”

Have a fantastic Friday!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (16 January 2016)

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านในวันครูครับ สำหรับ TOEIC Quiz ประจำวันนี้ มีระดับอยู่ที่ 650 PLUS+ และเป็นคำถามจากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ครับ ข้อนี้อาจารย์ขอฝากให้ทุก ๆ ท่านลองนึกถึงคำที่สามารถใช้เขียนหรือพูดนำหน้าคำแรกที่ปรากฏหลังช่องว่างในประโยคให้ดี เพราะเป็นลักษณะคำที่ใช้ด้วยกันบ่อยครับ (อาจารย์ได้เขียนคำตอบและคำอธิบายไว้ให้ข้างล่างนี้แล้วครับ) Please try solving the quiz

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 February 2016)

สวัสดีทุกท่านครับ สำหรับ TOEIC Quiz ที่อาจารย์นำมาฝากในวันนี้ เป็นของข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ โดยมีความท้าทายอยู่ที่ระดับคะแนน 700 PLUS+ ครับ เพราะฉะนั้น หากได้ลองทำความเข้าใจกับมันแล้ว สอบจริงมีลุ้นว่าอย่างน้อยได้คะแนนนี้แน่นอนครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ) Have a think before choosing

Read More »

หลักการใช้ “hope” ที่สำคัญ – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ

เมื่อนึกถึงคำว่า hope อาจารย์เชื่อว่าทุก ๆ ท่านเข้าใจความหมายของคำ ๆ นี้ดี แต่เคยทราบไหมครับว่า

เราใช้ hope ในรูปแบบปัจจุบัน เพื่อสื่อถึงอนาคตได้

เรามาไขข้อสงสัยข้อนี้และข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ และชมบรรยากาศจากธารน้ำแข็ง Sólheimajökull ในประเทศ Iceland ไปพร้อม ๆ กันครับ

Read More »

Leave a Reply