ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (18 March 2016)

สวัสดีกันอีกครั้งครับ

ในวันนี้ อาจารย์ขอนำเสนอ TOEIC Quiz จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ ซึ่งหากผู้อ่านท่านใดเข้าใจโจทย์รูปแบบนี้แล้ว มีโอกาสสูงที่จะได้คะแนน TOEIC ระดับ 700 PLUS+ ครับ (คำตอบ-คำอธิบายมีให้ด้านล่างนี้ครับ)

Have an in-depth look before making your choice!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

มาดูความหมายของแต่ละตัวเลือกกันก่อนครับ:
(A) corresponds -> สอดคล้อง
(B) expects -> คาดหวัง / คาดการณ์
(C) details -> อธิบายโดยละเอียด
(D) prepares -> เตรียม


“ข้อนี้ต้องตอบ (C) details ครับ”

ซึ่ง
All the accountants are required to compile a report which _____ annual corporate spending.
แปลว่า
“นักบัญชีทุกคนจำเป็นที่จะต้องรวบรวมรายงานซึ่ง _____ การใช้จ่ายรายปีของบริษัท”

จากตัวเลือก เราจะเห็นได้ว่าโจทย์ถามความรู้คำศัพท์ของเราครับ หากมองผ่าน ๆ แล้ว ดูเหมือนว่ามีหลายตัวเลือกที่น่าจะใช้ได้ แต่เราต้องลองสังเกตรายละเอียดปลีกย่อย เพื่อช่วยตัดตัวเลือกครับ

สำหรับ (A) corresponds ตัวเลือกนี้เหมือนจะสมเหตุสมผล เพราะนักบัญชีต้องทำรายงานที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการใช้จ่ายรายปีจริง แต่ในแทบทุกสถานการณ์ เราต้องใช้คำว่า correspond คู่กับ to หรือ with ครับ ในเมื่อไม่มีคำดังกล่าวคำใดคำหนึ่งตามหลังช่องว่างในโจทย์ จึงเลือกข้อนี้ไม่ได้ครับ

ส่วน (B) expects และ (D) prepares ถึงแม้ว่าการบัญชีจะมีด้านที่เกี่ยวกับการรายงานเรื่องในอนาคต (บัญชีบริหาร—management accounting) แต่โดยทั่วไปแล้ว เมื่อมีการกล่าวถึงการที่นักบัญชี (accountant) ทำรายงาน (report) เกี่ยวกับการใช้จ่ายรายปี (annual spending) มักจะหมายถึงบัญชีการเงิน (financial accounting) ซึ่งเกี่ยวกับการรายงานเรื่องในอดีต เราจึงไม่เลือกทั้งสองตัวเลือกนี้ครับ

เราจึงเหลือแต่ตัวเลือก (C) details ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกครับ เพราะใช้กล่าวถึงการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้ สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ คำว่า detail สามารถเป็นได้ทั้ง noun (คำนาม) และ verb (คำกริยา) ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ใช้ในประโยคครับ

“อย่าลืมใช้ context clues (ตัวชี้แนะทางบริบท) ในการเลือกคำตอบให้กับโจทย์ประเภทนี้นะครับ”

Have a fantastic Friday!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 November 2018)

สวัสดีครับ

ครั้งนี้อาจารย์ขอฝากทุกท่านลองทำโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ คิดว่าข้อใดเหมาะกับช่องว่างที่สุดครับ อย่าลืมสังเกตคำที่มาก่อนช่องว่างด้วยเพราะมันสามารถช่วยตัดตัวเลือกได้ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which word best follows the superlative adjective in this sentence?

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (1 February 2018)

สวัสดีครับ

มาพบกันอีกครั้งกับ TOEIC Quiz ครับ ข้อนี้มีรูปแบบคล้ายกับในข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences อาจารย์ขอฝากทุกท่านลองหาคำตอบกันนะครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

The word which comes after the blank space can help you!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (3 October 2016)

สวัสดีครับ

หลังจากที่ไม่ได้พบกันสักพักกับ Today’s TOEIC Quiz วันนี้อาจารย์ได้นำโจทย์ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences มาฝากผู้อ่านทุกท่านกันอีกข้อ โดยมีความยากเทียบระดับ TOEIC 650 PLUS+ ครับ ในการเลือก choice ข้อนี้ อย่าลืมสังเกตเรื่องคำที่นำหน้าและตามหลังช่องว่างให้ดีนะครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Have a look and do your best!

Read More »

Leave a Reply