fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (9 January 2016)

สวัสดีทุกท่านครับ

วันเด็กนี้อาจารย์ได้นำข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences มาให้ลองฝึกกันดูครับ โจทย์ของ TOEIC Quiz ครั้งนี้จะเน้นการเลือกใช้ประเภทของคำที่ถูกต้อง และถ้าหากท่านใดทำได้ อาจารย์เชื่อว่าจะสามารถทำคะแนน TOEIC ได้ 650 PLUS+ อย่างแน่นอนครับ (มีคำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Have a try and don’t worry—help is just around the corner!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

ในข้อนี้ ทุก ๆ ตัวเลือกมาจากคำว่า “เศรษฐกิจ” ครับ:
(A) economy -> เศรษฐกิจ / ความประหยัด/คุ้มค่า
(B) economic -> เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
(C) economical -> ประหยัด/คุ้มค่า
(D) economically -> ในเชิงเศรษฐกิจ / ในด้านความประหยัด/คุ้มค่า


“‘(D) economically’ is the best answer.”

ทั้งนี้ จากประโยคที่โจทย์กำหนดมา
Further studies will be conducted to develop _____ sound guidelines for year-round training.
เราตีความได้ว่า
“การศึกษาเพิ่มเติมจะถูกดำเนินการเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดี/สมเหตุสมผล _____ สำหรับการฝึกอบรมตลอดทั้งปี”

ในคำถามข้อนี้ เราควรจะมุ่งไปที่ develop _____ sound guidelines ก่อนครับ เห็นไหมครับว่า guidelines (แนวทางปฏิบัติ) เป็น noun (คำนาม) ส่วนคำว่า sound ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า “เสียง” นะครับ แต่เป็นคำที่ใช้สื่อว่าบางสิ่งบางอย่างหรือความคิด/แนวคิดนั้น “ดี/สมเหตุสมผล” ซึ่ง “บางสิ่งบางอย่างหรือความคิด/แนวคิด” เป็น noun แสดงว่า sound ในที่นี้ต้องเป็น adjective (คำคุณศัพท์) เพราะใช้อธิบายและให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่ noun นั่นเองครับ สำหรับคำสุดท้าย develop (พัฒนา) แน่นอนว่าเป็น verb (คำกริยา) ครับ

เมื่อเราทราบประเภทของแต่ละคำแล้ว ก็สามารถกลับมาดูตรงช่องว่างได้ครับ เราจะพบว่าประเภทของคำที่เติมลงไปได้ต้องเป็น adjective หรือ adverb (คำวิเศษณ์) เท่านั้น โดยหากเป็น adjective แสดงว่าขยายคำว่า guidelines ซึ่งเป็น noun และถ้าเป็น adverb แสดงว่าขยายคำว่า sound ซึ่งเป็น adjective ครับ (อย่าลืมนะครับ adverb สามารถใช้ได้กับทั้ง verb, adjective และ adverb ด้วยกันเอง) ส่วนสาเหตุที่เติม verb ไม่ได้ก็เพราะเรามีคำที่เป็น verb อยู่ข้างหน้าช่องว่างอยู่แล้วครับ มาถึงตรงนี้ เราสามารถตัด (A) economy ออกไปได้เลยครับ เพราะมันเป็น noun

สำหรับตัวเลือกที่เหลือ เราจะต้องมาดูที่ความหมายในส่วนของ develop _____ sound guidelines ครับ:
(B) economic -> พัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดี/สมเหตุสมผลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
(C) economical -> พัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดี/สมเหตุสมผลที่ประหยัด/คุ้มค่า
(D) economically -> พัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดี/สมเหตุสมผลในเชิงเศรษฐกิจ / พัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดี/สมเหตุสมผลในด้านความประหยัด/คุ้มค่า

จากความหมายดังกล่าว ผ่าน ๆ ดูเหมือนว่าทุก choices ใช้ได้หมด เราจึงต้องตัดให้เหลือ the best answer (คำตอบที่ดีที่สุด) เพียงข้อเดียวครับ เมื่อเราพิจารณาความหมายโดยรวมของประโยค จะพบว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมพนักงาน ดังนั้น หากจะเลือก (B) economic เพื่อกล่าวถึง “แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ” ในบริบทนี้ จึงฟังดูแปลก ๆ เราเลยไม่เลือกตัวเลือกนี้ครับ นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้ว คำว่า economic ที่มีความหมายว่า “เกี่ยวกับเศรษฐกิจ” จะใช้นำหน้า noun โดยไม่มีคำ ๆ อื่นมาคั่นครับ เช่น economic guidelines

ส่วน (C) economical และ (D) economically ถึงแม้ว่าจะถูกหลักไวยากรณ์ทั้งคู่ (เพราะเราสามารถใช้มากกว่าหนึ่ง adjective ในการให้ความหมายเพิ่มเติมแก่ noun หนึ่งคำได้) แต่ในการใช้จริง รวมไปถึงลักษณะการออกโจทย์ในข้อสอบ TOEIC ข้อ (D) economically จะฟังดูเป็นธรรมชาติและมี flow มากกว่า เราจึงเลือกข้อนี้ครับ

“ให้จำไว้ว่า ในการทำข้อสอบ TOEIC หากต้องตัดสินใจระหว่างตัวเลือกที่จะทำให้เกิดโครงสร้าง adjective + adjective + noun กับโครงสร้าง adverb + adjective + noun โดยที่ความหมายฟังดูสมเหตุสมผลทั้งคู่ ข้อที่ถูกมักจะเป็น adverb + adjective + noun ครับ”

Have an exciting end to the week, and happy children’s day to the young (or young at heart)!

– อ.ปริญญ์

Leave a Reply