fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (17 March 2017)

สวัสดีครับ

ขอต้อนรับผู้อ่านทุกท่านอีกครั้งสู่ Today’s TOEIC Quiz ครับ ในครั้งนี้มีความยากในระดับ 650 PLUS+ และมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ โจทย์ในวันนี้เน้นด้านไวยากรณ์มากกว่าด้านคำศัพท์ อาจารย์ขอฝากทุกท่านลองทำดูนะครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

What do you think?


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“เราควรตอบ (D) naturally ครับ”

โดยที่
The farmers’ market takes pride in carrying only _____ processed dairy products from this region.
ในภาษาไทยคือ
“ตลาดเกษตรกรมีความภาคภูมิใจในการจำหน่ายเพียงแต่ผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านกระบวนการ _____ จากภูมิภาคนี้เท่านั้น”

ในครั้งนี้ ทุกตัวเลือกมาจากคำว่า nature ซึ่งในที่นี้แปลว่า “ธรรมชาติ” ครับ:
(A) nature -> เป็น noun (คำนาม) ในรูปแบบ singular (เอกพจน์)
(B) natures -> เป็น noun ในรูปแบบ plural (พหูพจน์)
(C) natural -> เป็น adjective (คำคุณศัพท์)
(D) naturally -> เป็น adverb (คำวิเศษณ์)

สำหรับข้อนี้จะเน้นการใช้ part of speech หรือ “ประเภทของคำ” ที่เหมาะสมที่สุดครับ

จากประโยค ลองสังเกตกลุ่มคำ processed dairy products ซึ่งแปลว่า “ผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านกระบวนการ” ครับ คำที่ควรเติมลงในช่องว่างจะมาขยายความหมายให้กับกลุ่มคำนี้ครับ

เมื่อดูแต่ละคำ พบว่า:
– products เป็น noun
– dairy เป็นได้ทั้ง noun และ adjective ซึ่งก็สมเหตุสมผลทั้งคู่ เพราะ noun สามารถขยาย noun อีกตัวได้ (เป็น compound noun) ส่วน adjective เราใช้ขยาย noun ได้แน่นอนอยู่แล้วครับ
– processed ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adjective นั่นหมายความว่า คำว่า dairy ในกลุ่มคำนี้เป็น noun ครับ

สรุปว่าจาก processed dairy products เราได้ adjective + noun + noun ดังนั้น เราต้องการตัวเลือกที่เป็น adverb เนื่องจาก adverb สามารถใช้ขยายความหมายให้กับทั้ง verb, adjective และ adverb ด้วยกันเองครับ

เพราะฉะนั้น ข้อนี้เราเลือก (D) naturally เนื่องจากคำคำนี้เป็น adverb ครับ โดยประโยคที่จะได้คือ “ตลาดเกษตรกรมีความภาคภูมิใจในการจำหน่ายเพียงแต่ผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านกระบวนการตามธรรมชาติจากภูมิภาคนี้เท่านั้น” ครับ

“Part of speech สามารถช่วยให้เราตัด choices ได้อย่างรวดเร็วครับ”

Enjoy the rest of the week!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (14 May 2018)

สวัสดีครับ

อาจารย์ขอนำโจทย์ที่มีรูปแบบเดียวกับในข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences มาให้ผู้อ่านทุกท่านลองหาคำตอบกันครับ คำถามในวันนี้จะเน้นด้านไวยากรณ์ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

What can follow a preposition?

Read More »

รายละเอียด ข้อสอบ TOEIC Part 2/2

สวัสดีครับ วันนี้เราลองมาดูรายละเอียดการสมัคร-การเข้าสอบ-สิ่งที่ต้องรู้-อื่น ๆ เกี่ยวกับข้อสอบ TOEIC กันครับ โดย อ.ปริญญ์ TOEIC 990/990 (Part 2/2)

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (15 October 2015)

สวัสดีครับ สำหรับวันพฤหัสบดีนี้ อาจารย์ได้คัดคำถามจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ระดับ 750 PLUS+ เกี่ยวกับการใช้ preposition หรือ “คำบุพบท” มาฝากผู้อ่านทุกท่านครับ ซึ่ง preposition นี้ใช้แสดงให้เห็นว่า noun (คำนาม) หรือ pronoun (สรรพนาม) ที่เขียน/กล่าวตามหลังนั้น

Read More »

Leave a Reply