ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (12 April 2018)

สวัสดีครับ

สำหรับโจทย์ข้อสอบ TOEIC ในวันนี้เป็นรูปแบบของ Part 6: Text Completion ครับ โดยข้อนี้ต้องการวัดเราทั้งในด้านความหมายของคำและความเข้าใจในบริบทครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Have a fun, safe and refreshing Songkran!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“ข้อนี้ตอบ (C) hire ครับ”

ครั้งนี้มีสองประโยค เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบ TOEIC Part 6 ซึ่งเป็นบทความครับ
She would like to know if the band is free for a Songkran event she is organizing. Are they available for _____ ?
ภาษาไทยคือ
“เธอต้องการที่จะรู้/ทราบว่าวงดนตรีว่างสำหรับงานสงกรานต์ที่เธอกำลังจัดหรือไม่ พวกเขาว่างสำหรับ _____ หรือไม่”

ทุกตัวเลือกในครั้งนี้เป็น noun (คำนาม) ทั้งหมด เพราะฉะนั้น โจทย์ไม่ได้ต้องการทดสอบเรื่องไวยากรณ์กับเราครับ

เรามาดูความหมายของแต่ละคำกันครับ
(A) recording -> การบันทึก
(B) evaluation -> การประเมิน
(C) hire -> การจ้าง
(D) sale -> การขาย

ทีนี้ เราลองนำแต่ละ choice มาใส่ในช่องว่างครับ

หากเราแทนด้วยข้อ (A) recording (การบันทึก) จะได้ “เธอต้องการที่จะรู้/ทราบว่าวงดนตรีว่างสำหรับงานสงกรานต์ที่เธอกำลังจัดหรือไม่ พวกเขาว่างสำหรับการบันทึกหรือไม่” จะเห็นว่ามันไม่ค่อยต่อเนื่องกัน เพราะเขากำลังพูดถึงการจัดงาน ซึ่งหากมีวงดนตรี ก็น่าจะหมายถึงการแสดงสดมากกว่าการไปบันทึกเสียง เราจึงไม่เลือกข้อนี้ครับ

หากเราแทนด้วยข้อ (B) evaluation (การประเมิน) จะได้ “เธอต้องการที่จะรู้/ทราบว่าวงดนตรีว่างสำหรับงานสงกรานต์ที่เธอกำลังจัดหรือไม่ พวกเขาว่างสำหรับการประเมินหรือไม่” ข้อนี้ไม่สมเหตุสมผล เพราะเขาพูดถึงการจัดงาน แต่แล้วทำไมถึงอยู่ดี ๆ ต้องให้วงดนตรีมาทำการประเมินด้วยครับ ข้อนี้จึงไม่ถูกครับ

หากเราแทนด้วยข้อ (C) hire (การจ้าง) จะได้ “เธอต้องการที่จะรู้/ทราบว่าวงดนตรีว่างสำหรับงานสงกรานต์ที่เธอกำลังจัดหรือไม่ พวกเขาว่างสำหรับการจ้างหรือไม่” ข้อนี้หากแทนคำนี้ลงไปแล้วจะดีที่สุด เพราะเขาต้องการให้วงดนตรีมาเล่นในงานที่กำลังจะจัดขึ้น หากจะถามต่อว่า พวกเขาว่างสำหรับการจ้างมาเล่นไหม มันก็เป็นเหตุเป็นผลมากที่สุดครับ ข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องครับ

หากเราแทนด้วยข้อ (D) sale (การขาย) จะได้ “เธอต้องการที่จะรู้/ทราบว่าวงดนตรีว่างสำหรับงานสงกรานต์ที่เธอกำลังจัดหรือไม่ พวกเขาว่างสำหรับการขายหรือไม่” ข้อนี้เมื่อแทน sale ลงไปแล้วอ่านทำความเข้าใจผ่าน ๆ อาจดูเหมือนจะถูกต้อง แต่ในการที่เราจะให้วงดนตรีมาเล่นนั้น เราต้องจ้างเขา ไม่ใช่ชื้อเขา ดังนั้น การที่วงดนตรีจะว่างสำหรับการขาย จึงเป็นไปไม่ได้ครับ เราจึงตัดข้อนี้ทิ้งครับ

เพราะฉะนั้น ข้อที่ถูกต้องคือ (C) hire ครับ

“ข้อสอบ TOEIC Part 6 บางข้ออาจดูไม่ซับซ้อน แต่อย่าลืมพิจารณาประโยคที่มาก่อนหรือตามหลัง ของประโยคที่มีช่องว่างด้วยครับ”

– อ.ปริญญ์

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – สั่งซื้อของจากจีนหรือประเทศอื่น ๆ ที่ Coronavirus ระบาด เราจะติดหรือไม่

condition – สภาพ / สภาวะ depending on – ขึ้นอยู่กับ disinfectant – สารฆ่าเชื้อ expose to – เปิดเผยต่อ (เพื่อให้สิ่งนั้นมีผลต่อกัน) / สัมผัส (โรค) goods – สินค้า manufacture –

Read More »

เราใช้ “altogether” กับ “all together” แทนที่กันได้ไหม

สวัสดีครับ

ใน blog ครั้งนี้ อาจารย์ขอยกตัวอย่างสองคำที่สะกดคล้ายคลึงกันมากครับ ว่าแต่

altogether และ all together นั้นใช้ได้เหมือนกันหรือไม่

เรามาไขข้อสงสัยนี้ไปด้วยกันครับ

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (24 August 2018)

สวัสดีครับ

ใน post นี้เราจะเน้นด้านบริบทและคำศัพท์ครับ ซึ่งคำถามมีลักษณะคล้ายกับในข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ครับ มาลองดูกันนะครับว่าควรตอบตัวเลือกไหน (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which choice is the most suitable?

Read More »

Leave a Reply