ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (22 June 2017)

สวัสดีครับ

TOEIC Quiz ประจำวันนี้คัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ ซึ่งข้อนี้จะทดสอบการใช้ preposition หรือ “คำบุพบท” ของผู้อ่านทุกท่านครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Try your best!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“คำตอบของข้อนี้คือ (A) in ครับ”

ซึ่ง
Employees who are affiliated with our corporation will be seated _____ the fourth row of the auditorium.
แปลได้ว่า
“พนักงานผู้ที่สังกัดบริษัทของเราจะถูกจัดให้นั่ง _____ แถวที่สี่ของหอประชุม”

เรามาศึกษาความหมายของแต่ละตัวเลือกก่อน และอย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น ทุกตัวเป็น preposition ครับ:
(A) in -> ใน
(B) among -> ท่ามกลาง
(C) to -> ไปถึง
(D) except -> นอกจาก / ยกเว้น

คำประเภท preposition ในภาษาอังกฤษมักมีมากกว่าหนึ่งความหมาย ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ครับ ดังนั้น ความหมายที่อาจารย์ได้ยกมาในย่อหน้าก่อนหน้านี้จึงเป็นความหมายที่ใช้กันบ่อยของแต่ละคำครับ คราวนี้ เราลองมาแทนแต่ละ choice ลงในช่องว่างกันครับ

เนื่องจากประโยคที่กำหนดมาพูดถึงการจัดที่นั่งให้พนักงานนั่ง โดยระบุตำแหน่งหรือแถวที่จัดให้นั่ง ตัวเลือก (A) in จึงเหมาะสมที่สุด เพราะเป็นคำที่ใช้สำหรับกล่าวถึงตำแหน่งได้ครับ ส่วนข้ออื่นผิดอย่างไร เรามาดูไปพร้อม ๆ กันครับ

เราไม่เลือก (B) among เนื่องจากคำคำนี้โดยปกติจะตามด้วย noun (คำนาม) หรือ pronoun (คำสรรพนาม) ที่เป็น plural (พหูพจน์) หรือไม่ก็ตามด้วยคำที่เป็น collective noun (คำนามที่ใช้กล่าวถึงคนหรือสิ่งของแบบรวมกันเป็นกลุ่ม) เช่น crowd (ฝูงชน) หรือ team (ทีม) ครับ เนื่องจากคำที่ตามหลังช่องว่างในประโยคคือ the fourth row (แถวที่สี่) ซึ่งเป็น singular (เอกพจน์) และไม่ใช่ collective noun ตัวเลือกนี้จึงไม่ถูกครับ

สำหรับ (C) to เรามักใช้กล่าวถึงทิศทางและการเคลื่อนไหว ซึ่งไม่สมเหตุสมผล เพราะประโยคที่กำหนดมาต้องการสื่อถึง “ตำแหน่งที่จะให้พนักงานนั่ง” ไม่ใช่ “ตำแหน่งที่จะให้พนักงานเคลื่อนไปหา” ครับ เราเลยไม่สามารถเลือกคำตอบนี้ครับ

ท้ายสุด (D) except มองผ่าน ๆ อาจดูเหมือนว่าเป็นตัวเลือกที่ถูกต้อง เนื่องจากประโยคอาจต้องการบอกว่า “กำหนดให้พนักงานได้นั่งทุกแถวยกเว้นแถวที่สี่” ครับ อย่างไรก็ตาม หากเราต้องการสื่อความหมายดังกล่าว ตัวประโยคควรมีคำบางอย่างเพิ่มเข้ามาก่อนช่องว่าง (และตามหลังคำว่า seated) ครับ เช่น everywhere (ทุกที่) หรือ anywhere (ไม่ว่าที่ใด) แต่ประโยคไม่มีคำลักษณะดังกล่าว ข้อนี้จึงไม่ถูกต้องครับ

เราจึงต้องเลือก (A) in เป็นคำตอบครับ

“เนื่องจากแต่ละ preposition มักมีมากกว่าหนึ่งความหมาย เราควรอ่านและฟังภาษาอังกฤษเป็นประจำเพื่อให้คุ้นเคยกับรูปแบบการใช้ มากกว่าพยายามท่องจำความหมายของแต่ละคำครับ”

Please ask if you don’t understand something!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (12 July 2015)

สวัสดีผู้อ่านทุก ๆ ท่านอีกครั้งในวันอาทิตย์ครับ ในวันนี้อาจารย์มี TOEIC QUIZ 650 PLUS+ มาฝากทุกคนกันอีกครั้ง โดยคัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion หรือการเติมประโยคในเนื้อหาให้สมบูรณ์ครับ คนไหนอยากได้คะแนน 650 PLUS+ ต้องไม่พลาดข้อนี้นะครับ มาลองหาคำตอบ แล้วค่อยดูเฉลยกันครับ (คำตอบ พร้อมคำอธิบาย อยู่ด้านล่างครับ)

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (9 April 2017)

สวัสดีครับ

ใน TOEIC Quiz ประจำวันนี้ อาจารย์ขอนำเสนอโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ระดับ TOEIC 650+ ครับ ครั้งนี้ รูปแบบของตัวเลือกจะแตกต่างจากเดิม และเราควรเน้นเรื่องความหมายโดยรวมครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

What is the keyword of each choice?

Read More »

Leave a Reply