ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (15 October 2015)

สวัสดีครับ

สำหรับวันพฤหัสบดีนี้ อาจารย์ได้คัดคำถามจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ระดับ 750 PLUS+ เกี่ยวกับการใช้ preposition หรือ “คำบุพบท” มาฝากผู้อ่านทุกท่านครับ ซึ่ง preposition นี้ใช้แสดงให้เห็นว่า noun (คำนาม) หรือ pronoun (สรรพนาม) ที่เขียน/กล่าวตามหลังนั้น มีความสัมพันธ์กับคำอื่น ๆ อย่างไรครับ (คำตอบและคำอธิบายอยู่ใน post นี้ครับ)

Just give it your all!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจความหมายของแต่ละตัวเลือกกันครับ:
(A) among -> ในหมู่ / ในกลุ่ม (ในบริบทอื่นอาจแปลว่า “ท่ามกลาง”)
(B) toward -> ไปสู่ (ใช้กล่าวถึงทิศทาง) (คำนี้มีความหมายเดียวกันกับ towards เพียงแต่ว่า toward จะพบบ่อยใน American English ส่วน towards ใน British English)
(C) after -> หลังจาก (ใช้กับเวลาหรือตำแหน่ง)
(D) during -> ระหว่าง (ใช้กับเวลา)


“ข้อนี้ต้องตอบคำตอบ (A) among ครับ”

โดยที่ประโยค
Funds from the government grant will be allocated to or distributed _____ the affected areas.
มีความหมายว่า
“เงินทุนจากเงินสนับสนุนของรัฐบาลจะถูกจัดสรร/จัดแบ่งไปยังหรือแจกจ่าย/กระจาย _____ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ”

โจทย์ข้อนี้เป็นตัวอย่างของคำที่มักใช้คู่กัน ซึ่งในกรณีนี้ก็คือระหว่างคำว่า distribute (แปลว่า “แจกจ่าย/กระจาย” เป็น verb = กริยา) กับตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่ง (ซึ่งเป็น preposition) ครับ โดยที่ preposition ในตำแหน่งนี้ทำหน้าที่เชื่อมและแสดงให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง noun ที่ตามมา (areas) กับคำว่า distribute ครับ

เหตุผลที่เราเลือก (A) among ก็เพราะว่า โดยปกติแล้ว คำว่า distribute นี้จะใช้ในโครงสร้าง distribute something to someone/something (แจกจ่าย/กระจายบางสิ่งบางอย่างให้แก่ใครบางคน/บางสิ่งบางอย่าง) ซึ่งรูปแบบนี้หลาย ๆ ท่านอาจจะคุ้นเคยดี หรือ distribute something among someone/something (แจกจ่าย/กระจายบางสิ่งบางอย่างในหมู่/ในกลุ่มใครบางคน/บางสิ่งบางอย่าง) ครับ ซึ่งจากตัวเลือกที่กำหนดให้ มีเพียง (A) among ข้อเดียวที่เป็นไปตามโครงสร้างเหล่านี้ครับ

ส่วน choices อื่น ๆ โดยทั่วไปแล้วจะไม่ได้ใช้คู่กับ distribute (ถึงแม้บางข้ออาจจะดูเหมือนไม่ผิดเมื่อนำมาแทนในช่องว่างก็ตาม) เพราะ:
(B) toward ใช้กล่าวถึงทิศทาง
(C) after ใช้กับเวลาหรือตำแหน่ง
และ (D) during ใช้กับเวลาครับ

และที่สำคัญ หนึ่งในวัตถุประสงค์ของข้อสอบ TOEIC ก็คือ การเลือกคำตอบที่ดีที่สุด (choosing the best answer) ครับ ดังนั้น เราจึงสามารถตัดตัวเลือกอื่น ๆ แล้วตอบ (A) among เพราะนอกจากเป็นคำที่มักใช้กับ distribute แล้ว มันยังทำให้ความหมายของประโยคนั้นสมเหตุสมผลและถูกต้องด้วยครับ

“ในการเตรียมตัวสอบข้อสอบ TOEIC พยายามลองจำคำที่มักใช้คู่กัน เพราะจะช่วยประหยัดเวลาทำข้อสอบได้มากครับ”

Have a thrilling Thursday, and see you soon!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (2 May 2019)

สวัสดีครับ

ใน post นี้อาจารย์ขอฝากโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ครับ ข้อนี้เน้นวัดความรู้ด้านความหมายของคำเป็นหลักครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which answer choice would you choose?

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (3 August 2015)

สวัสดีวันจันทร์ครับทุกท่าน TOEIC QUIZ ครั้งนี้ เราจะมาเน้นเรื่องคำเชื่อมวลี/ประโยคกันครับ โจทย์ในวันนี้มีช่องว่างอยู่ระหว่างวลีสองวลี ให้ทุกท่านลองสังเกตนะครับ ว่าครึ่งแรกและครึ่งหลังของประโยคนั้น มันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เมื่อเราตอบตรงนี้ได้ TOEIC คะแนน 700 PLUS+ ก็รอเราอยู่ครับ (คำตอบและคำอธิบาย อยู่ข้างล่างครับ) Do your best!

Read More »

หลักการใช้ “hope” ที่สำคัญ – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ

เมื่อนึกถึงคำว่า hope อาจารย์เชื่อว่าทุก ๆ ท่านเข้าใจความหมายของคำ ๆ นี้ดี แต่เคยทราบไหมครับว่า

เราใช้ hope ในรูปแบบปัจจุบัน เพื่อสื่อถึงอนาคตได้

เรามาไขข้อสงสัยข้อนี้และข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ และชมบรรยากาศจากธารน้ำแข็ง Sólheimajökull ในประเทศ Iceland ไปพร้อม ๆ กันครับ

Read More »

One Response

Leave a Reply