fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (15 October 2015)

สวัสดีครับ

สำหรับวันพฤหัสบดีนี้ อาจารย์ได้คัดคำถามจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ระดับ 750 PLUS+ เกี่ยวกับการใช้ preposition หรือ “คำบุพบท” มาฝากผู้อ่านทุกท่านครับ ซึ่ง preposition นี้ใช้แสดงให้เห็นว่า noun (คำนาม) หรือ pronoun (สรรพนาม) ที่เขียน/กล่าวตามหลังนั้น มีความสัมพันธ์กับคำอื่น ๆ อย่างไรครับ (คำตอบและคำอธิบายอยู่ใน post นี้ครับ)

Just give it your all!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจความหมายของแต่ละตัวเลือกกันครับ:
(A) among -> ในหมู่ / ในกลุ่ม (ในบริบทอื่นอาจแปลว่า “ท่ามกลาง”)
(B) toward -> ไปสู่ (ใช้กล่าวถึงทิศทาง) (คำนี้มีความหมายเดียวกันกับ towards เพียงแต่ว่า toward จะพบบ่อยใน American English ส่วน towards ใน British English)
(C) after -> หลังจาก (ใช้กับเวลาหรือตำแหน่ง)
(D) during -> ระหว่าง (ใช้กับเวลา)


“ข้อนี้ต้องตอบคำตอบ (A) among ครับ”

โดยที่ประโยค
Funds from the government grant will be allocated to or distributed _____ the affected areas.
มีความหมายว่า
“เงินทุนจากเงินสนับสนุนของรัฐบาลจะถูกจัดสรร/จัดแบ่งไปยังหรือแจกจ่าย/กระจาย _____ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ”

โจทย์ข้อนี้เป็นตัวอย่างของคำที่มักใช้คู่กัน ซึ่งในกรณีนี้ก็คือระหว่างคำว่า distribute (แปลว่า “แจกจ่าย/กระจาย” เป็น verb = กริยา) กับตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่ง (ซึ่งเป็น preposition) ครับ โดยที่ preposition ในตำแหน่งนี้ทำหน้าที่เชื่อมและแสดงให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง noun ที่ตามมา (areas) กับคำว่า distribute ครับ

เหตุผลที่เราเลือก (A) among ก็เพราะว่า โดยปกติแล้ว คำว่า distribute นี้จะใช้ในโครงสร้าง distribute something to someone/something (แจกจ่าย/กระจายบางสิ่งบางอย่างให้แก่ใครบางคน/บางสิ่งบางอย่าง) ซึ่งรูปแบบนี้หลาย ๆ ท่านอาจจะคุ้นเคยดี หรือ distribute something among someone/something (แจกจ่าย/กระจายบางสิ่งบางอย่างในหมู่/ในกลุ่มใครบางคน/บางสิ่งบางอย่าง) ครับ ซึ่งจากตัวเลือกที่กำหนดให้ มีเพียง (A) among ข้อเดียวที่เป็นไปตามโครงสร้างเหล่านี้ครับ

ส่วน choices อื่น ๆ โดยทั่วไปแล้วจะไม่ได้ใช้คู่กับ distribute (ถึงแม้บางข้ออาจจะดูเหมือนไม่ผิดเมื่อนำมาแทนในช่องว่างก็ตาม) เพราะ:
(B) toward ใช้กล่าวถึงทิศทาง
(C) after ใช้กับเวลาหรือตำแหน่ง
และ (D) during ใช้กับเวลาครับ

และที่สำคัญ หนึ่งในวัตถุประสงค์ของข้อสอบ TOEIC ก็คือ การเลือกคำตอบที่ดีที่สุด (choosing the best answer) ครับ ดังนั้น เราจึงสามารถตัดตัวเลือกอื่น ๆ แล้วตอบ (A) among เพราะนอกจากเป็นคำที่มักใช้กับ distribute แล้ว มันยังทำให้ความหมายของประโยคนั้นสมเหตุสมผลและถูกต้องด้วยครับ

“ในการเตรียมตัวสอบข้อสอบ TOEIC พยายามลองจำคำที่มักใช้คู่กัน เพราะจะช่วยประหยัดเวลาทำข้อสอบได้มากครับ”

Have a thrilling Thursday, and see you soon!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (20 June 2016)

สวัสดีทุกท่านกันอีกครั้งครับ สำหรับ TOEIC Quiz ในครั้งนี้ อาจารย์คัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ รูปแบบโจทย์ในวันนี้จะทดสอบความเข้าใจด้านคำรูปแบบต่าง ๆ ที่มาจากรากศัพท์เดียวกันครับ และเนื่องจากมีมากกว่าหนึ่งตัวเลือกที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคำตอบได้ ข้อนี้จึงมีระดับคะแนน TOEIC อยู่ที่ 750 PLUS+ ครับ (คำตอบ-คำอธิบายด้านล่างนี้ครับ) Think twice

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (25 June 2018)

สวัสดีครับ

เรามาลองตอบคำถามภาษาอังกฤษข้อนี้กันครับ ซึ่งจะทดสอบด้านการทำความเข้าใจความหมายและ vocabulary รวมไปถึง grammar เล็กน้อยครับ ในครั้งนี้ คำถามมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับผม ทุกท่านคิดว่าคำตอบคือข้อไหนครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which answer is correct?

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (4 September 2017)

สวัสดีครับ

วันนี้เรามาลองตอบโจทย์ที่มาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences และติดตามชม video บรรยากาศนิทรรศการชุดที่เจ้าหญิง Diana ได้เคยสวมใส่จริง จัดขึ้นที่ Kensington Palace, London เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การจากไปของเจ้าหญิง Diana ครับ จะสวยงามขนาดไหน ทุกท่านสามารถติดตามชมได้ในตอนท้าย video ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ใน VDO นี้ครับ)

I hope you like both the quiz and the exhibition!

Read More »

One Response

Leave a Reply