ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (13 November 2015)

สวัสดีครับ

ก่อนจะถึงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ อาจารย์ขอฝาก TOEIC Quiz ระดับ 750 PLUS+ จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ให้ทุกท่านได้ลองฝึกทำกันครับ สำหรับข้อนี้ หากได้รู้ถึงหลักของมันแล้ว เราจะสามารถตัด choices และเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วเป็นที่แน่นอนครับ (คำตอบ คำอธิบาย และหลักการ อยู่ข้างล่างนี้ครับ)

Try it before checking the answer!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

ทุกตัวเลือกในข้อนี้ล้วนมาจากคำว่า be โดยในบริบทของโจทย์ข้อนี้มีความหมายว่า “ถูก” หรือ “ได้รับการ” ครับ:
(A) be -> เป็นรูปแบบพื้นฐาน (base form / bare infinitive)
(B) are -> เป็นรูปแบบ present simple
(C) have been -> เป็นรูปแบบ present perfect
(D) will be -> เป็นรูปแบบ future simple


“คำตอบก็คือ (A) be”

ก่อนอื่น
A few flight attendants have requested that some loose bolts in the overhead bins _____ tightened.
นั้นมีความหมายว่า
“พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสองสามคนได้ร้องขอให้สลักเกลียวที่หลวมจำนวนหนึ่งในที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะ _____ ขันให้แน่น”

ประโยคที่โจทย์ข้อนี้กำหนดให้มาอยู่ในรูปแบบ subjunctive ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้กับ verb (คำกริยา), noun (คำนาม) หรือ adjective (คำขยายคำนาม) ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ การแนะนำ หรือความต้องการครับ

ตัวอย่างคำที่ต้องตามด้วย subjunctive ที่พบได้บ่อยมีดังนี้ครับ:
1. Verbs เช่น advise, ask, command, demand, desire, insist, order, prefer, propose, recommend, request และ suggest
2. Nouns เช่น command, demand, order, proposal, recommendation, request และ suggestion
3. Adjectives เช่น adamant, advisable, anxious, best, crucial, desirable, determined, eager, essential, imperative, important, keen, necessary, unthinkable, urgent และ vital

ลักษณะเฉพาะของ subjunctive คือ verb ที่มาตามหลัง verb/noun/adjective ที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปในข้างต้น ต้องเป็น base form of verb หรือรูปแบบพื้นฐานของกริยาเสมอ เราจะไม่เติม -s, -ed, -ing หรือผันเปลี่ยนรูปแบบของ verb ไม่ว่า subject (ประธาน) จะเป็นอะไรหรือมีจำนวนเท่าใดก็ตามครับ ดังนั้น ถ้าหากจะใช้คำในตระกูล be (is, am, are, was, were, been) เราต้องเขียน/พูดคำว่า be ทุกครั้งครับ

ในการใช้ verbs/nouns/adjectives เหล่านี้ มีโครงสร้างดังนี้ครับ: verb/noun/adjective + that + subject + base form of verb เช่น:
1. He suggests that she study hard now.
2. The team leader made a proposal that everyone be ready by 8 o’clock.
3. It was vital that they bring their homework to class.

สังเกตไหมครับว่า ในทั้งสามประโยคนี้ ตั้งแต่คำว่า that เป็นต้นไปจนจบประโยคนั้นเรียกว่า that clause ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายให้กับประโยคหลัก (He suggests, The team leader made a proposal และ It was vital) ครับ

ทีนี้ พอกลับมาดูประโยคในโจทย์ของเรา จะเห็นว่ามีคำว่า requested ซึ่งต้องการโครงสร้างที่เป็น subjunctive ครับ เพราะฉะนั้น (A) be คือตัวเลือกที่ถูกต้อง เนื่องจากเป็น base form of verb เราก็จะได้ประโยค A few flight attendants have requested that some loose bolts in the overhead bins be tightened. นั่นเองครับ

“แม้ว่า subjunctive จะเป็นโครงสร้างที่อาจไม่ได้พบเห็นบ่อย แต่เราก็ควรทำความเข้าใจหลักการของมัน เพื่อให้ได้คะแนนข้อสอบ TOEIC (รวมไปถึงข้อสอบอื่น ๆ) ที่สูงขึ้นครับ”

Have a fun Friday!

– อ.ปริญญ์

“at first” และ “first” สองคำนี้แทนกันไม่ได้ – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ อาจารย์มั่นใจว่าทุกท่านรู้ความหมายของ first แต่ทราบไหมครับ แค่คำว่า at สั้น ๆ คำเดียว ทำให้ เราไม่สามารถใช้ at first กับ first แทนกันได้ วันนี้ อาจารย์ขอฝากหลักการใช้สองคำนี้ให้กับทุก ๆ ท่านครับ

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (11 March 2016)

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ สำหรับ TOEIC Quiz ครั้งนี้เป็นโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ หากท่านใดทำได้ หรือได้ลองศึกษาคำถามข้อนี้แล้ว คะแนน TOEIC 650 PLUS+ อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ ลองทำกันดูนะครับ (มีคำตอบและคำอธิบายให้ข้างล่างนี้ครับ) Analyze everything carefully before you

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (4 March 2016)

สวัสดีในวันศุกร์ครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ TOEIC Quiz ประจำวันนี้ครับ อาจารย์ได้คัดโจทย์ข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion มาแบ่งปันกับผู้อ่านทุกท่านครับ ซึ่งหากท่านเข้าใจว่าทำไมถึงต้องตอบแบบนี้แล้ว อาจารย์มองว่า คะแนน TOEIC 700 PLUS+ นั้นเป็นจริงได้ครับ (อ่านคำตอบพร้อมคำอธิบายข้างล่างนี้ครับ) Don’t forget to refer to

Read More »

Leave a Reply