fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

4 วิธีแยกแยะการใช้ “north” กับ “northern” – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ

การพูดถึงทิศทาง ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ถามทิศทางหรือบอกทิศทาง ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ไม่ยากนัก แต่ท่านทราบไหมครับ

เราจะแยกแยะระหว่าง north กับ northern (รวมถึงทิศทางอื่น ๆ) ได้อย่างไรบ้าง

อาจารย์ขอไขข้อสงสัยนี้ให้กับทุก ๆ ท่านครับ

การกล่าวถึงทิศทางในภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่สองรูปแบบครับ คือ:
1. north, south, east และ west (ในที่นี้รวมไปถึง northeast, southeast, northwest และ southwest ด้วยครับ) ซึ่งสามารถใช้เป็น noun (คำนาม), adjective (คำคุณศัพท์) หรือ adverb (คำวิเศษณ์) ได้ครับ
2. northern, southern, eastern และ western (ในที่นี้รวมไปถึง northeastern, southeastern, northwestern และ southwestern ด้วยครับ) ซึ่งเป็นได้เพียง adjective เท่านั้นครับ

1. โดยปกติ เรามักใช้ northern, southern, eastern และ western เพื่อพูดถึงพื้นที่กว้าง ๆ โดยไม่ได้ระบุขอบเขตแน่ชัด ส่วน north, south, east และ west มักใช้กับสถานที่ที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจนมากกว่าครับ เช่น:
northern Thailand (ภาคเหนือของประเทศไทย ถือว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่)
north side of the city (พูดถึงเพียงส่วนหนึ่งของเมือง)
southern Africa (ภาคใต้ของทวีปแอฟริกา ถือว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่)
South Africa (ชื่อประเทศ)
Eastern Europe (ชื่อภูมิภาคของทวีปยุโรป ถือว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่)
the east coast (ชายฝั่งตะวันออกของที่ใดที่หนึ่ง)
Western Australia (ชื่อรัฐของประเทศออสเตรเลีย ถือว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่)
West End of London (ชื่อบริเวณในเมือง London)

แต่แน่นอนว่าภาษาอังกฤษมีข้อยกเว้นมากมาย และมีชื่อจำนวนมากที่ไม่เป็นไปตามที่อาจารย์กล่าวมาข้างต้นครับ เช่น:
Northern Ireland (ชื่อประเทศ ทั้งที่ตามหลักควรเป็น North มากกว่า)
South Australia (ชื่อรัฐของประเทศออสเตรเลีย ถือว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่กลับไม่ใช้ Southern)
East Asia (ชื่อภูมิภาคของทวีปเอเชีย ถือว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่จริงควรเป็น Eastern)
West Africa (ชื่อภูมิภาคของทวีปแอฟริกา ถือว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่ ตามหลักควรใช้ Western)

เพราะฉะนั้น ทุกท่านไม่ต้อง serious กับประเด็นนี้ครับ เอาเป็นว่า ทั่วไปเขาใช้กันแบบไหน เราก็จำกันแบบนั้นดีกว่าครับ

2. เราสามารถใช้ northern, southern, eastern และ western เพื่อหมายถึง “เป็นของ” หรือ “เป็นลักษณะของ” ครับ เช่น:
– He speaks with a western accent.
– I love northeastern Thai dishes.

3. เราจะขึ้นต้นคำเหล่านี้ด้วยอักษรตัวใหญ่ (upper case หรือ capital letters) ในกรณีที่กล่าวถึงชื่อเฉพาะ ชื่ออย่างเป็นทางการ หรือชื่อที่เป็นที่รู้จักของสถานที่เหล่านี้ครับ นอกนั้น เราจะใช้อักษรตัวเล็ก (lower case หรือ small letters) ตามปกติครับ เช่น:
– Canada is the largest country in North America.
– Investors are flocking to the Far East.
– Phuket is situated in southern Thailand.
– The plane is flying west.

4. สำหรับการใช้ north, south, east และ west ในรูปแบบ noun ให้ระวังนะครับ เพราะโครงสร้าง in the … of กับ to the … of นั้น ให้ความหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้ครับ:
– I live in the north of the city. (ฉันอาศัยอยู่ทางทิศเหนือของเมือง)
– I live 10 km to the north of the city. (ฉันอาศัยอยู่ 10 กม. ไปทางทิศเหนือของเมือง)

ดังนั้น หากเราต้องการกล่าวถึงระยะทางด้วย จะต้องใช้โครงสร้าง to the … of นะครับ

ขอฝากหลักการกล่าวถึงทิศทางไว้เพียงเท่านี้ครับ อาจารย์หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC และผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงครับ หากท่านใดมีคำถาม-ข้อสงสัย หรือต้องการให้อธิบายการใช้ภาษาอังกฤษด้านใด สามารถฝาก comment ไว้ได้เลยครับ

แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าใน Today’s English Tip for TOEIC and Beyond กับเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษ (English usage) และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English grammar) สวัสดีครับ

– อ.ปริญญ์

Photo credits:
Khun Hans Photography / CC BY-NC-ND
Thai Jasmine (Smile..smile…Smile..) / CC BY-NC
VisualHunt.com

Leave a Reply