fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

เราใช้ “altogether” กับ “all together” แทนที่กันได้ไหม

สวัสดีครับ

ใน blog ครั้งนี้ อาจารย์ขอยกตัวอย่างสองคำที่สะกดคล้ายคลึงกันมากครับ ว่าแต่

altogether และ all together นั้นใช้ได้เหมือนกันหรือไม่

เรามาไขข้อสงสัยนี้ไปด้วยกันครับ

คำว่า altogether กับ all together มีหลักการใช้ดังนี้ครับ:

1. ความหมายของ altogether คือ “ทั้งหมด” หรือ “เมื่อพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว” ครับ เช่น:
– My homework isn’t altogether completed.
Altogether, it was a wonderful experience.

นอกจากนี้ เราสามารถใช้ altogether เพื่อสื่อถึงยอดรวมก็ได้ครับ เช่น:
– It’s 235 baht altogether.
Altogether, more than 1,000 people took part in the event.

2. ส่วน all together จะแปลว่า “ทุก ๆ คนรวมกัน” หรือ “ทุก ๆ สิ่งรวมกัน” ดังนั้น ความหมายจะคล้าย ๆ คำว่า together ครับ เช่น:
– The books were placed all together on the shelf.
– They all went on a holiday together.

เห็นไหมครับว่าวิธีแยกแยะการใช้ altogether และ all together นั้นไม่ยากอย่างที่คิดครับ อาจารย์หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC และผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงครับ หากท่านใดมีคำถาม-ข้อสงสัย หรือต้องการให้อธิบายการใช้ภาษาอังกฤษด้านใด สามารถฝาก comment ไว้ได้เลยครับ

แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าใน Today’s English Tip for TOEIC and Beyond กับเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษ (English usage) และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English grammar) สวัสดีครับ

– อ.ปริญญ์

Photo credit: VisualHunt.com

Leave a Reply