ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (4 March 2016)

สวัสดีในวันศุกร์ครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่ TOEIC Quiz ประจำวันนี้ครับ อาจารย์ได้คัดโจทย์ข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion มาแบ่งปันกับผู้อ่านทุกท่านครับ ซึ่งหากท่านเข้าใจว่าทำไมถึงต้องตอบแบบนี้แล้ว อาจารย์มองว่า คะแนน TOEIC 700 PLUS+ นั้นเป็นจริงได้ครับ (อ่านคำตอบพร้อมคำอธิบายข้างล่างนี้ครับ)

Don’t forget to refer to the both sentences before you answer!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

เรามาดูแต่ละตัวเลือกกันก่อนครับ:
(A) Thus -> ดังนั้น
(B) To the contrary -> ในทางตรงกันข้าม
(C) Despite the fact -> ถึงแม้ (ข้อเท็จจริง) ว่า
(D) Furthermore -> นอกจากนี้


“ตอบ (D) Furthermore ครับ”

ทั้งนี้
Storage rooms are also filled to capacity. _____, the inadequate number of employees’ parking space is another concern of the company.
สามารถตีความได้ว่า
“ห้องเก็บของถูกใช้จนเต็มความจุ _____ จำนวนพื้นที่จอดรถของลูกจ้าง/พนักงานที่ไม่เพียงพอเป็นอีกหนึ่งความกังวลของบริษัท”

คำถามข้อนี้ต้องการให้เราเลือกคำหรือกลุ่มคำเชื่อมประโยค (transitional word / transitional phrase) ที่เหมาะสมครับ ดังนั้นจึงต้องดูประโยคที่มาก่อนช่องว่างด้วย เพราะมันจะส่งผลต่อการตัดสินความสัมพันธ์ระหว่างประโยคทั้งสองที่โจทย์กำหนดมาครับ

เมื่อพิจารณาดูแล้วจะพบว่า:
1. ประโยคแรกเกี่ยวกับ “ห้องเก็บของ” (storage room) ส่วนประโยคที่สองเกี่ยวกับ “พื้นที่จอดรถ” (parking space)
2. ทั้งสองประโยคไม่ได้มีเนื้อหาที่ขัดแย้งกัน เพราะกล่าวถึงความไม่เพียงพอทั้งคู่
3. ทั้งสองประโยคไม่ได้มีลักษณะเป็นเหตุเป็นผลกัน เพราะไม่ได้มีการสื่อว่า “ห้องเก็บของ” ส่งผลใด ๆ ต่อ “พื้นที่จอดรถ”

จากข้อมูลดังกล่าว เราสามารถตัดตัวเลือกต่อไปนี้ออกได้ทันทีครับ:
(A) Thus -> แปลว่า “ดังนั้น” แต่ประโยคแรกไม่ได้ส่งผลให้เกิดประโยคที่สอง
(B) To the contrary -> แปลว่า “ในทางตรงกันข้าม” แต่ทั้งสองประโยคไม่ได้ขัดแย้งกัน (นอกจากนี้ ถ้าเขียนเพื่อเริ่มประโยค โดยปกติจะใช้รูปแบบ On the contrary ครับ)

ส่วน (C) Despite the fact ที่จริงแล้วต้องใช้ในรูปแบบ Despite the fact + that + subject + verb ครับ ดังนั้นเราจึงไม่เลือกข้อนี้ เพราะหากเติมลงไปในช่องว่างจะถูกตามด้วยเครื่องหมาย comma ( , ) ทันที ถือว่าผิดหลักการใช้ครับ

ก็จะเหลือแต่ (D) Furthermore ที่ใช้เพื่อกล่าวข้อมูลเพิ่มเติมครับ ซึ่งใช้ในกรณีนี้ได้ เนื่องจากทั้งสองประโยคมีเนื้อหาไปในทางเดียวกัน (ความไม่เพียงพอ) ครับ

“ก่อนจะเลือก transitional word หรือ transitional phrase อย่าลืมสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างประโยคที่จะนำมาเชื่อมกันด้วยนะครับ”

Have a fabulous Friday!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (9 May 2017)

สวัสดีครับ

กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Today’s TOEIC Quiz ครับ ในครั้งนี้เป็นโจทย์เสมือนข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences (ระดับคะแนน TOEIC 650+) ครับ ข้อนี้จะเน้นที่ความหมายของคำศัพท์ ทุกท่านลองทำดูนะครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which is the correct word for the blank?

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (25 April 2016)

สวัสดีครับทุกท่าน ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ TOEIC Quiz ของอาจารย์ครับ ซึ่งในครั้งนี้ได้คัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ โดยหากได้ลองทำโจทย์นี้และเข้าใจมันแล้ว เวลาสอบจริงรอรับผลคะแนน TOEIC 650 PLUS+ ได้เลยครับ (อาจารย์ได้เขียนคำตอบพร้อมคำอธิบายไว้ข้างล่างนี้ครับ) What’s your answer?

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (20 June 2016)

สวัสดีทุกท่านกันอีกครั้งครับ สำหรับ TOEIC Quiz ในครั้งนี้ อาจารย์คัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ รูปแบบโจทย์ในวันนี้จะทดสอบความเข้าใจด้านคำรูปแบบต่าง ๆ ที่มาจากรากศัพท์เดียวกันครับ และเนื่องจากมีมากกว่าหนึ่งตัวเลือกที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคำตอบได้ ข้อนี้จึงมีระดับคะแนน TOEIC อยู่ที่ 750 PLUS+ ครับ (คำตอบ-คำอธิบายด้านล่างนี้ครับ) Think twice

Read More »

Leave a Reply