fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (11 September 2017)

สวัสดีครับ

เรามาลองหาคำตอบให้กับ TOEIC Quiz ประจำวันนี้กันครับ โดยครั้งนี้เป็นของข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ ข้อนี้ อาจารย์ขอฝากให้ทุกท่านลองพิจารณาคำที่มาต่อจากช่องว่างครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which is the right answer?


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“คำตอบที่ถูกต้องคือ (D) so ครับ”

โดยความหมายของประโยค
The building inspection has been postponed until next week _____ that the electrical work can be completed.
คือ
“การตรวจสอบอาคารได้ถูกเลื่อนออกไปจนกระทั่งสัปดาห์หน้า _____ งานด้านไฟฟ้าสามารถถูกทำให้เสร็จ”

เรามาทำความเข้าใจความหมายของตัวเลือกแต่ละข้อกันครับ

สำหรับ (A) also ความหมายที่เราคุ้นเคยก็คือ “เช่นกัน”, “ด้วย” หรือไม่ก็ “ยิ่งไปกว่านั้น” ครับ หากเราแทน choice นี้เข้าไป จะได้ความหมายว่า “การตรวจสอบอาคารได้ถูกเลื่อนออกไปจนกระทั่งสัปดาห์หน้า เช่นเดียวกัน/ยิ่งไปกว่านั้น งานด้านไฟฟ้าสามารถถูกทำให้เสร็จ” อ่านดูแล้วจะรู้สึกแปลก ๆ เพราะสิ่งแรกในประโยคถูกเลื่อนแต่สิ่งที่สองสามารถถูกทำให้เสร็จ ซึ่งขัดแย้งกัน แต่คำ ๆ นี้ใช้กับสิ่งที่สอดคล้องกัน เราจึงตัดข้อนี้ออกครับ

ตัวเลือก (B) when แปลว่า “เมื่อ” หากเราพิจารณาความหมาย จะได้ “การตรวจสอบอาคารได้ถูกเลื่อนออกไปจนกระทั่งสัปดาห์หน้า เมื่องานด้านไฟฟ้าสามารถถูกทำให้เสร็จ” ดูภาษาไทยผ่าน ๆ ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่ในภาษาอังกฤษ เราจะไม่ใช้ when + that + noun phrase (กลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็น noun ในกรณีนี้คือ the electrical work) ครับ (แต่ใช้ when + that + verb [คำกริยา] ได้ครับ) ดังนั้น เราไม่ควรเลือก choice นี้ครับ (อย่างไรก็ตาม หากประโยคที่โจทย์ข้อนี้ให้มาไม่มีคำว่า that หลังช่องว่าง จะสามารถเติม when ได้อย่างถูกหลักภาษาอังกฤษ โดยความหมายจะเหมือนกับที่กล่าวในตอนต้นของย่อหน้าครับ)

ต่อไปคือ (C) than ซึ่งความหมายของคำนี้คือ “กว่า” ครับ (more than ถึงจะ “มากกว่า” และ less than ถึงจะ “น้อยกว่า”) โดยปกติเราใช้เพื่อเปรียบเทียบครับ พอเติมลงในช่องว่าง จะได้ “การตรวจสอบอาคารได้ถูกเลื่อนออกไปจนกระทั่งสัปดาห์หน้า กว่างานด้านไฟฟ้าสามารถถูกทำให้เสร็จ” จะเห็นได้ว่าดูไม่สมเหตุสมผลเลยครับ เนื่องจากใจความของประโยคไม่ได้ต้องการเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่ง ตัวเลือกนี้เลยต้องตัดทิ้งครับ

ส่วน choice สุดท้าย (D) so ความหมายที่หลาย ๆ ท่านน่าจะนึกถึงในบริบทนี้คือ “ดังนั้น” หรือ “เพราะฉะนั้น” ครับ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจคือ เราสามารถใช้ so คู่กับ that ได้เป็น so that ซึ่งแปลว่า “เพื่อที่” โดยเราใช้คำนี้แสดงวัตถุประสงค์ครับ (เมื่อนำไปใส่ในช่องว่าง จะได้ประโยค “การตรวจสอบอาคารได้ถูกเลื่อนออกไปจนกระทั่งสัปดาห์หน้า เพื่อที่งานด้านไฟฟ้าสามารถถูกทำให้เสร็จ”) เป็นการให้เหตุผลว่าเราเลื่อนตรวจอาคารออกไปเพราะต้องการให้สามารถทำงานด้านไฟฟ้าให้เสร็จก่อนครับ ข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกครับ

“เราควรพยายามใช้คำรอบ ๆ ช่องว่างให้เป็นประโยชน์ครับ”

I hope this clears things up for you!

– อ.ปริญญ์

Leave a Reply