fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (23 January 2016)

สวัสดีทุก ๆ คนครับ

วันนี้ อาจารย์ได้นำโจทย์ข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences มาให้ลองฝึกซ้อมครับ TOEIC Quiz ของวันนี้ ท่านใดทำได้ หรือได้ทำความเข้าใจกับมันแล้ว มีโอกาสที่จะสอบ TOEIC ได้คะแนน 700 PLUS+ ครับ (คำตอบกับคำอธิบายมีให้ด้านล่างนี้ครับ)

Choose the best answer before you read on!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

แต่ละตัวเลือกมีความหมายดังนี้:
(A) also -> เช่นเดียวกัน / ด้วย
(B) except -> ยกเว้น
(C) therefore -> ดังนั้น
(D) unless -> เว้นแต่


“โจทย์ข้อนี้ตอบ (D) unless ครับ”

ซึ่งประโยค
You will need to pay for the cost of shipping _____ given alternative instructions from our customer service department.
แปลเป็นภาษาไทยได้
“คุณจะต้องจ่ายค่าขนส่ง _____ ได้รับคำสั่งอื่นจากแผนกบริการลูกค้าของเรา”
หมายเหตุ: ที่จริงแล้ว alternative สามารถแปลได้ว่า “ทางเลือก”, “เผื่อเลือก”, “สำรอง” หรือ “อีกทางเลือกหนึ่ง” แต่ในประโยคนี้ อาจารย์ได้แปลว่า “อื่น” เพราะจะให้ความหมายที่ตรงกับต้นฉบับภาษาอังกฤษมากกว่าครับ

สำหรับโจทย์นี้ เมื่อเราลองแทนแต่ละตัวเลือกเข้าไปจะพบว่า (A) also และ (C) therefore ฟังดูแปลก ๆ ครับ นั่นก็เพราะว่า also ใช้เพิ่มเติมข้อมูลให้กับสิ่งที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ ส่วน therefore ใช้แสดงผลที่เกิดตามมาจากสิ่งแรก ในเมื่อความหมายของทั้งสองส่วนของประโยคนี้มีลักษณะขัดแย้งกัน เราจึงไม่สามารถตอบสองตัวเลือกนี้ได้ครับ นอกจากนี้ ทั้ง also และ therefore เป็น adverb (คำวิเศษณ์) ซึ่งใช้ให้ความหมายเพิ่มเติม แต่ช่องว่างดังกล่าวต้องการ conjunction (คำเชื่อม) เพื่อเชื่อมโยงสองส่วนของประโยคเข้าด้วยกันครับ

ส่วน (B) except และ (D) unless เป็น conjunction ทั้งคู่ หากมองผ่าน ๆ ก็ดูเหมือนว่ามีความหมายที่คล้าย ๆ กัน อาจารย์เลยขออธิบายวิธีการใช้สองคำนี้ครับ:
– except ใช้กล่าว:
1. เกริ่นนำบุคคล สิ่งของ หรือข้อเท็จจริง ที่ไม่ได้ถูกพูดรวมอยู่ในข้อความหลัก เช่น Everyone came to class except John, who was sick.
2. เกริ่นนำข้อความที่ทำให้สิ่งที่เราพึ่งพูดไปนั้น ดูเหมือนว่าจะเป็นจริงหรือเป็นไปได้น้อยลง เช่น I want to help, except I’m busy right now.

– unless ใช้กล่าวว่า ถ้าหากบางสิ่งบางอย่างไม่เกิดขึ้น จะมีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นหรือเป็นจริงแทน เช่น I can’t see anything unless I wear my glasses.

พอเราทำความเข้าใจวิธีใช้แล้ว จะพบว่า (D) unless สมเหตุสมผลกว่า เพราะช่วยให้ความหมายแก่ประโยคข้อนี้ว่า “ถ้าหากไม่ได้รับคำสั่งอื่นจากแผนกบริการลูกค้าของเรา แสดงว่าคุณจะต้องจ่ายค่าขนส่ง” เห็นไหมครับ ถ้าสิ่งหนึ่งไม่เกิด (คำสั่งอื่นจากแผนกบริการลูกค้า) อีกสิ่งก็จะเกิดหรือเป็นจริงแทน (คุณจะต้องจ่ายค่าขนส่ง)

“คำว่า except และ unless ถึงแม้ความหมายในภาษาไทยจะเหมือนกันมาก แต่ในภาษาอังกฤษจะใช้ในบริบทที่แตกต่างกันครับ”

Have a well-rested weekend everyone!

– อ.ปริญญ์

3 ขั้นตอนสู่การใช้ “not” และ “no” อย่างแม่นยำ – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ ในวันนี้ เรามาดูคำสั้น ๆ ที่พบได้บ่อย ๆ กันครับ อย่าง not กับ no ซึ่งทำให้เกิดความสงสัยทุกครั้งที่จะใช้ อาจารย์ขอฝากแนวทางในการแยกแยะและใช้สองคำนี้ให้ถูกต้องครับ

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (11 September 2017)

สวัสดีครับ

เรามาลองหาคำตอบให้กับ TOEIC Quiz ประจำวันนี้กันครับ โดยครั้งนี้เป็นของข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ ข้อนี้ อาจารย์ขอฝากให้ทุกท่านลองพิจารณาคำที่มาต่อจากช่องว่างครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which is the right answer?

Read More »

Leave a Reply