fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (1 February 2016)

สวัสดีในวันจันทร์ครับ

ครั้งนี้ TOEIC Quiz ประจำสัปดาห์มาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ระดับคะแนน 650 PLUS+ โดยจะเน้นเรื่องความหมายของคำเชื่อมประโยคครับ (มีคำตอบและคำอธิบายไว้ให้ข้างล่างนี้ครับ)

Think carefully before picking the answer!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

แต่ละตัวเลือกมีความหมายดังนี้:
(A) as if -> เหมือนกับว่า / ราวกับว่า
(B) while -> ในขณะที่
(C) because -> เพราะ / เนื่องจาก
(D) even though -> ถึงแม้ว่า


“คำตอบก็คือ (D) even though ครับ”

ประโยคในวันนี้
Passengers will get to their destination on time _____ our departure time is a little late due to a mechanical problem.
แปลว่า
“ผู้โดยสารจะไปถึงจุดหมายปลายทางของพวกเขาตรงเวลา _____ เวลาออกเดินทางของเราจะสายเล็กน้อยเนื่องจากปัญหาด้านเครื่องจักร/กลไก/เครื่องกล”

คำถามข้อนี้ มีลักษณะเป็นการเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกัน เราจึงต้องให้ความสำคัญกับความหมายของคำเชื่อมในแต่ละ choice ครับ ลองเอาแต่มาแทนช่องว่างกันเลยครับ:
(A) as if -> ผู้โดยสารจะไปถึงจุดหมายปลายทางของพวกเขาตรงเวลา เหมือนกับว่า/ราวกับว่าเวลาออกเดินทางของเราจะสายเล็กน้อยเนื่องจากปัญหาด้านเครื่องจักร/กลไก/เครื่องกล
(B) while -> ผู้โดยสารจะไปถึงจุดหมายปลายทางของพวกเขาตรงเวลา ในขณะที่เวลาออกเดินทางของเราจะสายเล็กน้อยเนื่องจากปัญหาด้านเครื่องจักร/กลไก/เครื่องกล
(C) because -> ผู้โดยสารจะไปถึงจุดหมายปลายทางของพวกเขาตรงเวลา เพราะ/เนื่องจากเวลาออกเดินทางของเราจะสายเล็กน้อยเนื่องจากปัญหาด้านเครื่องจักร/กลไก/เครื่องกล
(D) even though -> ผู้โดยสารจะไปถึงจุดหมายปลายทางของพวกเขาตรงเวลา ถึงแม้ว่าเวลาออกเดินทางของเราจะสายเล็กน้อยเนื่องจากปัญหาด้านเครื่องจักร/กลไก/เครื่องกล

เห็นไหมครับ (D) even though จะให้ความหมายที่ดีที่สุด นั่นก็เพราะประโยคแรก (ก่อนช่องว่าง -> ผู้โดยสารถึงตรงเวลา) และประโยคที่สอง (หลังช่องว่าง -> เวลาออกเดินทางสายเล็กน้อย) มีใจความตรงข้ามกัน และ even though เป็นคำที่ใช้เชื่อมสิ่งที่ขัดแย้งกันครับ (ในที่นี้ ใช้ although หรือ though แทนก็ได้ครับ)

“คำเชื่อมที่เราได้พบในวันนี้เป็น subordinating conjunction ประโยคใดมีคำประเภทนี้นำหน้า ถือว่ามีความสำคัญน้อยกว่าอีกประโยคที่มันถูกเชื่อมเข้าไปครับ”

Have a miraculous Monday!

– อ.ปริญญ์

Leave a Reply