ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (3 November 2016)

สวัสดีครับ

สำหรับ TOEIC Quiz ครั้งนี้ อาจารย์ขอฝากคำถามจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ให้กับทุกท่านครับ (ระดับคะแนน TOEIC 700 PLUS+) ข้อนี้อาจมีตัวเลือกบางตัวที่สามารถทำให้เกิดความลังเลได้ ลองดูกันนะครับ (อ่านคำตอบและคำอธิบายข้างล่างนี้ครับ)

Beware of the seemingly correct choices!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“คำตอบคือ (B) not ครับ”

ซึ่ง
The firm has guaranteed that _____ one of its employees will lose his or her job as a result of the merger.
ในภาษาไทยมีความหมายว่า
“บริษัทได้รับประกันว่า _____ ลูกจ้างของบริษัทคนใดที่จะสูญเสียงานของเขาหรือเธอเนื่องจากการควบกิจการ”

จากแต่ละตัวเลือก พบว่า (A) no, (B) not และ (C) none นั้นล้วนแต่เป็นคำที่แสดงความหมายเชิงปฏิเสธ (negative) ส่วน (D) any แปลว่า “ใด ๆ” ครับ

สำหรับประโยคประจำ TOEIC Quiz วันนี้ เมื่อลองอ่านใจความคร่าว ๆ แล้ว จะพบว่าเราต้องการเติมคำเชิงปฏิเสธลงในช่องว่าง เพื่อให้ได้ประโยคที่สื่อว่า “บริษัทได้รับประกันว่าไม่มีลูกจ้างของบริษัทคนใดที่จะสูญเสียงานของเขาหรือเธอเนื่องจากการควบกิจการ” ครับ เพราะฉะนั้น เราสามารถตัด (D) any ออกได้เป็นลำดับแรก เพราะไม่ได้ให้ความหมายเชิงลบครับ

สามตัวเลือกที่เหลืออาจทำให้หลาย ๆ ท่านลังเลได้ แต่มีวิธีสังเกตครับ คือตรง one of (แปลว่า “หนึ่งใน”) ที่โจทย์ให้เรามานั้น ในที่นี้ one ทำหน้าที่เป็น pronoun (คำสรรพนาม) มักใช้กับ of ครับ ในทางกลับกัน none ก็ใช้เป็น pronoun และมักใช้คู่กับ of (แปลว่า “ไม่มี” เช่น none of the employees = “ไม่มีลูกจ้างคนใด”) เช่นกันครับ ดังนั้น ในเมื่อประโยคให้ one of มาแล้ว เราจึงไม่สามารถเลือก (C) none เพราะจะได้เป็น none one of its employees ซึ่งนอกจากรูปร่างดูแปลกแล้ว โดยปกติเราไม่นำ pronouns สองตัวมาใช้ติดกัน โดยไม่มีคำอื่นหรือเครื่องหมายใด ๆ มาคั่นครับ

ส่วนในการเลือกระหว่าง (A) no และ (B) not เราจะใช้คำว่า no นำหน้า noun (คำนาม), gerund (verb [คำกริยา] + ing ที่ทำหน้าที่เป็น noun) หรือ noun phrase (กลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็น noun) เท่านั้น นอกนั้นต้องใช้ not นำหน้าครับ และเนื่องจากคำที่มาต่อจากช่องว่างคือ one ซึ่งในที่นี้เป็น pronoun เราจึงเลือกตอบข้อ (B) not ครับ

“หากยังไม่แน่ใจเรื่องการใช้ not กับ no สามารถลองศึกษา-ทบทวนจากที่อาจารย์เขียนไว้ได้ครับ”

Wishing you all a delightful day!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (15 October 2015)

สวัสดีครับ สำหรับวันพฤหัสบดีนี้ อาจารย์ได้คัดคำถามจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ระดับ 750 PLUS+ เกี่ยวกับการใช้ preposition หรือ “คำบุพบท” มาฝากผู้อ่านทุกท่านครับ ซึ่ง preposition นี้ใช้แสดงให้เห็นว่า noun (คำนาม) หรือ pronoun (สรรพนาม) ที่เขียน/กล่าวตามหลังนั้น

Read More »

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – สั่งซื้อของจากจีนหรือประเทศอื่น ๆ ที่ Coronavirus ระบาด เราจะติดหรือไม่

condition – สภาพ / สภาวะ depending on – ขึ้นอยู่กับ disinfectant – สารฆ่าเชื้อ expose to – เปิดเผยต่อ (เพื่อให้สิ่งนั้นมีผลต่อกัน) / สัมผัส (โรค) goods – สินค้า manufacture –

Read More »

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – ประชากรโลก 70% จะติด Coronavirus ???? หรือไม่?

https://youtu.be/IOzTdhwIhUU absence – การขาดaccordingly – ตามความเหมาะสมamend – แก้ไข / ปรับปรุงcaveat – ข้อแม้ / สิ่งที่ต้องพิจารณาcontagious – ติดต่อกันได้decline – ลดลงecho – กล่าวซ้ำหรือคล้าย ๆepidemic – การระบาดepidemiologist – นักวิทยาการระบาดepidemiology

Read More »

Leave a Reply