ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (9 May 2017)

<สวัสดีครับ

กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Today’s TOEIC Quiz ครับ ในครั้งนี้เป็นโจทย์เสมือนข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences (ระดับคะแนน TOEIC 650+) ครับ ข้อนี้จะเน้นที่ความหมายของคำศัพท์ ทุกท่านลองทำดูนะครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which is the correct word for the blank?


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“คำตอบคือ (D) oversees ครับ”

โดยความหมายของประโยค
At the manufacturing plant, the woman _____ workers who install rebuilt engines in vehicles.
คือ
“ที่โรงงาน ผู้หญิง (คนหนึ่ง) _____ คนงาน/พนักงานผู้ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ผ่านการซ่อมแซมแล้วลงในยานพาหนะ”

ทุก choices ลงท้ายด้วย -s เนื่องจาก subject (ประธาน) คือ the woman ซึ่งเป็น singular (เอกพจน์) ครับ นอกจากนี้ ประโยคต้องการสื่อถึงเหตุการณ์ที่เป็นจริงหรือเกิดขึ้นเป็นประจำ ทำให้ต้องใช้ present simple ครับ:
(A) conducts -> ดำเนิน / ปฏิบัติ
(B) explains -> อธิบาย
(C) invests -> ลงทุน
(D) oversees -> ดูแล / ควบคุม

อย่างที่ได้กล่าวไปในตอนต้น ข้อนี้ทดสอบความรู้คำศัพท์ของผู้สอบครับ จะเห็นว่าใจความโดยรวมกล่าวถึงการกระทำของผู้หญิงคนหนึ่ง เราลองมาพิจารณาแต่ละคำไปพร้อม ๆ กันครับ

เริ่มที่ (A) conducts หากเรานำไปแทน ความหมายของประโยคจะแปลก ๆ เพราะที่จริงแล้ว คำนี้มักใช้กับบางสิ่งบางอย่างที่จะทำ แต่ไม่ใช่บุคคลเหมือนในประโยคนี้ เราจึงไม่ควรเลือกข้อนี้ครับ

ส่วน (B) explains เราสามารถใช้กับบุคคลได้ แต่โครงสร้างที่ควรใช้ในกรณีกล่าวถึงบุคคลคือ explain something to someone ถึงแม้ในประโยคข้อนี้เราจะสามารถละ something ออกจากโครงสร้างนี้ได้ (คือไม่ได้กล่าวว่าอธิบายเรื่องอะไร) แต่ในเมื่อมี someone (workers) เราต้องมีคำว่า to เชื่อม แต่โจทย์ข้อนี้กลับไม่มี เลยถือว่าไม่ถูกต้องครับ

สำหรับ (C) invests มองเร็ว ๆ ดูเหมือนจะ okay เพราะอาจกล่าวถึงการลงทุนในตัวพนักงาน (เช่น ลงทุนฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาความสามารถ หรือจ้างคนที่มีทักษะเหมาะสมเข้ามาทำงาน) แต่โครงสร้างที่ควรใช้ในกรณีนี้คือ invest in something (โดย something ในที่นี้คือ workers) ครับ ในเมื่อประโยคที่กำหนดมาไม่มีคำว่า in ข้อนี้จึงไม่เหมาะครับ

ก็จะเหลือ (D) oversees ซึ่งทำให้ความหมายของประโยคสมเหตุสมผล (โดยสื่อว่าผู้หญิงเป็นหัวหน้างานในโรงงาน) และเป็นคำที่ไม่ต้องการ preposition (คำบุพบท) มาเชื่อมเหมือน choices (B) และ (C) ข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกครับ

“หากเราสามารถจำได้ว่าคำใดมักใช้ในโครงสร้าง ก็จะช่วยตัดตัวเลือกที่ไม่ถูกออกไปได้ครับ”

Have an enjoyable week!

– อ.ปริญญ์

ทุก suffixes ที่คุณต้องรู้ในภาษาอังกฤษ – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ ภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับทุก ๆ ภาษาในโลก มีคำศัพท์เป็นจำนวนมาก จึงเป็นธรรมดาที่เราไม่สามารถจำมันได้หมด และไม่แปลกที่เราจะพบคำที่ไม่คุ้นเคยเวลาทำข้อสอบ TOEIC ครับ อย่างไรก็ตาม suffix หรือ “คำต่อท้าย” เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยเราได้ โดยเฉพาะในการระบุ part of speech หรือ “ชนิดของคำ” ครับ ครั้งนี้ อาจารย์ขอนำเสนอ Suffixes ที่พบได้บ่อยในภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยทุกท่านในการแยกประเภทของคำ คาดเดาความหมาย และเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับ

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (18 May 2016)

สวัสดีกันอีกครั้งกับ Today’s TOEIC Quiz ครับ ในวันนี้ อาจารย์มีตัวอย่างจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences มาฝากทุก ๆ ท่านครับ ลองดูนะครับ และหากทำได้แล้ว อาจารย์เชื่อว่า TOEIC 700 PLUS+ เป็นคะแนนที่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ (ศึกษาคำตอบ-คำอธิบายได้ตรงข้างล่างนี้ครับ) How will

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 October 2015)

สวัสดีในวันหยุดยาวครับ วันนี้อาจารย์ได้นำ TOEIC Quiz ระดับ 700 PLUS+ มาให้ทุกท่านได้ลองฝึกกันครับ ในครั้งนี้คำถามเป็นของข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences เกี่ยวกับการเลือกคำศัพท์ให้เหมาะสมกับบริบทด้านเวลาของประโยคที่กำหนดมาให้ครับ (ทุกท่านสามารถอ่านคำตอบกับคำอธิบายได้ข้างล่างนี้ครับ) Do the best you can!

Read More »

Leave a Reply