fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (24 May 2017)

สวัสดีครับ

เรามาลองทำโจทย์ในรูปแบบที่สามารถพบได้ใน Part 6: Text Completion ของข้อสอบ TOEIC กันครับ สำหรับข้อนี้ ขอให้ทุกท่านลองทำความเข้าใจทุกประโยคให้ดีก่อนเลือกคำตอบนะครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Don’t choose your answer straightaway—read everything first!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“ตอบ (C) This plan covers programming, services, and materials. ครับ”

สำหรับความหมายของ
For the first time, the library is conducting a survey on how it can better meet the needs of the public. The information gathered will help guide its five-year plan. _____
นั้น คือ
“เป็นครั้งแรกที่ทางห้องสมุดจะทำการสำรวจว่าห้องสมุดจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทางสาธารณะให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจะช่วยกำหนดทิศทางให้กับแผนห้าปีของห้องสมุด _____”

มาดูความหมายของประโยคในแต่ละตัวเลือกกันครับ:
(A) The questions are the same as those used five years ago. -> คำถาม (ที่จะใช้) นั้นเหมือนกันกับคำถามที่ถูกใช้เมื่อห้าปีก่อน
(B) Membership will be renewed after five years. -> การเป็นสมาชิกจะถูกต่ออายุหลังจากผ่านไปห้าปี
(C) This plan covers programming, services, and materials. -> แผนนี้ครอบคลุมการจัดแผนงาน บริการ และสื่อ/สิ่งของต่าง ๆ
(D) Patrons of the library are welcome to the event. -> ยินดีต้อนรับผู้อุปถัมภ์ของห้องสมุดเข้าร่วมงาน

คำถามนี้เป็นรูปแบบที่ทุกท่านจะได้พบในข้อสอบ TOEIC Part 6 รูปแบบใหม่ครับ ดังนั้น เราต้องพิจารณาใจความของแต่ละ choice ควบคู่ไปกับประโยคที่เขากำหนดมาให้ครับ เห็นได้ว่าข้อนี้ต้องการสื่อถึงการสำรวจผู้คนทั่วไปเพื่อนำข้อมูลไปวางแผนการดำเนินการของห้องสมุดแห่งหนึ่งครับ

เรามาดูที่ (A) The questions are the same as those used five years ago. กันก่อนครับ ข้อนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประโยคก่อนหน้า โดยพูดถึงคำถาม (questions) ซึ่งแน่นอนว่าเชื่อมโยงกับการทำการสำรวจ (conducting a survey) ในโจทย์ แต่กลับมีการพูดถึงการใช้คำถามชุดเดียวกันกับที่เคยใช้เมื่อห้าปีก่อน ซึ่งขัดแย้งกับ For the first time ในประโยคแรกสุด ทำให้ไม่สามารถเลือกข้อนี้ได้ครับ

ส่วน (B) Membership will be renewed after five years. พยายามจะแสดงความคล้ายคลึงกับประโยคที่โจทย์กำหนดมาให้ โดยกล่าวถึงห้าปีเหมือนกันครับ (เปรียบเทียบ renewed after five years กับ its five-year plan) แต่นอกจากนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยครับ เพราะทั้งสองประโยคในคำถามไม่มีการกล่าวถึงการเป็นสมาชิก (Membership) ด้วยเหตุนี้ choice นี้จึงไม่ถูกต้องครับ

ตัวเลือก (D) Patrons of the library are welcome to the event. มีลักษณะคล้าย (B) ครับ เพราะดูเหมือนจะนำมาเติมในช่องว่างได้โดยไม่ขัดแย้งกับสิ่งใด แต่ประเด็นก็คือ เนื้อหาใน choice นี้ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในประโยคที่ให้มา ข้อนี้เลยผิดครับ

เราจะเหลือแต่ (C) This plan covers programming, services, and materials. ซึ่งนอกจากจะไม่ขัดแย้งแล้ว ยังเชื่อมโยงกับประโยคในโจทย์ เพราะมีการกล่าวถึงแผนทั้งคู่ครับ (This plan ในตัวเลือกนี้กับ five-year plan ในประโยคที่ให้มา) ตัวเลือก (C) จึงถูกต้องครับ

“หากพบ choice ใดใช้คำเหมือนกันกับในโจทย์ ให้ลองศึกษาความหมายทั้งหมดก่อนเลือกนะครับ”

Please don’t hesitate to leave questions if you have any!

– อ.ปริญญ์

Leave a Reply