fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (1 February 2018)

สวัสดีครับ

มาพบกันอีกครั้งกับ TOEIC Quiz ครับ ข้อนี้มีรูปแบบคล้ายกับในข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences อาจารย์ขอฝากทุกท่านลองหาคำตอบกันนะครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

The word which comes after the blank space can help you!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“คำตอบของข้อนี้คือ (C) correspond ครับ”

เรามาเริ่มที่ตัวประโยคก่อนครับ
The financial figures released by Astrolium Limited _____ to the forecasts made by leading analysts.
ความหมายคือ
“ตัวเลขทางการเงินที่ปล่อยออกมาโดย Astrolium จำกัด _____ กับการคาดการณ์/การพยากรณ์ที่จัดทำโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำ”

ทีนี้ เรามาไล่ดูทีละตัวเลือกกันครับ

(A) constitute ในภาษาไทยคือ “เป็น/ถูกพิจารณาว่าเป็น” หรือ “ประกอบขึ้นเป็น” หากลองนำไปใส่ในประโยคจะได้ประมาณว่า “ตัวเลขทางการเงินเป็น/ถูกพิจารณาว่าเป็นการคาดการณ์/การพยากรณ์” หรือ “ตัวเลขทางการเงินประกอบขึ้นเป็นการคาดการณ์/การพยากรณ์” ซึ่งฟังดูไม่โอเคทั้งคู่ครับ ที่สำคัญ ในการใช้คำว่า constitute จะไม่ได้ตามด้วยคำว่า to เหมือนในประโยคนี้ครับ

สำหรับ (B) contemplate ความหมายคือ “พิจารณา” หรือ “คิดอย่างละเอียด” เหมือนกับคำว่า consider เลยครับ แต่พอเราแทนคำนี้ในช่องว่างจะฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผล เนื่องจาก “ตัวเลขทางการเงิน” จะ “พิจารณาการคาดการณ์/การพยากรณ์” หรือ
“คิดการคาดการณ์/การพยากรณ์อย่างละเอียด” ทำไมนั่นเองครับ นอกจากนี้ โดยปกติแล้ว contemplate จะตามด้วย subject (กรรม) หรือไม่ก็ใช้ในโครงสร้าง contemplate doing something (หมายความว่าสามารถแทน doing ด้วย verb [คำกริยา] อื่น ๆ ในรูปแบบ verb + -ing) ครับ เพราะฉะนั้น ในเมื่อโจทย์ข้อนี้มี to ตามหลังช่องว่างแล้ว เราเลยไม่สามารถใส่คำว่า contemplate ลงไปได้ครับ

ในกรณีของ (C) correspond แปลว่า “เหมือนกัน” หรือ “สอดคล้องกัน” (และยังมีอีกความหมายคือ “ติดต่อกันทางจดหมายหรือ email” แต่มันไม่เข้ากับบริบทของประโยคนี้ครับ) หากเรานำไปเติมในช่องว่าจะได้ “ตัวเลขทางการเงินเหมือนกัน/สอดคล้องกันกับการคาดการณ์/การพยากรณ์” ซึ่งอ่านแล้วเป็นเหตุเป็นผลดีครับ ที่สำคัญ คำว่า correspond สามารถตามด้วย to (หรือ with) ได้ ทำให้ (C) correspond เป็นข้อที่ถูกต้องครับ

ส่วนตัวเลือก (D) contribute มีความหมายว่า “มีส่วนช่วย” “ให้ (เพื่อช่วยเหลือ)” หรือ “เขียนบทความ (ให้กับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือหนังสือ)” เมื่อนำความหมายที่หนึ่งและที่สองมาแทนลงในประโยค (ส่วนความหมายที่สามไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของข้อนี้) เราจะได้ “ตัวเลขทางการเงินมีส่วนช่วย/ให้การคาดการณ์/การพยากรณ์” ซึ่งไม่ค่อยจะเข้ากับใจความของประโยคสักเท่าไรครับ ดังนั้น ถึงแม้คำ ๆ นี้จะสามารถใช้กับคำว่า to (หรือ towards) ได้ก็ตาม เราจำเป็นต้องตัด choice นี้ออกครับ

“ในข้อนี้ หากเรารู้ว่าคำใดสามารถตามด้วย to ได้ (หรือไม่ได้) จะช่วยให้สามารถตัดตัวเลือกออกได้ทันทีถึงสองตัวเลยครับ”

Please ask if you have any questions!

– อ.ปริญญ์

Leave a Reply