ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (14 May 2018)

สวัสดีครับ

อาจารย์ขอนำโจทย์ที่มีรูปแบบเดียวกับในข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences มาให้ผู้อ่านทุกท่านลองหาคำตอบกันครับ คำถามในวันนี้จะเน้นด้านไวยากรณ์ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

What can follow a preposition?


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“ข้อนี้ตอบ (C) assembling ครับ”

สำหรับโจทย์ในวันนี้
The company’s new method of _____ engines will increase efficiency in the automobile factory.
ความหมายคือ
“วิธีการใหม่ของบริษัทของ/ใน _____ เครื่องยนต์จะเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานผลิตรถยนต์”

ในข้อนี้ ตัวเลือกแต่ละตัวมาจากคำว่า assemble ซึ่งในบริบทของประโยคนี้แปลว่า “ประกอบ” ครับ
(A) assemble
(B) assembly
(C) assembling
(D) assembles

ดังนั้น ข้อนี้ต้องการทดสอบความรู้เรื่องไวยากรณ์หรือ grammar ของเราครับ ลองมาดูแต่ละ choice กันครับ

ข้อ (A) assemble เป็น verb (คำกริยา) อย่างไรก็ตาม ช่องว่างในประโยคมาตามหลังคำว่า of ซึ่งเป็น preposition (คำบุพบท) ครับ

ในภาษาอังกฤษ กฎการใช้ preposition ก็คือ ต้องตามด้วย noun (คำนาม), noun phrase (กลุ่มคำนาม), pronoun (คำสรรพนาม) ที่เป็น object (กรรม) หรือหากจะตามด้วย verb ต้องอยู่ในรูปแบบ gerund (verb + -ing ทำหน้าที่เป็น noun) เสมอครับ

แต่ assemble ไม่ได้อยู่ในรูปแบบดังกล่าว เพราะเป็น base form of verb (รูปแบบพื้นฐานของคำกริยา) หรือไม่ก็ present tense (v.1 เมื่อใช้กับ subject [ประธาน] ที่เป็น plural [พหูพจน์]) ครับ เราจึงต้องตัดข้อนี้ออกครับ

ข้อ (B) assembly เป็น noun จึงเขียนต่อจาก of ได้ครับ แต่สังเกตว่าหลังจากช่องว่างมีคำว่า engines หากเราแทน assembly เข้าไปจะได้เป็น assembly engines (เครื่องยนต์การประกอบ) ซึ่งจะทำให้ความหมายของประโยคผิดเพี้ยนไป (กลายเป็น “วิธีการใหม่ของบริษัทของ/ในเครื่องยนต์การประกอบจะเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานผลิตรถยนต์”) เราเลยไม่เลือก choice นี้ครับ

ข้อ (C) assembling เป็นได้ทั้ง present participle (v.ing), adjective (คำคุณศัพท์) และ gerund ครับ หมายความว่า เราสามารถเติมคำนี้ลงในช่องว่าง (โดยถือว่าอยู่ในรูปแบบ gerund) ได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ครับ เนื่องจากเราสามารถใช้ gerund ต่อจาก preposition (ซึ่งในประโยคนี้คือ of) ได้นั่นเองครับ และที่สำคัญ เมื่อตามด้วยคำว่า engines แล้ว ความหมายฟังดูปกติดีครับ (“วิธีการใหม่ของบริษัทของ/ในการประกอบเครื่องยนต์จะเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานผลิตรถยนต์”) ตัวเลือกนี้จึงถูกต้องครับ

ข้อ (D) assembles เป็น verb ในรูปแบบ present tense (v.1 เมื่อใช้กับ subject ที่เป็น singular [เอกพจน์]) ครับ เลยไม่สามารถนำมาใช้ต่อจาก of ได้ ด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่ได้อธิบายไปสำหรับ (A) assemble ครับ

“อย่าลืมนะครับ หลัง preposition ต้องตามด้วย noun, noun phrase, pronoun (ในรูปแบบ object) หรือ gerund เสมอ”

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (4 March 2016)

สวัสดีในวันศุกร์ครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ TOEIC Quiz ประจำวันนี้ครับ อาจารย์ได้คัดโจทย์ข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion มาแบ่งปันกับผู้อ่านทุกท่านครับ ซึ่งหากท่านเข้าใจว่าทำไมถึงต้องตอบแบบนี้แล้ว อาจารย์มองว่า คะแนน TOEIC 700 PLUS+ นั้นเป็นจริงได้ครับ (อ่านคำตอบพร้อมคำอธิบายข้างล่างนี้ครับ) Don’t forget to refer to

Read More »

จะใช้ “well” และ “good” ให้ถูกวิธีนั้นต้องทำอย่างไร – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ

ถึงแม้ทั้งสองคำต่อไปนี้จะเป็นคำที่ทุกท่านคุ้นเคยดีและใช้กันบ่อย แต่

well และ good นั้นเป็นคนละ part of speech จึงมีรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกัน

เรามาลองศึกษาวิธีใช้ที่ถูกต้องไปพร้อม ๆ กับบรรยากาศและเสียงจาก Tower of London ครับ

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (28 June 2015)

สวัสดีวันอาทิตย์ทุก ๆ คนครับ วันนี้อาจารย์มี TOEIC QUIZ ที่ไม่ธรรมดามาให้คนที่อยากสอบ TOEIC ได้คะแนน 750 PLUS+ และข้อนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอน … มาลองทำดู ก่อนเปิดเฉลยกันนะครับ (คำตอบ พร้อมคำอธิบาย อยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Read More »

Leave a Reply