ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (1 May 2018)

สวัสดีครับ

ในครั้งนี้ เราลองมาทำข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences กันครับ ข้อนี้จะเน้นเรื่องความหมายของคำศัพท์ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

The right answer will make most sense.


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“(A) conveniently เป็นข้อที่ถูกต้องครับ”

เช่นเคย เรามาเริ่มที่ความหมายของประโยคกันก่อนครับ
There is a coffeemaker _____ located in the break room on the first floor.
แปลได้ว่า
“มันมีเครื่องทำกาแฟตั้งอยู่ _____ ในห้องพักบนชั้นแรก”

คราวนี้ เรามาดูแต่ละตัวเลือกกันครับ
(A) conveniently -> อย่างสะดวก
(B) slightly -> อย่างเล็กน้อย
(C) considerably -> อย่างมาก / อย่างสำคัญจนมองเห็นได้
(D) eventually -> ในที่สุด

เราลองนำแต่ละตัวเลือกมาเติมลงในช่องว่างดูกันนะครับ

ข้อ (A) conveniently แปลว่า “อย่างสะดวก” ถ้าแทนคำนี้เข้าไปในประโยคจะมีความหมายว่า “มันมีเครื่องทำกาแฟตั้งอยู่อย่างสะดวกในห้องพักบนชั้นแรก” ก็จะเห็นว่าประโยคนี้ฟังดูสมเหตุสมผล เพราะความหมายสื่อในลักษณะว่า เครื่องทำกาแฟที่ตั้งอยู่มันเข้าถึงง่ายหรือเข้าไปทำกาแฟได้ง่าย นั่นเองครับ ข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องครับ

ข้อ (B) slightly แปลว่า “อย่างเล็กน้อย” แทนเข้าไปในประโยคจะได้ความหมายว่า “มันมีเครื่องทำกาแฟตั้งอยู่อย่างเล็กน้อยในห้องพักบนชั้นแรก” ก็จะเกิดข้อสงสัยว่า ตั้งอยู่อย่างเล็กน้อยคืออะไร มันฟังดูไม่สมเหตุสมผล เราจึงไม่เลือกข้อนี้ครับ

ข้อ (C) considerably แปลว่า “อย่างมาก / อย่างสำคัญจนมองเห็นได้” หากแทนคำเข้าไปในประโยคจะแปลได้ว่า “มันมีเครื่องทำกาแฟตั้งอยู่อย่างมากในห้องพักบนชั้นแรก” หรือ “มันมีเครื่องทำกาแฟตั้งอยู่อย่างสำคัญจนมองเห็นได้ในห้องพักบนชั้นแรก” จะเห็นได้ว่า ความหมายเมื่อสื่อรวมออกมาแล้วมันฟังดูแปลก ๆ และถ้าหากเราต้องการจะสื่อว่า เครื่องทำกาแฟมันตั้งอยู่อย่างเด่นชัด เราควรใช้คำอย่างเช่น visibly (อย่างเห็นได้ชัด) มากกว่า considerably ครับ เราเลยตัดข้อนี้ทิ้งครับ

ข้อ (D) eventually แปลว่า “ในที่สุด” ประโยคจะแปลออกมาได้ว่า “มันมีเครื่องทำกาแฟตั้งอยู่ในที่สุดในห้องพักบนชั้นแรก” ความหมายของข้อนี้ฟังดูไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากคำ ๆ นี้เหมาะกับการใช้สื่อถึงตอนสิ้นสุดของกระบวนการหรือช่วงเวลามากกว่า เพราะฉะนั้น ตัวเลือกนี้จึงไม่ถูกต้อง และไม่สามารถนำเอามาแทนได้ครับ

“ส่วนหนึ่งของข้อสอบ TOEIC Part 5 จะทดสอบด้านคำศัพท์ ดังนั้น ความรู้ด้านความหมายของคำก็ขาดไม่ได้เช่นกันครับ”

– อ.ปริญญ์

“besides”, “except” และ “apart from” เมื่อใดใช้เหมือนกัน เมื่อใดใช้ต่างกัน – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ สามคำใน English Tip ครั้งนี้ เพียงแค่มองผ่าน ๆ ก็จะทราบว่ามีความหมายคนละอย่างกัน แต่ที่จริงแล้ว ก็มีบางบริบทที่มันเหมือนกันครับ แต่ผู้อ่านทุกท่านคิดว่า อะไรตัดสินให้ besides, except และ apart from มีความหมายเหมือนหรือต่างกัน อาจารย์ขอฝากแนวทางให้ โดยแยกออกเป็นสี่ข้อครับ

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (24 May 2017)

สวัสดีครับ

เรามาลองทำโจทย์ในรูปแบบที่สามารถพบได้ใน Part 6: Text Completion ของข้อสอบ TOEIC กันครับ สำหรับข้อนี้ ขอให้ทุกท่านลองทำความเข้าใจทุกประโยคให้ดีก่อนเลือกคำตอบนะครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Don’t choose your answer straightaway—read everything first!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 December 2018)

สวัสดีครับ

สำหรับประโยคจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences นี้ เราควรเติมคำใดลงไปในช่องว่างดีครับ ข้อนี้ต้องการทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ของเราครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

What’s the best word for this sentence?

Read More »

Leave a Reply