ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (4 October 2015)

สวัสดีทุกท่านครับ

โจทย์ข้อสอบ TOEIC วันนี้เป็นแบบ 650 PLUS+ และมาจาก Part 5: Incomplete Sentences ครับ ครั้งนี้ แต่ละตัวเลือกเป็นคำ ๆ เดี่ยวกัน แต่อยู่ในคนละรูปแบบครับ ข้อนี้ อาจารย์อยากให้ลองสังเกตคำที่นำหน้าช่องว่าง เพราะมีหนึ่งคำที่เป็น clue ใบ้คำตอบที่ถูกต้องให้เราได้ครับ (หากยังไม่แน่ใจหรือยังไม่พบ clue ดังกล่าว อาจารย์มีคำตอบและคำอธิบายไว้ให้ข้างล่างนี้ครับ)

Enjoy your quiz!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

แต่ละตัวเลือกมาจากคำว่า leave ซึ่งในบริบทนี้แปลว่า “ออกจาก” ครับ:
(A) leave -> ออกจาก
(B) left -> ออกไปแล้ว
(C) was leaving -> กำลังออกจาก (ในอดีต)
(D) was left -> ถูกออกจาก -> แต่ในความจริงแล้ว choice นี้ต่างจากข้ออื่น เพราะรูปแบบนี้ (passive voice) จะสื่อว่า “ถูกปล่อยไว้ / ถูกฝากไว้ / ถูกเหลือไว้” มากกว่าครับ


“คำตอบคือ (A) leave ครับ”

โดยที่โจทย์
Management let the employees _____ at two o’clock.
แปลว่า
“ฝ่ายบริหาร/คณะผู้บริหารอนุญาตให้ลูกจ้าง _____ ตอนเวลาสองนาฬิกา”

เหตุผลที่ตอบ (A) leave ก็เพราะโครงสร้าง let someone/something do something ซึ่งมีความหมายว่า “(อนุญาต)ให้ใครบางคน/บางสิ่งบางอย่างกระทำบางสิ่งบางอย่าง” ครับ สังเกตว่าจากประโยคที่ให้มา คำว่า let นั้นตามด้วย the employees (ซึ่งก็คือ someone) แสดงว่า คำถัดไป (ซึ่งในที่นี้เป็นช่องว่าง) ต้องเป็นคำที่มีรูปแบบเดียวกับคำว่า do (กระทำ) นั่นก็คือ base form of verb (กริยารูปแบบพื้นฐาน ไม่มีการผันรูปแบบ (เช่น เติม -ed, -ing, -s, ฯลฯ) ใด ๆ ทั้งสิ้น) หากมาดูตรงตัวเลือกที่กำหนดให้ ก็จะพบว่ามีเพียง (A) leave เท่านั้นที่เป็น base form ได้ครับ ส่วนตัวเลือกอื่นกล่าวถึงอดีต (และมีการผันรูปแบบกริยา) ทั้งหมดครับ

ป.ล. คำว่า management หากใช้เพื่อสื่อถึง “ฝ่ายบริหาร / คณะผู้บริหาร” เขียนตามได้ทั้ง singular verb (กริยาสำหรับประธานที่เป็นเอกพจน์) และ plural verb (กริยาสำหรับประธานที่เป็นพหูพจน์) เราสามารถเลือกได้ตามชอบครับ เพราะฉะนั้น ไม่ว่าประโยคนี้จะเป็น present tense หรือ past tense ก็ถูกหลัก grammar ครับ

“เวลาเจอโจทย์ประเภทนี้ใน Part 5 ให้มองย้อนกลับไปยังส่วนต้นของประโยคเพื่อหา clue ครับ”

Have a splendorous Sunday, bye-bye!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 7: Reading Comprehension (11 December 2017)

สวัสดีครับ

ครั้งนี้เรามาลองทำข้อสอบ TOEIC Part 7: Reading Comprehension แล้วฟังเฉลยไปด้วยกันครับ และอย่าลืมติดตามชมภาพและเสียงจาก Hampton Court Palace ซึ่งตั้งอยู่ชานเมือง London ประเทศอังกฤษ รวมไปถึงส่วนหนึ่งของการแสดงละครเวที ณ พระราชวังแห่งนี้ ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระเจ้า Henry VIII และ Anne Boleyn พระมเหสีพระองค์ที่ 2 (ซึ่งต่อมาถูกพระเจ้า Henry VIII สั่งประหารชีวิต) ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ใน VDO นี้ครับ)

I’m sure you’ll find the video interesting!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (25 January 2017)

สวัสดีครับ

วันนี้เราลองเปลี่ยนมาชมบรรยากาศจากประเทศ Iceland พร้อมกับ TOEIC Quiz ระดับ 700+ กันครับ โจทย์ครั้งนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences สำหรับข้อนี้ ขอฝากทุกท่านพิจารณาความหมายของคำให้ดีก่อนเลือกคำตอบครับ (อย่าเผลอจำสลับกันนะครับ) มาลองติดตามไปด้วยกันครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ใน VDO นี้ครับ)

Enjoy the video!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (25 April 2016)

สวัสดีครับทุกท่าน ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ TOEIC Quiz ของอาจารย์ครับ ซึ่งในครั้งนี้ได้คัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ โดยหากได้ลองทำโจทย์นี้และเข้าใจมันแล้ว เวลาสอบจริงรอรับผลคะแนน TOEIC 650 PLUS+ ได้เลยครับ (อาจารย์ได้เขียนคำตอบพร้อมคำอธิบายไว้ข้างล่างนี้ครับ) What’s your answer?

Read More »

Leave a Reply