fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (5 November 2015)

สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน

TOEIC Quiz ในวันนี้เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences สำหรับคนที่อยากได้คะแนน TOEIC 700 PLUS+ ครับ แต่หากท่านใดยังไม่ทราบความหมายของคำเหล่านี้ อาจารย์ขอแนะนำให้ลองสังเกตคำอื่น ๆ รวมไปถึงใจความโดยรวมของประโยค ก่อนที่จะดูเฉลยกันนะครับ (อาจารย์มีคำตอบและคำอธิบายให้ข้างล่างนี้ครับ)

Don’t give up!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

เรามาทำความเข้าใจความหมายของแต่ละตัวเลือก (ซึ่งเป็น noun [คำนาม] ในรูปแบบ plural [พหูพจน์] ทุกข้อ) กันก่อนครับ:
(A) evaluations -> การประเมิน
(B) attempts -> ความพยายาม
(C) medicines -> ยารักษาโรค
(D) contributions -> การมีส่วนช่วยเหลือ


“ข้อนี้ตอบ (D) contributions ครับ”

ประโยคที่โจทย์กำหนดให้เรามา
The company appreciates the _____ you have made to this annual event.
สามารถตีความได้ว่า
“ทางบริษัทรู้สึกขอบคุณ _____ ที่คุณได้ทำให้กับงานประจำปีงานนี้”

ทุกท่านสังเกตไหมครับว่า คำถามข้อนี้ไม่ได้ต้องการทดสอบความรู้ด้านไวยากรณ์ของเรา เพราะตัวเลือกทุกตัวเป็น noun เหมือนกันหมด แต่เป็นการถามความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ รวมไปถึงหลักการใช้ภาษา ซึ่งเกิดจากการทำความเข้าใจบริบทโดยรวมของประโยคที่กำหนดมาให้ครับ ทั้งสองอย่างนี้จะช่วยเราเลือก choice ที่เหมาะสมที่สุดครับ

สำหรับโจทย์ข้อนี้ ส่วนของประโยคที่น่าสนใจก็คือ you have made to ซึ่งมีความหมายว่า “คุณได้ทำให้กับ” แสดงว่า สิ่งที่อยู่ในช่องว่างควรจะเกี่ยวข้องกับการกระทำ เราจึงตัด (C) medicines ที่แปลว่า “ยารักษาโรค” ไปก่อนได้เลยครับ

ทีนี้ เราลองนำตัวเลือกที่เหลือมาแทนความหมายกันครับ:
(A) evaluations -> ทางบริษัทรู้สึกขอบคุณการประเมินที่คุณได้ทำให้กับงานประจำปีงานนี้
(B) attempts -> ทางบริษัทรู้สึกขอบคุณความพยายามที่คุณได้ทำให้กับงานประจำปีงานนี้
(D) contributions -> ทางบริษัทรู้สึกขอบคุณการมีส่วนช่วยเหลือที่คุณได้ทำให้กับงานประจำปีงานนี้

มาถึงตรงนี้ อาจคิดว่า ทุก ๆ ประโยคก็ฟังดู okay หมด อาจารย์ขอฝากวิธีคิดสองวิธี เพื่อตัดให้เหลือเพียงแต่ข้อที่ถูกครับ

1. จากประโยคที่กำหนดให้มา ส่วนครึ่งหลังคือ you have made to this annual event. โดยที่ you have made เป็นส่วนขยาย (เพื่อบอกว่าใครเป็นผู้ทำ) แสดงว่าคำที่มาต่อจากช่องว่างและเป็นส่วนหลักของประโยคก็คือคำว่า to ส่วนสิ่งที่มาตาม to คือ this annual event ซึ่งเป็น noun phrase (กลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็น noun) ดังนั้น เราต้องเลือก choice ที่สามารถเขียนตามด้วย to + noun/pronoun (pronoun = คำสรรพนาม) ได้ครับ:
(A) evaluations -> ปกติจะใช้ในรูปแบบ evaluation of something (something = บางสิ่งบางอย่าง -> เป็น noun หรือ pronoun) เราจึงตัดข้อนี้ทิ้ง เพราะไม่ได้ตามด้วย to
(B) attempts -> ที่พบบ่อยคือ attempt on something, attempt at something และ attempt to do something ถึงแม้ว่าจะตามด้วย to ได้ แต่เป็นรูปแบบ to do something (เท่ากับ to + verb + noun/pronoun) ซึ่งไม่สัมพันธ์กับโครงสร้างของประโยคในคำถาม เราเลยไม่เลือกข้อนี้ครับ
(D) contributions -> contribute to something โครงสร้างนี้ตรงกับโครงสร้างของประโยคในโจทย์ (to + noun/pronoun) ทำให้ข้อนี้ถูกต้องครับ

2. หากอยู่ในสถานการณ์สอบและนึกหลักการใช้เหล่านี้ไม่ออกจริง ๆ ให้ย้อนกลับไปดูที่ The company appreciates (ทางบริษัทรู้สึกขอบคุณ) และลองคิดดูครับ ว่าระหว่าง “การประเมิน”, “ความพยายาม” และ “การมีส่วนช่วยเหลือ” ข้อใดน่าจะสื่อถึงผลงานที่สำเร็จมากที่สุด เพราะจะทำให้บริษัทรู้สึกขอบคุณมากที่สุดครับ เราก็จะพบว่า “การมีส่วนช่วยเหลือ” ดูมีนํ้าหนักมากที่สุด เราเลยเลือกตอบ (D) contributions ครับ

“การทำความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ไปพร้อมกับหลักการใช้ภาษา อาจต้องใช้เวลาฝึกฝนบ้าง แต่มันจะช่วยให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบ TOEIC Parts 5 และ 6 ครับ”

Have a nice day, and come back next week for another TOEIC quiz!

– อ.ปริญญ์

Leave a Reply