ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (1 August 2016)

สวัสดีครับทุกท่าน

ใน TOEIC Quiz ประจำวันนี้ เป็นประโยคที่มีรูปแบบเหมือนกับในข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ โดยจะทดสอบท่านเรื่อง preposition หรือคำบุพบทครับ หากท่านใดสามารถตอบข้อนี้ได้หรือได้อ่านคำอธิบายจนเข้าใจแล้ว อาจารย์เชื่อว่ารอลุ้นคะแนน TOEIC ที่ 650 PLUS+ ได้เลยครับ (คำตอบ-คำอธิบายศึกษาได้ตรงด้านล่างนี้ครับ)

Which preposition should be used here!?


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“ข้อนี้เราต้องตอบ (C) among ครับ”

จากประโยคที่โจทย์กำหนดมา
The athlete has been ranked _____ the top 10 players of all time by the magazine.
เราสามารถแปลได้ว่า
“นักกีฬา (คนนี้) ได้ถูกจัดอันดับ _____ 10 ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการโดยทางนิตยสาร”

แต่ละตัวเลือกในครั้งนี้เป็น preposition ซึ่งในความเป็นจริงมีความหมายแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริบทในการใช้ แต่อาจารย์ขอยกความหมายที่พบได้บ่อยของคำเหล่านี้มาให้ครับ:
(A) at -> ที่ / ณ เวลา
(B) into -> เข้าไปใน / ตรงไปยัง
(C) among -> ท่ามกลาง / ในหมู่
(D) from -> จาก

สำหรับประโยคข้อนี้ ถึงแม้จะถามเกี่ยวกับ preposition แต่ทุก ๆ ท่านสามารถเลือกข้อที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว หากเราทราบความหมายหลัก ๆ ของคำเหล่านี้ครับ

เมื่อเราลองแทน (A) at จะพบว่าไม่สมเหตุสมผลที่สุด เพราะประโยคต้องการสื่อว่า “หนึ่งใน 10 ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการ” แต่หากแทนด้วย at จะได้ “นักกีฬาได้ถูกจัดอันดับที่ 10 ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการ” ฟังดูแปลก ๆ ไหมครับ

ส่วน (B) into เป็นคำที่ใช้กล่าวถึงการเคลื่อนที่เข้าไปในบางสิ่งบางอย่าง แต่การจัดลำดับแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการเคลื่อนที่ครับ ที่จริงแล้ว เราควรใช้ in มากกว่า เพื่อสื่อว่า “นักกีฬาได้ถูกจัดอันดับใน (กลุ่ม) 10 ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการ” ครับ

(C) among เป็นคำตอบที่ดีที่สุด (the best answer) โดยจะทำให้ประโยคมีความหมายว่า “นักกีฬาได้ถูกจัดอันดับในหมู่ 10 ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการ” อย่าลืมนะครับว่า เราจะใช้ among เพื่อกล่าวถึงกลุ่มที่มีสมาชิกจำนวนสามคนหรือสิ่งขึ้นไป และใช้ between กับสองคนหรือสิ่งครับ

และ (D) from ดูผ่าน ๆ เหมือนกับว่า “นักกีฬาได้ถูกจัดอันดับจาก 10 ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการ” จะฟังดู okay แต่ในภาษาอังกฤษ การจะระบุว่าบางสิ่งบางอย่างถูกกระทำโดยใครนั้น เรามักใช้คำว่า by มากกว่า from เราจึงไม่เลือกข้อนี้ครับ

“การทราบความหมายหลัก ๆ ของ prepositions จะช่วยเราในการตอบโจทย์ แต่อย่าลืมว่าคำเหล่านี้สามารถให้ความหมายที่หลากหลายเช่นกันครับ”

Hope you find the explanation helpful!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (15 October 2015)

สวัสดีครับ สำหรับวันพฤหัสบดีนี้ อาจารย์ได้คัดคำถามจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ระดับ 750 PLUS+ เกี่ยวกับการใช้ preposition หรือ “คำบุพบท” มาฝากผู้อ่านทุกท่านครับ ซึ่ง preposition นี้ใช้แสดงให้เห็นว่า noun (คำนาม) หรือ pronoun (สรรพนาม) ที่เขียน/กล่าวตามหลังนั้น

Read More »

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – สั่งซื้อของจากจีนหรือประเทศอื่น ๆ ที่ Coronavirus ระบาด เราจะติดหรือไม่

condition – สภาพ / สภาวะ depending on – ขึ้นอยู่กับ disinfectant – สารฆ่าเชื้อ expose to – เปิดเผยต่อ (เพื่อให้สิ่งนั้นมีผลต่อกัน) / สัมผัส (โรค) goods – สินค้า manufacture –

Read More »

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – ประชากรโลก 70% จะติด Coronavirus ???? หรือไม่?

https://youtu.be/IOzTdhwIhUU absence – การขาดaccordingly – ตามความเหมาะสมamend – แก้ไข / ปรับปรุงcaveat – ข้อแม้ / สิ่งที่ต้องพิจารณาcontagious – ติดต่อกันได้decline – ลดลงecho – กล่าวซ้ำหรือคล้าย ๆepidemic – การระบาดepidemiologist – นักวิทยาการระบาดepidemiology

Read More »

Leave a Reply