fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (24 August 2018)

สวัสดีครับ

ใน post นี้เราจะเน้นด้านบริบทและคำศัพท์ครับ ซึ่งคำถามมีลักษณะคล้ายกับในข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ครับ มาลองดูกันนะครับว่าควรตอบตัวเลือกไหน (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which choice is the most suitable?

EXPLANATION AND ANSWER … >>

"ตอบ (D) measures ครับ"

เรามาเริ่มที่ประโยคที่กำหนดมาให้กันก่อนครับ
I heard that the council has approved plans for bike lane development on Chapmans Road and Graystone Street. I fully support these _____ .
มีความหมายว่า
“ฉันได้ยินว่าสภาได้อนุมัติแผนสำหรับการพัฒนาทางรถจักรยานบนถนน Chapmans และถนน Graystone ฉันสนับสนุน _____ เหล่านี้อย่างเต็มที่”

โจทย์ข้อนี้ต้องการให้เราเลือกคำที่มีความหมายเหมาะสมที่สุดเติมลงในช่องว่าง (โดยแต่ละคำที่ให้มาเป็น noun [คำนาม] ในรูปแบบ plural [พหูพจน์]) จึงไม่ได้ทดสอบด้านไวยากรณ์ครับ และเนื่องจากเป็นคำถามจากข้อสอบ TOEIC Part 6 เราต้องพิจารณาประโยคอื่น ๆ นอกเหนือจากประโยคที่มีช่องว่างด้วยครับ ซึ่งในกรณีนี้ก็คือประโยคที่นำหน้าครับ

ทีนี้ เรามาดูที่ละตัวเลือกกันครับ

ข้อ (A) companies แปลว่า “บริษัท” หรือ “สถานการณ์ที่เราอยู่กับผู้อื่น” ครับ ในบริบทนี้ ความหมาย “บริษัท” น่าจะเกี่ยวข้องมากกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเติมคำนี้ลงไปจะได้ “ฉันได้ยินว่าสภาได้อนุมัติแผนสำหรับการพัฒนาทางรถจักรยานบนถนน Chapmans และถนน Graystone ฉันสนับสนุนบริษัทเหล่านี้อย่างเต็มที่” ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยว่า “บริษัทเหล่านี้” หมายถึงบริษัทใด เพราะไม่ได้มีการกล่าวอะไรเกี่ยวกับบริษัทในประโยคก่อนหน้าเลย ตัวเลือกนี้จึงไม่ถูกครับ

ข้อ (B) factories แปลว่า “โรงงาน” นำไปแทนในช่องว่างได้เป็น “ฉันได้ยินว่าสภาได้อนุมัติแผนสำหรับการพัฒนาทางรถจักรยานบนถนน Chapmans และถนน Graystone ฉันสนับสนุนโรงงานเหล่านี้อย่างเต็มที่” เมื่อกลับไปพิจารณาประโยคก่อนหน้าจะพบว่าไม่มีการพูดถึงโรงงาน และโรงงานก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางรถจักรยานด้วยครับ (น่าจะเป็นภาครัฐหรือไม่ก็ผู้รับเหมามากกว่า) เราเลยตัดข้อนี้ทิ้งครับ

ข้อ (C) groups แปลว่า “กลุ่ม ครับ พอใส่ในประโยคความหมายก็คือ “ฉันได้ยินว่าสภาได้อนุมัติแผนสำหรับการพัฒนาทางรถจักรยานบนถนน Chapmans และถนน Graystone ฉันสนับสนุนกลุ่มเหล่านี้อย่างเต็มที่” ซึ่งก็จะเกิดสถานการณ์คล้ายกับสอง choices ก่อนหน้านี้ครับ คือ ไม่มีอะไรที่สื่อถึงกลุ่มในอีกประโยคเลย ดังนั้น เราก็ไม่ควรตอบตัวเลือกนี้ครับ

ข้อ (D) measures ความหมายคือ “มาตรการ”, “ปริมาณ”“วิธีการวัด” หรือ “หน่วยวัด” ซึ่งความหมายแรกจะเข้ากับบริบทของทั้งสองประโยคที่สุดครับ เมื่อใช้ในประโยคจะได้ว่า “ฉันได้ยินว่าสภาได้อนุมัติแผนสำหรับการพัฒนาทางรถจักรยานบนถนน Chapmans และถนน Graystone ฉันสนับสนุนมาตรการเหล่านี้อย่างเต็มที่” ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะ “มาตรการ” ที่กล่าวถึงก็คือ “แผนสำหรับการพัฒนาทางรถจักรยาน” (plans for bike lane development) ของสภานั่นเอง เราจะเห็นได้ว่ามันเชื่อมโยงกับประโยคก่อนหน้า ทำให้เกิดความหมายที่ต่อเนื่องและสมเหตุสมผลที่สุดครับ เราจึงเลือกข้อนี้ครับ

"อย่าลืมพิจารณาประโยคอื่น ๆ ในการทำข้อสอบ TOEIC Part 6 นะครับ"

– อ.ปริญญ์

Leave a Reply