ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

เคล็ดลับการใช้ “so-and-so” และ “so-so” อย่างไม่สับสน – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ

สำหรับ post ครั้งนี้ อาจารย์ขอฝากคำสองคำ ที่หากท่านเห็นแล้ว อาจตั้งข้อสงสัยว่า

จะแยกแยะการใช้ so-and-so และ so-so ได้อย่างไร

เรามาลองดูวิธีการกันครับ

เราสามารถใช้ so-and-so และ so-so เมื่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ แต่ทั้งสองจะให้ความหมายที่ต่างกันครับ:

1. คำว่า so-and-so จะใช้เวลาเรากำลังกล่าวถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่จำชื่อไม่ได้หรือไม่รู้จักชื่อครับ เช่น:
– How is the old so-and-so doing? (ในที่นี้ so-and-so สื่อว่า What’s his/her name? ครับ)
แต่เราใช้ such-and-such กับสิ่งของที่เราไม่ทราบชื่อครับ เช่น:
– They only talk about those boring such-and-such.
นอกจากนี้ ยังมีการใช้ so-and-so เพื่อแทนคำไม่สุภาพหรือเวลาพูดถึงบุคคลที่เราไม่ชอบครับ เช่น:
– My friend was such a so-and-so—he told me that all the rides would be open!

2. ส่วน so-so เราใช้เมื่อต้องการสื่อว่า “ธรรมดา เฉย ๆ ไม่ดีไม่แย่” ครับ เช่น:
– A: How are you today?
B: So-so.
– The movie was so-so.

ความแตกต่างในการใช้ so-and-so และ so-so มีเพียงเท่านี้ครับ อาจารย์หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC และผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงครับ หากท่านใดมีคำถาม-ข้อสงสัย หรือต้องการให้อธิบายการใช้ภาษาอังกฤษด้านใด สามารถฝาก comment ไว้ได้เลยครับ

แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าใน Today’s English Tip for TOEIC and Beyond กับเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษ (English usage) และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English grammar) สวัสดีครับ

– อ.ปริญญ์

Photo credits:
ludwig.troller / CC BY-NC
mkorsakov / CC BY-NC-SA

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (15 October 2015)

สวัสดีครับ สำหรับวันพฤหัสบดีนี้ อาจารย์ได้คัดคำถามจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ระดับ 750 PLUS+ เกี่ยวกับการใช้ preposition หรือ “คำบุพบท” มาฝากผู้อ่านทุกท่านครับ ซึ่ง preposition นี้ใช้แสดงให้เห็นว่า noun (คำนาม) หรือ pronoun (สรรพนาม) ที่เขียน/กล่าวตามหลังนั้น

Read More »

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – สั่งซื้อของจากจีนหรือประเทศอื่น ๆ ที่ Coronavirus ระบาด เราจะติดหรือไม่

condition – สภาพ / สภาวะ depending on – ขึ้นอยู่กับ disinfectant – สารฆ่าเชื้อ expose to – เปิดเผยต่อ (เพื่อให้สิ่งนั้นมีผลต่อกัน) / สัมผัส (โรค) goods – สินค้า manufacture –

Read More »

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – ประชากรโลก 70% จะติด Coronavirus ???? หรือไม่?

https://youtu.be/IOzTdhwIhUU absence – การขาดaccordingly – ตามความเหมาะสมamend – แก้ไข / ปรับปรุงcaveat – ข้อแม้ / สิ่งที่ต้องพิจารณาcontagious – ติดต่อกันได้decline – ลดลงecho – กล่าวซ้ำหรือคล้าย ๆepidemic – การระบาดepidemiologist – นักวิทยาการระบาดepidemiology

Read More »

Leave a Reply