ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (18 May 2016)

สวัสดีกันอีกครั้งกับ Today’s TOEIC Quiz ครับ

ในวันนี้ อาจารย์มีตัวอย่างจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences มาฝากทุก ๆ ท่านครับ ลองดูนะครับ และหากทำได้แล้ว อาจารย์เชื่อว่า TOEIC 700 PLUS+ เป็นคะแนนที่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ (ศึกษาคำตอบ-คำอธิบายได้ตรงข้างล่างนี้ครับ)

How will you respond to this question?


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“ข้อนี้ตอบ (C) openings ครับ”

สำหรับข้อนี้
The hospital has two _____ for certified x-ray technicians to start immediately.
แปลเป็นภาษาไทยคือ
“โรงพยาบาลมีสอง _____ สำหรับช่าง/เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านเอ็กซ์เรย์ที่ผ่านการรับรอง โดยสามารถเริ่มต้นทำงานได้ทันที”

ถึงแม้ทุก choices มีรากมาจาก open แต่แต่ละคำมีความหมายไม่เหมือนกัน ดังนี้ครับ:
(A) open -> เปิด
(B) opener -> ที่เปิด / เครื่องเปิด / สิ่งแรก
(C) openings -> ตำแหน่งงานที่ว่าง / ช่อง / การเปิด
(D) openness -> ความซื่อสัตย์ / การเปิดรับสิ่งใหม่ / ที่โล่ง

โจทย์ข้อนี้ทดสอบความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษครับ ดังนั้น หากเราทราบความหมายอยู่แล้วก็จะสามารถเลือกตอบได้ทันที อย่างไรก็ตาม อาจารย์ก็มีแนวทางช่วยตัดตัวเลือกในกรณีที่เราไม่ทราบความหมายครับ

สิ่งแรกเลย เราต้องเติม noun (คำนาม) ลงในช่องว่างในประโยคที่ให้มาครับ เพราะส่วนแรกของประโยคมี subject (ประธาน) “hospital” และ verb (คำกริยา) “has” แล้ว จึงต้องการ object (กรรม) ซึ่งต้องเป็น noun หรือ pronoun (คำสรรพนาม) เท่านั้นครับ

เราจึงตัด (A) open เพราะคำนี้แทบทุกสถานการณ์จะใช้เป็น verb หรือ adjective (คำคุณศัพท์) ครับ จริงอยู่ว่าคำนี้ใช้เป็น noun ได้ แต่ปกติใช้กับชื่อรายการแข่งขันกีฬา หรือไม่ก็ในรูปแบบ the open ที่แปลว่า “กลางแจ้ง” หรือ “ที่โล่ง” ครับ

ส่วน (B) opener ถึงแม้เป็น noun แต่สังเกตครับว่า noun ที่ลงท้ายด้วย -er หรือ -or มักจะสื่อถึงบุคคลหรือสิ่งที่กระทำบางสิ่งบางอย่าง ดังนั้น หากนำ “ผู้เปิด” มาแทนลงในช่องว่างจะพบว่ามันให้ความหมายที่ไม่สมเหตุสมผลครับ (“ผู้เปิดสำหรับช่าง/เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านเอ็กซ์เรย์” มันหมายความว่าอย่างไรกันแน่?)

เช่นเดียวกัน (D) openness ก็เป็น noun ครับ การที่คำนี้ลงท้ายด้วย -ness นั้นสื่อถึงสถานะหรือคุณลักษณะของสิ่งนั้น เพราะฉะนั้น “ความเปิด” ใส่ในช่องว่างก็ฟังดูแปลก ๆ เช่นกันครับ (“ความเปิดสำหรับช่าง/เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านเอ็กซ์เรย์” มันได้ไหมครับ?)

จึงเหลือแต่เพียง (C) openings ซึ่งเป็น noun และในที่นี้ให้ความหมายว่า “ตำแหน่งงานที่ว่าง” ครับ (ส่วน -s เติมลงท้ายคำเพราะต้องการให้เป็น plural หรือพหูพจน์ เพื่อให้สัมพันธ์กับคำว่า two ครับ) จึงเข้ากับเนื้อหาของประโยค ซึ่งก็คือ “ตำแหน่งงานที่ว่างสำหรับช่าง/เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านเอ็กซ์เรย์” นั่นเองครับ

“Suffix หรือคำต่อท้าย เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยเราในการเลือกคำตอบ ถึงแม้ว่าจะไม่ทราบความหมายของคำก็ตามครับ”

Have a wondrous Wednesday!

– อ.ปริญญ์

4 ขั้นตอนที่จะทำให้คุณไม่มีทางใช้ “neither” ผิดอีกเลย – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ คำว่า either กับ neither เป็นสิ่งตรงข้ามกัน คำว่า either ทุกท่านอาจได้ใช้อย่างประจำและแม่นยำอยู่แล้ว แต่ทำอย่างไร ถึงจะใช้ neither ได้ถูกต้องทุกครั้ง เรามาดูกันดีกว่า ว่ามีวิธีอย่างไรบ้างครับ

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (22 November 2015)

สวัสดีในวันอาทิตย์ครับ สำหรับ TOEIC Quiz ในครั้งนี้ อาจารย์ได้คัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences เป็นโจทย์ระดับ 650 PLUS+ ครับ ลองทำกันดู และระวังอย่าให้ choice หลอกมาหลอกเราได้นะครับ (อ่านคำตอบและคำอธิบายได้ตรงข้างล่างนี้ครับ) Answer the quiz before looking

Read More »

3 หลักการใช้ “likely” ที่ท่านต้องทราบ – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ

Likely เป็นคำที่ใช้พูดถึงความน่าจะเป็นที่บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าผู้อ่านหลาย ๆ ท่านน่าจะคุ้นเคยกับคำนี้ แต่ที่จริงแล้ว

เราใช้คำว่า likely ในรูปแบบใดได้บ้าง

มาศึกษาไปพร้อม ๆ กันครับ

Read More »

Leave a Reply