ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (12 June 2018)

สวัสดีครับ

พบกันอีกครั้งกับโจทย์ภาษาอังกฤษ ซึ่งทุกท่านจะได้ฝึกทั้งด้าน grammar, vocabulary และข้อสอบ TOEIC ไปพร้อม ๆ กันครับ โดยในวันนี้มีรูปแบบเสมือน Part 5: Incomplete Sentences ครับ มาลองดูกันนะครับว่าเราควรตอบข้อไหน (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Pay attention to the word before the blank!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“ข้อที่ถูกต้องคือ (A) opposite ครับ”

โดยประโยค
The town hall is located on Benson Street, directly _____ the botanical garden.
ภาษาไทยคือ
“ศาลากลางตั้งอยู่บนถนน Benson _____ โดยตรงกับสวนพฤกษศาสตร์”

เรามาทำความเข้าใจความหมายของแต่ละ choice กันก่อนครับ
(A) opposite -> ตรงข้าม
(B) among -> ท่ามกลาง
(C) apart -> แยกจาก
(D) nearby -> ใกล้ ๆ

ทีนี้ เรามาพิจารณาแต่ละตัวเลือกโดยการเติมลงในช่องว่างครับ

ข้อ (A) opposite นอกจากแปลว่า “ตรงข้าม” แล้ว ยังสามารถใช้สื่อว่าสองสิ่งอยู่ในลักษณะหันหน้าเข้าหากันได้ครับ เมื่อแทนลงไปในประโยคจะได้ “ศาลากลางตั้งอยู่บนถนน Benson ตรงข้ามโดยตรงกับสวนพฤกษศาสตร์” ก็จะเห็นว่าเมื่ออ่านแล้วมันสมเหตุสมผล เพราะทำให้เราทราบว่าศาลากลางและสวนพฤกษศาสตร์อยู่ตรงข้ามกัน แถมมีการระบุให้ละเอียดเพิ่มขึ้นด้วยครับว่าอยู่ตรงข้ามกันแบบโดยตรง (ไม่ใช่แบบเยื้อง ๆ) เราเลยเลือกตอบข้อนี้ครับ

หากเราเลือกข้อ (B) among ประโยคจะมีความหมายว่า “ศาลากลางตั้งอยู่บนถนน Benson ท่ามกลางโดยตรงกับสวนพฤกษศาสตร์” พออ่านซํ้า อาจรู้สึกแปลก ๆ นั่นก็เพราะว่า เราไม่ใช้ directly เพื่อขยาย among (ลองคิดดูครับว่า “ท่ามกลาง” มันจะ “โดยตรง” ได้อย่างไร) ครับ นอกจากนี้ คำว่า among ต้องใช้กับสิ่งที่เป็น plural (พหูพจน์) หรือไม่ก็กับคำที่เป็น singular (เอกพจน์) ที่ใช้กล่าวถึงกลุ่มของบางสิ่งบางอย่าง (เช่น คำว่า crowd ใช้กล่าวถึง “ฝูงชน”) ครับ แต่ในประโยคนี้ สิ่งที่ตามมาคือ the botanical garden ซึ่งเป็น singular พูดถึงสวนพฤกษศาสตร์สวนเดียว เราจึงไม่สามารถใช้กับ among ได้ครับ เพราะฉะนั้น ข้อนี้ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องครับ

ข้อ (C) apart เมื่อใส่ในช่องว่างจะได้ “ศาลากลางตั้งอยู่บนถนน Benson แยกจากโดยตรงกับสวนพฤกษศาสตร์” ดูเหมือนว่ามันน่าจะใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเราต้องการสื่อว่าสองสถานที่ในประโยคมันแยกออกจากกัน จะต้องมีคำว่า from ตามหลัง apart ด้วย (เพื่อให้ได้เป็นโครงสร้าง “สถานที่แรก + apart from + สถานที่ที่สอง”) แต่ในเมื่อตัวเลือกและประโยคไม่มีคำดังกล่าว เราจึงต้องตัด choice นี้ออกครับ

ส่วนข้อ (D) nearby ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเลือกที่ถูกได้เหมือนกัน (“ศาลากลางตั้งอยู่บนถนน Benson ใกล้ ๆ โดยตรงกับสวนพฤกษศาสตร์”) แต่เราไม่ใช้คำนี้กับ directly (“ใกล้ ๆ” แบบ “โดยตรง” มันเป็นอย่างไร) ครับ เราเลยไม่สามารถเลือกตอบข้อนี้ได้ครับ

“ในหลาย ๆ ครั้ง คำ ๆ เดียวในประโยคก็สามารถช่วยเราตัดตัวเลือกได้ครับ”

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 July 2018)

สวัสดีครับ

สำหรับโจทย์ภาษาอังกฤษในครั้งนี้เน้นทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ (vocabulary) เป็นหลักครับ โดยมีรูปแบบเดียวกันกับข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ คิดว่าข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้องครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

I’m sure you’ll select the right answer!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (29 November 2015)

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ในวันนี้อาจารย์ขอนำ TOEIC Quiz จากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ระดับ 700 PLUS+ มาฝากทุก ๆ ท่านครับ ข้อนี้สังเกตให้ดีนะครับ ว่าสิ่งที่ต้องเติมในช่องว่างนั้น ควรอยู่ในรูปแบบใด (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ข้างล่างนี้ครับ) Don’t forget to do the

Read More »

4 วิธีนี้จะทำให้คุณใช้ “neither…nor” ได้อย่างมั่นใจ – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับวิธีใช้ neither แล้ว อาจารย์เชื่อว่าผู้อ่านหลาย ๆ ท่านคงนึกถึงคำว่า nor ด้วย แล้ว neither…nor ล่ะใช้อย่างไร วันนี้ อาจารย์มีเคล็ดลับมาฝากครับ

Read More »

Leave a Reply