ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (4 July 2016)

สวัสดีในวันจันทร์ครับ

ใน blog post ครั้งนี้ อาจารย์ขอฝาก TOEIC Quiz จากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ครับ โดยข้อนี้ (ซึ่งอยู่ที่ระดับ 700 PLUS+) จะวัดด้านความหมายของคำศัพท์ รวมไปถึงบริบทในการใช้ครับ (มีคำตอบพร้อมคำอธิบายให้อ่านด้านล่างนี้ครับ)

What does the blank in the sentence deal with—time or place!?


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“ข้อที่ถูกต้องคือ (D) through ครับ”

โดยที่
The festival will get underway in July with a parade _____ Heights Park from Grenadine Café to Coolidge Lodge.
ในภาษาไทยมีความหมายว่า
“เทศกาลจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกรกฎาคมด้วยขบวนพาเหรด _____ Heights Park จาก Grenadine Café ไปยัง Coolidge Lodge”

เนื่องข้อนี้ให้ตัวเลือกที่ต่างกันทั้งหมด แสดงว่ามันต้องการทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ของเราครับ ดังนั้น เรามาลองทำความเข้าใจความหมายของแต่ละ choice กันก่อนครับ:
(A) after -> หลังจาก
(B) before -> ก่อนหน้า
(C) during -> ระหว่าง
(D) through -> ผ่าน

สำหรับการเลือกคำเพื่อตอบโจทย์ข้อนี้ สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ:
1. มีชื่อสถานที่ถึงสามแห่งคือ Heights Park, Grenadine Café และ Coolidge Lodge
2. หากเรามองลึกลงไปอีก จะเห็นว่ามีบางสิ่งกระทำบางอย่างจาก Grenadine Café ไปยัง Coolidge Lodge แสดงว่าสองที่นี้เป็นต้นทางกับปลายทาง ตามลำดับ
3. เมื่อย้อนกลับไปดูครึ่งแรกของประโยค พบว่าพูดถึงขบวนพาเหรด นั่นหมายความว่า Heights Park น่าจะอยู่ตรงกลางหรือระหว่างทาง

จากข้อมูลสามข้อนี้ เราสามารถนำมาช่วยตัดตัวเลือกที่ผิดได้ครับ โดยเริ่มจาก (A) after และ (B) before ซึ่งแปลว่า “หลังจาก” และ “ก่อนหน้า” ตามลำดับ ซึ่ง:
1. สองคำนี้มักใช้พูดเกี่ยวกับเวลา ส่วนบริบทของโจทย์ข้อนี้ต้องการสื่อถึงตำแหน่ง จริงอยู่ว่าสองคำนี้ก็ใช้กล่าวถึงตำแหน่งได้เช่นกัน แต่หากเลือกเติม after หรือ before ลงช่องว่าง ความหมายจะพูดถึงเวลา ซึ่งไม่ตรงกับที่ประโยคต้องการ
2. ในประโยคที่กำหนดให้มานั้น มีสิ่งที่มาก่อน (Grenadine Café) และมาทีหลัง (Coolidge Lodge) แล้ว จึงควรเลือกคำที่พูดถึงสิ่งที่เกิดหรืออยู่ “ตรงกลาง” หรือ “ระหว่าง” ให้กับ Heights Park มากกว่า
3. ที่สำคัญ เมื่อนำ after หรือ before มาเติมในช่องว่าง จะพบว่าไม่ค่อยสมเหตุสมผล

ก็จะเหลือ (C) during กับ (D) through ซึ่งใช้พูดถึง “ตรงกลาง” หรือ “ระหว่าง” ได้ทั้งคู่ครับ แต่ during ใช้กับเรื่องเวลาเท่านั้น ในเมื่อช่องว่างของประโยคต้องการคำที่สื่อถึงตำแหน่ง เราเลยสามารถตัดข้อนี้ออกได้ครับ

ส่วน through ใช้กล่าวถึงได้ทั้งตำแหน่งและเวลา แต่ในประโยคข้อนี้ บริบททำให้มันพูดถึงตำแหน่งครับ และเมื่อเติมคำนี้ลงในช่องว่าง ประโยคก็ยังฟังดูสมเหตุสมผล (ให้ความหมายว่า “ขบวนพาเหรดเคลื่อนจาก Grenadine Café ไปยัง Coolidge Lodge โดยผ่านทาง Heights Park”) เราจึงเลือก (D) through เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ

“ขอฝากให้ผู้อ่านทุกท่านทบทวนและระวังเรื่องการสื่อถึงเวลาและสถานที่ของคำต่าง ๆ อย่างในโจทย์ครั้งนี้ครับ”

Wishing all readers a rapturous day!

– อ.ปริญญ์

เคล็ดลับการใช้ Suffixes (คำลงท้ายคำ) – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีวันอาทิตย์สมาชิกทุก ๆ คนครับ วันนี้อาจารย์อยากจะขอแชร์ TOEIC tip เล็ก ๆ เรื่อง “suffixes (คำลงท้ายคำ)” ไว้ช่วยให้หลาย ๆ คนตัด choices ในข้อสอบ และแยกประเภทของคำได้เร็วขึ้นครับ

Read More »

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – ขณะนี้มียารักษา COVID-19 โดยเฉพาะแล้วหรือยัง

accelerate – เร่งความเร็ว care – การดูแล clinical trial – การทดลองทางคลินิก / การทดลองทางการแพทย์ effort – ความพยายาม investigation – การสำรวจ / การสืบสวน medicine – ยา optimized –

Read More »

Leave a Reply