fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (3 March 2017)

สวัสดีครับ

ครั้งนี้ อาจารย์ได้นำ TOEIC Quiz รูปแบบเสมือนข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences มาให้ผู้อ่านทุกท่านลองฝึกทำกันครับ โดยมีความท้าทายเทียบเท่ากับคะแนน 650 PLUS+ ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Make your choice!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“เลือก (C) then เป็นคำตอบครับ”

สำหรับประโยคในข้อนี้
If you have already registered for direct debit, _____ no further steps are necessary.
แปลเป็นไทยได้ว่า
“ถ้าหากคุณได้ลงทะเบียนสำหรับบริการหักบัญชีอัตโนมัติแล้ว _____ ไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม”

ทีนี้ มาศึกษาความหมายของแต่ละตัวเลือกกันครับ:
(A) even -> แม้กระทั่ง / ยิ่งไปกว่านั้น
(B) additional -> เพิ่มเติม
(C) then -> ถ้าเป็นเช่นนั้น
(D) until -> จนกระทั่ง

โจทย์ข้อนี้ต้องการให้เราเลือกคำเชื่อมที่มีความหมายที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด เราจึงไม่ต้องสนใจในส่วนของไวยากรณ์ครับ

ประโยคนี้ต้องการสื่อว่า “หากทำสิ่งที่กล่าวในครึ่งแรกไปแล้ว (สังเกตคำว่า already) ก็ไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่กล่าวในครึ่งหลัง (สังเกตคำว่า no … necessary)” ถือว่าเป็นลักษณะที่สอดคล้องกันครับ (ก็คือต้องการให้สิ่งแรกเป็นจริงและสิ่งที่สองเป็นเท็จ)

สำหรับตัวเลือก (A) even จะพบว่าความหมายสื่อออกไปในทางขัดแย้งกันครับ และเมื่อเราแทนความหมายของคำนี้เข้าไปตรง ๆ ประโยคก็จะไม่สมเหตุสมผล (“ถ้าหากคุณได้ลงทะเบียนสำหรับบริการหักบัญชีอัตโนมัติแล้ว แม้กระทั่ง/ยิ่งไปกว่านั้นไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม”) จึงไม่เหมาะกับประโยคนี้ครับ

ส่วน (B) additional ถือว่าซํ้าซ้อน เนื่องจากส่วนของประโยคที่ตามหลังช่องว่างมีคำว่า further ซึ่งแปลว่า “เพิ่มเติม” อยู่แล้วครับ

ตัวเลือก (D) until เพียงเรานำมาแทนในประโยคก็จะพบว่าไม่สมเหตุสมผล (“ถ้าหากคุณได้ลงทะเบียนสำหรับบริการหักบัญชีอัตโนมัติแล้ว จนกระทั่งไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม”) เช่นกันครับ

ข้อนี้เราจึงควรตอบ (C) then เพราะเป็นคำที่สามารถใช้เพื่อแสดงถึงลำดับเหตุการณ์ (“ถ้าสิ่งแรกเป็นจริงแล้ว สิ่งที่สองก็จะเป็นจริงตามมา” ครับ ในที่นี้หมายถึง “ไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม” นะครับ) และไม่ได้สื่อว่าทั้งสองส่วนของประโยคนี้ขัดแย้งกันครับ Choice นี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ

“ใจความเป็นสิ่งที่สำคัญมากในโจทย์ที่ต้องการทดสอบความรู้คำศัพท์ของเราครับ”

See you again soon!

– อ.ปริญญ์

Leave a Reply