fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (26 May 2018)

สวัสดีครับ

เรามาลองหาคำตอบให้กับโจทย์ข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ข้อนี้กันครับ โดยสิ่งที่ทุกท่านต้องระวังในครั้งนี้ก็คือเรื่องไวยากรณ์และบริบทครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Look carefully, and you’ll see there’s only one correct answer!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“คำตอบของข้อนี้คือ (B) through ครับ”

ประโยคในครั้งนี้คือ
Wynfield Agriculture specializes in increasing crop yields _____ the development of superior farming techniques.
ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า
“Wynfield Agriculture เชี่ยวชาญในการเพิ่มผลผลิตของพืชผล _____ การพัฒนาของกลวิธี/เทคนิคการทำไร่ทำนาที่ดีกว่า/เหนือกว่า”
ป.ล. คำว่า agriculture แปลว่า “เกษตรกรรม” หรือ “การเกษตร” นะครับ

มาลองดูความหมายของแต่ละตัวเลือกกันครับ
(A) because -> เพราะ / เนื่องจาก
(B) through -> ด้วย / ผ่าน
(C) past -> ผ่าน
(D) during -> ระหว่าง

เรามาแทนคำเหล่านี้ลงในช่องว่างและพิจารณาอย่างละเอียดกันครับ

ข้อ (A) because หากเราดูแค่ความหมายอาจเหมือนเป็นข้อที่ถูกต้อง เพราะจะได้ประโยค “Wynfield Agriculture เชี่ยวชาญในการเพิ่มผลผลิตของพืชผลเพราะ/เนื่องจากการพัฒนาของกลวิธี/เทคนิคการทำไร่ทำนาที่ดีกว่า/เหนือกว่า” ครับ ถึงแม้จะดูเป็นเหตุเป็นผลดี แต่คำว่า because เป็น conjunction ซึ่งใช้เชื่อมประโยคที่สมบูรณ์สองประโยคเข้ากันเท่านั้นครับ ในประโยคที่โจทย์ข้อนี้ให้มา ส่วนที่มาต่อจากช่องว่างไม่ใช่ประโยคที่สมบูรณ์ แต่เป็นเพียง noun phrase หรือ “กลุ่มคำนาม” (สังเกตว่าไม่มี verb หรือ “คำกริยา” อยู่เลย) เราจึงไม่สามารถเลือกตอบ choice นี้ได้ครับ อย่างไรก็ตาม ถ้าตัวเลือกนี้เป็นคำว่า because of เราก็จะสามารถใช้ได้และถือว่าเป็นข้อที่ถูกครับ

ข้อ (B) through เมื่อใส่ลงไปในประโยคจะได้ “Wynfield Agriculture เชี่ยวชาญในการเพิ่มผลผลิตของพืชผลด้วย/ผ่านการพัฒนาของกลวิธี/เทคนิคการทำไร่ทำนาที่ดีกว่า/เหนือกว่า” ซึ่งฟังดูสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการให้รายละเอียดว่าบริษัท Wynfield Agriculture เพิ่มผลผลิตได้อย่างไร ซึ๋งก็คือเพิ่มด้วยการพัฒนากลวิธีหรือเทคนิคครับ ที่สำคัญ คำว่า through เป็น preposition (คำบุพบท) จึงตามด้วย noun phrase (the development of superior farming techniques) ได้ครับ ข้อนี้เลยเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องครับ

ข้อ (C) past หากเราพิจารณาแค่ความหมายแบบผ่าน ๆ ก็ดูเหมาะสมดี (“Wynfield Agriculture เชี่ยวชาญในการเพิ่มผลผลิตของพืชผลผ่านการพัฒนาของกลวิธี/เทคนิคการทำไร่ทำนาที่ดีกว่า/เหนือกว่า”) แถมคำ ๆ นี้เป็น preposition อีกด้วย อย่างไรก็ตาม คำว่า past จะใช้กับ “เวลา” หรือ “สถานที่/ตำแหน่ง” แต่ไม่ใช้กับ “วิธีการ” เราจึงจำเป็นต้องตัดตัวเลือกนี้ทิ้งครับ

ข้อ (D) during เป็น preposition จึงไม่มีปัญหาเรื่องไวยากรณ์ แต่เรื่องความหมายที่ได้ (“Wynfield Agriculture เชี่ยวชาญในการเพิ่มผลผลิตของพืชผลระหว่างการพัฒนาของกลวิธี/เทคนิคการทำไร่ทำนาที่ดีกว่า/เหนือกว่า”) อาจไม่ดีที่สุดครับ เพราะถึงแม้เราอาจจะมองว่าบริษัท Wynfield Agriculture เกิดความเชี่ยวชาญในระหว่างการพัฒนากลวิธีหรือเทคนิค แต่ถ้าผู้ออกข้อสอบต้องการจะสื่อแบบนี้จริง ๆ ส่วนแรกของประโยคควรจะเป็นโครงสร้างอื่นครับ เช่น “Wynfield Agriculture became specialized in increasing crop yields…” เพราะรูปแบบที่โจทย์กำหนดมานั้น (“Wynfield Agriculture specializes in increasing crop yields…”) มันจะหมายถึงสิ่งที่เป็นจริงอยู่แล้ว (present simple) ซึ่งหากเราเติม during ลงไปจะขัดแย้งกับความหมายในครึ่งหลังของประโยคและไม่สามารถสื่อว่าเกิดความเชี่ยวชาญในระหว่างการพัฒนาได้ครับ เราเลยไม่ตอบข้อนี้ครับ

“ถึงแม้เราจะพบตัวเลือกที่ถูกหลักไวยากรณ์แล้ว ก็อย่าลืมเรื่อง context หรือบริบทด้วยนะครับ”

– อ.ปริญญ์

Leave a Reply