fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (10 February 2017)

สวัสดีครับ

กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Today’s TOEIC Quiz ครับ ในครั้งนี้ โจทย์มีลักษณะเสมือนข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ครับ (ระดับ 650 PLUS+) สำหรับข้อนี้ อย่าลืมทำความเข้าใจทั้งสองประโยคก่อนเลือกคำตอบนะครับ (อ่านคำตอบกับคำอธิบายข้างล่างนี้ครับ)

Look at both sentences before making your decision!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“คำตอบคือ (D) At the same time ครับ”

สองประโยคที่ให้มาคือ
With the proper support, the new staff can quickly understand our design process. _____ , they can improve their ability to communicate effectively across departments.
ซึ่งมีความหมายว่า
“ด้วยการสนับสนุนที่เหมาะสม พนักงาน/เจ้าหน้าที่ใหม่สามารถที่จะเข้าใจกระบวนการออกแบบของเราได้อย่างรวดเร็ว _____ พวกเขาสามารถพัฒนา/ปรับปรุงความสามารถของพวกเขาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลระหว่าง/ข้ามแผนก”

แต่ละ choice ในครั้งนี้ล้วนเป็นกลุ่มคำครับ:
(A) After all -> ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม / ท้ายสุดแล้ว
(B) For -> สำหรับ / เพราะ
(C) Even so -> แม้กระนั้น / ถึงแม้ว่า
(D) At the same time -> ในขณะเดียวกัน

ตามที่ได้กล่าวในตอนต้น เราจำเป็นที่จะต้องอ่านและทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประโยคก่อนที่จะเลือกคำตอบครับ

อย่างไรก็ตาม เราสามารถตัดหนึ่งตัวเลือกออกได้ทันทีครับ คือ (B) For เพราะคำนี้ต้องการคำหรือประโยคตามหลังทันที แต่ตรงช่องว่างนั้นตามด้วยเครื่องหมาย comma ( , ) จึงใช้ไม่ได้ครับ สำหรับ choices อื่น ๆ ใช้ comma ตามได้หมดครับ

คราวนี้ เรากลับมาดูความเชื่อมโยงระหว่างประโยคกันครับ จะเห็นได้ว่า ทั้งสองประโยคนี้กล่าวถึงสิ่งที่สัมพันธ์หรือเป็นไปในทางเดียวกัน คือ พูดถึงเชิงบวกทั้งคู่ครับ (“สามารถที่จะเข้าใจกระบวนการออกแบบของเราได้อย่างรวดเร็ว” และ “สามารถพัฒนา/ปรับปรุงความสามารถของพวกเขาในการสื่อสารอย่างมีอย่างมีประสิทธิผล”) ดังนั้น คำที่จะนำมาใส่ช่องว่างต้องแสดงถึงสิ่งนี้ด้วยครับ ซึ่งเราจะพบว่า (C) Even so เป็นคำใช้เชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกัน เราเลยไม่เลือกข้อนี้ครับ

ส่วน (A) After all ดูผิวเผินอาจเหมือนใช้เชื่อมได้ แต่ความหมายของมันออกไปในเชิง “ไม่ว่าสิ่งแรกจะเป็นอย่างไร สิ่งที่สองก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม” หรือใช้เพื่อแสดงว่าประโยคที่สองเพิ่มข้อมูลเพื่อสนับสนุนประโยคแรกครับ แต่พอมาดูประโยคทั้งสอง กลับพูดถึงข้อดีสองข้อเท่านั้น ความหมายไม่ได้สื่อเลยว่าสองประโยคนี้มีผลต่อกัน เราจึงตอบ After all ไม่ได้ครับ

ก็จะเหลือแต่เพียง (D) At the same time ที่สมเหตุสมผลที่สุด เนื่องจากทำให้ผู้อ่านทราบว่าสองสิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันครับ เราจึงนำมาเชื่อมได้ ตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับ

“ในข้อสอบ TOEIC Part 6 เราต้องกลับไปตรวจสอบประโยคก่อนหน้าด้วย เพื่อความแน่ใจครับ”

Until the next post!

– อ.ปริญญ์

Leave a Reply