fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (11 March 2016)

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ

สำหรับ TOEIC Quiz ครั้งนี้เป็นโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ หากท่านใดทำได้ หรือได้ลองศึกษาคำถามข้อนี้แล้ว คะแนน TOEIC 650 PLUS+ อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ ลองทำกันดูนะครับ (มีคำตอบและคำอธิบายให้ข้างล่างนี้ครับ)

Analyze everything carefully before you pick your answer!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

แต่ละตัวเลือกสามารถแปลได้ดังนี้ครับ:
(A) beyond -> เกินกว่า / เลยออกไป
(B) until -> จนกระทั่ง
(C) that -> ว่า / ที่ / ซึ่ง
(D) but -> แต่


“คำตอบที่ถูกคือ (D) but ครับ”

โดย
The first draft of workshop proposals was due yesterday, _____ the director has granted us a short extension to our surprise.
มีใจความว่า
“เอกสารร่างฉบับแรกของแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการครบกำหนดส่งเมื่อวาน _____ ผู้อำนวยการได้ทำการขยายเวลาส่งออกไปอีกสักพักให้กับเรา ซึ่งพวกเราก็รู้สึกแปลกใจ”

สิ่งแรกที่ทุกท่านควรสังเกตในโจทย์ข้อนี้คือ เนื้อหาที่มาก่อนช่องว่างและหลังช่องว่างนั้น เป็นประโยคที่สมบูรณ์ (complete sentence / independent clause) ทั้งคู่ เนื่องจากว่ามี subject (ประธาน) + verb (คำกริยา) และความหมายที่สมบูรณ์ในตัวของมันเอง (complete meaning) ครับ แสดงว่าเราต้องเติมคำเชื่อม (conjunction) ลงในช่องว่างครับ

หากเราดูที่ choices พบว่าสามารถตัด (A) beyond ออกได้เลย เพราะนอกจากจะฟังดูแปลก ๆ เมื่อนำมาใส่ในประโยคที่กำหนดให้แล้ว คำว่า beyond สามารถทำหน้าที่เป็น adverb (คำวิเศษณ์), preposition (คำบุพบท) หรือ noun (คำนาม) เท่านั้น จะไม่ใช้เป็น conjunction ครับ

ส่วนสามตัวเลือกที่เหลือเป็น conjunction ทั้งหมด โดย (B) until และ (C) that เป็น subordinating conjunction (คำเชื่อมที่ให้ความสำคัญแก่ประโยคทั้งสองที่มันเชื่อมไม่เท่ากัน โดยส่วนของประโยคที่มีคำประเภทนี้นำหน้าจะถือว่ามีความสำคัญน้อยกว่า) ส่วน (D) but เป็น coordinating conjunction (คำเชื่อมที่ให้ความสำคัญแก่ประโยคทั้งสองที่มันเชื่อมเท่ากัน ในภาษาอังกฤษประกอบด้วยคำว่า and, but, for, or, nor, so และ yet) ครับ

อย่างไรก็ตาม ข้อนี้เราสามารถตัดตัวเลือกได้อย่างง่าย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องสนใจความหมายของแต่ละข้อครับ ก่อนอื่น อาจารย์ขออธิบายการใช้ที่ถูกต้องของ conjunctions ทั้งสองครับ:
1. coordinating conjunction -> ประโยคแรก + comma ( , ) + coordinating conjunction + ประโยคที่สอง
2. subordinating conjunction -> ประโยคแรก + subordinating conjunction + ประโยคที่สอง หรือ subordinating conjunction + ประโยคแรก + comma ( , ) + ประโยคที่สอง -> สังเกตว่า ถ้าใช้ subordinating conjunction กลางประโยค จะไม่ต้องใส่เครื่องหมาย comma ครับ

ทีนี้ ถ้าเรากลับไปดูตรงช่องว่างในโจทย์ จะเห็นได้ว่ามีเครื่องหมาย comma ก่อนหน้าช่องว่าง เมื่อเราเปรียบเทียบกับโครงสร้างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่แล้ว จะพบว่าตรงกับของ coordinating conjunction ครับ จึงสามารถเลือก (D) but ได้ทันที เพราะอีกสอง choices ที่เหลือเป็น subordinating conjunction ครับ

“การที่เรารู้จักกับโครงสร้างเหล่านี้ จะช่วยให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องได้ แม้เราไม่ทราบความหมายของคำบางคำก็ตามครับ”

Have a fun Friday!

– อ.ปริญญ์

One Response

Leave a Reply