fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ใช้ “all” กับ “every” อย่างไรให้ถูก – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่บทความหัวข้อใหม่ที่อาจารย์ได้จัดทำขึ้น เพื่อแบ่งปันเคล็ดลับหลักการใช้ภาษาอังกฤษ (English usage) และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English grammar) ที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้อ่านทุกท่านครับ โดยแต่ละเนื้อหาที่ได้คัดมาเหล่านี้ อาจารย์มองว่ามีโอกาสได้พบในข้อสอบ TOEIC และเป็นประโยชน์มากอีกด้วยที่จะสามารถนำไปประกอบการเรียนและใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงครับ (ส่วน Today’s TOEIC Quiz นั้น อาจารย์ก็จะยังคงเขียนเป็นประจำเหมือนเดิมครับ) เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มกันดีกว่าครับ

วันนี้ขอนำเสนอการใช้คำว่า all และ every ครับ


เราใช้ทั้ง all และ every ในการกล่าวถึงผู้คนหรือสิ่งของโดยภาพรวม หรือกล่าวถึงทุก ๆ คนหรือสิ่งในกลุ่มก็ได้ครับ อย่างไรก็ตาม สองคำนี้จะใช้กับโครงสร้างที่ต่างกัน ดังนี้ครับ:

1. every ใช้กับ singular noun (คำนามเอกพจน์) ส่วน all ใช้กับ plural noun (คำนามพหูพจน์) ครับ เช่น:
Every person should learn English.
All people should learn English.

2. เราไม่ใช้ every กับ determiner (คำนำหน้าคำนาม) แต่ใช้ all (of) + determiner ได้ครับ เช่น:
– Every dish was delicious.
– All (of) the dishes were delicious.

3. ใช้ all กับ uncountable noun (คำนามนับไม่ได้) ได้ครับ เช่น:
– We read all information.
– แต่เราจะไม่พูดว่า We read every information. ควรใช้ We read every piece of information. เป็นต้นครับ

4. all และ every ใช้กับคำที่บ่งบอกถึงเวลา (minute, day, week, year เป็นต้น) ได้ทั้งคู่ แต่ให้ความหมายที่ต่างกันครับ เช่น:
– They worked all day. (พวกเขาทำงานทั้งวัน)
– They worked every day. (พวกเขาทำงานทุก ๆ วัน)

อาจารย์ขอฝากหลักการใช้ all และ every ไว้เพียงเท่านี้ หวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC รวมไปถึงผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปครับ หากผู้อ่านท่านใดมีคำถาม-ข้อสงสัย หรืออยากให้อาจารย์อธิบายหลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านใด สามารถฝาก comment ไว้ได้เลยครับ

แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีครับ

– อ.ปริญญ์

เคล็ดลับการใช้ “so-and-so” และ “so-so” อย่างไม่สับสน – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ สำหรับ post ครั้งนี้ อาจารย์ขอฝากคำสองคำ ที่หากท่านเห็นแล้ว อาจตั้งข้อสงสัยว่า จะแยกแยะการใช้ so-and-so และ so-so ได้อย่างไร
เรามาลองดูวิธีการกันครับ

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (15 October 2015)

สวัสดีครับ สำหรับวันพฤหัสบดีนี้ อาจารย์ได้คัดคำถามจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ระดับ 750 PLUS+ เกี่ยวกับการใช้ preposition หรือ “คำบุพบท” มาฝากผู้อ่านทุกท่านครับ ซึ่ง preposition นี้ใช้แสดงให้เห็นว่า noun (คำนาม) หรือ pronoun (สรรพนาม) ที่เขียน/กล่าวตามหลังนั้น

Read More »

2 Responses

    1. ใช้ worked เพราะในประโยคนี้อาจารย์ต้องการกล่าวถึงอดีต เพื่อสื่อว่า “พวกเขาเคยทำงานทุก ๆ วัน” ครับ

      แต่หากต้องการบอกว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังคงทำงานทุกวัน เราจะใช้ work ครับ

Leave a Reply