fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

3 หลักการใช้ “likely” ที่ท่านต้องทราบ – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ

Likely เป็นคำที่ใช้พูดถึงความน่าจะเป็นที่บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าผู้อ่านหลาย ๆ ท่านน่าจะคุ้นเคยกับคำนี้ แต่ที่จริงแล้ว

เราใช้คำว่า likely ในรูปแบบใดได้บ้าง

มาศึกษาไปพร้อม ๆ กันครับ

สามวิธีที่ทุกท่านควรทราบเกี่ยวกับการใช้คำว่า likely มีดังนี้ครับ:

1. คำว่า likely สามารถใช้เป็นได้ทั้ง adjective (คำคุณศัพท์) และ adverb (คำวิเศษณ์) ครับ โดยคำทั้งสองประเภทนี้ให้ความหมายว่า “น่าจะเป็นไปได้” หรือ “มีแนวโน้ม” ครับ และในกรณีของ adverb บ่อยครั้งเราจะพบว่าชอบใช้ร่วมกับ adverb อื่นอย่าง very, most, quite เป็นต้น ครับ เช่น:
– The students are speculating about the likely contents of the exam. (likely เป็น adjective)
– Rain is unlikely today. (unlikely เป็น adjective)
– The illness was likely caused by bacteria. (likely เป็น adverb)
– They will very likely ask you to come again tomorrow. (likely เป็น adverb)

2. นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เราสามารถใช้ likely ในโครงสร้าง it + is + (un)likely + that-clause (อนุประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า that) ได้ครับ เช่น:
– The police believed it was likely that the thieves had already left the area.
It is unlikely that the ceremony will finish before noon.

3. นอกจากนี้ เรามักจะตามโครงสร้าง be + (un)likely ด้วย to-infinitive (base form of verb ที่มีคำว่า to นำหน้า) ครับ เช่น:
Is she likely to be very busy tomorrow?
– The delayed train is unlikely to arrive by tonight.

อาจารย์ขอฝากแนวทางการใช้คำว่า likely ไว้เท่านี้ครับ อาจารย์หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC และผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงครับ หากท่านใดมีคำถาม-ข้อสงสัย หรือต้องการให้อธิบายการใช้ภาษาอังกฤษด้านใด สามารถฝาก comment ไว้ได้เลยครับ

แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าใน Today’s English Tip for TOEIC and Beyond กับเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษ (English usage) และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English grammar) สวัสดีครับ

– อ.ปริญญ์

Photo credit: VisualHunt.com

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (25 June 2018)

สวัสดีครับ

เรามาลองตอบคำถามภาษาอังกฤษข้อนี้กันครับ ซึ่งจะทดสอบด้านการทำความเข้าใจความหมายและ vocabulary รวมไปถึง grammar เล็กน้อยครับ ในครั้งนี้ คำถามมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับผม ทุกท่านคิดว่าคำตอบคือข้อไหนครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which answer is correct?

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (14 February 2018)

สวัสดีครับ

TOEIC Quiz ในครั้งนี้มาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences โดยข้อนี้ทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ของทุก ๆ ท่านครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Wishing everyone lots of love on this Valentine’s Day!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (1 February 2016)

สวัสดีในวันจันทร์ครับ ครั้งนี้ TOEIC Quiz ประจำสัปดาห์มาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ระดับคะแนน 650 PLUS+ โดยจะเน้นเรื่องความหมายของคำเชื่อมประโยคครับ (มีคำตอบและคำอธิบายไว้ให้ข้างล่างนี้ครับ) Think carefully before picking the answer!

Read More »

One Response

  1. Would, could, may, might แปลอย่างไรและให้ความหมายอย่างไรเมื่อใช้ในประโยคบอกเล่าและคำถามครับ? งงมากๆครับอ. ปริญญ์

Leave a Reply