fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (10 August 2015)

สวัสดีครับผู้อ่านทุก ๆ ท่าน

สำหรับโจทย์ในสัปดาห์นี้เป็นการเติมช่องว่าง โดยที่ช่องว่างดังกล่าวอยู่ในส่วนที่ทำหน้าที่ขยายคำ/กลุ่มคำในประโยคครับ เพราะฉะนั้น เราจะต้องให้ความสำคัญกับคำ/กลุ่มคำที่ถูกขยาย รวมไปถึงผลที่จะมีต่อความหมายและบริบทโดยรวมด้วยครับ สำหรับข้อนี้ หากท่านใดทำได้ อาจารย์มองว่า สามารถสอบ TOEIC ได้คะแนน 750 PLUS+ ครับ (อ่านคำตอบพร้อมคำอธิบาย ตรงข้างล่างนี้ครับ)

Give it a try!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

ตัวเลือกแต่ละตัวมีความหมายดังนี้ครับ:
(A) otherwise -> ไม่อย่างนั้น
(B) except -> ยกเว้น
(C) whether -> ว่า (มักใช้ในรูปแบบ whether…or แปลว่า “ไม่ว่าจะ…หรือไม่” ครับ เช่น I’m going, whether she allows it or not. -> ฉันจะไป ไม่ว่าเธอจะอนุญาตหรือไม่ก็ตาม)
(D) besides -> นอกจากนี้ (แต่ถ้าคำว่า beside แปลว่า “อยู่ข้าง ๆ” นะครับ เช่น I’m standing beside the door. -> ฉันกำลังยืนอยู่ข้าง ๆ ประตู)


“‘(A) otherwise’ is the correct choice.”

มาทำความเข้าใจความหมายของข้อนี้กันก่อนครับ
To attract applicants who _____ might not be interested, Phantom Chemical Laboratories is offering each new hire a relocation allowance.
“เพื่อที่จะดึงดูดผู้สมัครที่ _____ อาจไม่สนใจ ทาง Phantom Chemical Laboratories ได้เสนอให้ผู้ที่ถูกรับเข้ามาทำงานใหม่แต่ละคน ได้รับเบี้ยเลี้ยง/เงินช่วยเหลือสำหรับการย้ายไปอยู่สถานที่ใหม่”

คำว่า otherwise นี้ใช้สื่อถึงสิ่งที่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามครับ

ตรง who _____ might not be interested, เป็นส่วนที่ขยายให้กับคำว่า applicants (ผู้สมัคร) หากเราแทน otherwise เข้าไป จะได้ความหมายประมาณว่า “ผู้สมัครที่ไม่อย่างนั้นแล้วอาจไม่สนใจ” ซึ่งหมายถึง คนที่ต้องการสมัครงานแต่อาจไม่สนใจเข้าทำงานกับองค์กร/บริษัทนี้ เนื่องจากอาจต้องเดินทางไปทำงานไกลหรือต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น (เหมือนกับการไปทำงานในโรงงานที่ตั้งอยู่นอกเมืองครับ) ทาง Phantom Chemical Laboratories เลยต้องการแก้ไขปัญหานี้ (และเพื่อดึงดูดให้คนมาสมัคร) โดยการเสนอให้มีเบี้ยเลี้ยงให้กับคนที่ทางองค์กร/บริษัทรับเข้ามาทำงาน เพื่อช่วยเหลือในการย้ายที่อยู่ไปยังสถานที่ที่ Phantom Chemical Laboratories ต้องการให้ไปเข้าทำงานครับ

ส่วนตัวเลือกอื่น ๆ หากเรานำมาแทนในช่องว่าง จะพบว่ามันทำให้ส่วนขยายมีความหมายไม่สัมพันธ์กับความหมายโดยรวมของประโยคครับ

“ลองฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ แล้วจะพบว่า คำถามในข้อสอบ TOEIC มี pattern (รูปแบบ) ประจำของมันครับ”

Have a magnificent Monday, and see you in a week!

– อ.ปริญญ์

Leave a Reply