fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (2 May 2019)

สวัสดีครับ

ใน post นี้อาจารย์ขอฝากโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ครับ ข้อนี้เน้นวัดความรู้ด้านความหมายของคำเป็นหลักครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which answer choice would you choose?

EXPLANATION AND ANSWER … >>

"ข้อนี้ตอบ (A) leading ครับ"

เรามาดูที่ตัวประโยคกันก่อนครับ
Russell Industries, one of the _____ frozen food manufacturers in the country, today announced the appointment of George Corbett as its newest CEO.
แปลได้ว่า
“Russell Industries หนึ่งในผู้ผลิตอาหารแช่แข็ง _____ ในประเทศ วันนี้ประกาศการแต่งตั้งของ George Corbett เป็นประธานกรรมการบริหารคนใหม่สุดของบริษัท”

สำหรับแต่ละตัวเลือกที่ให้มาครั้งนี้เป็น adjective (คำคุณศัพท์) ครับ แสดงว่าโจทย์เขาต้องการทดสอบเรื่องการเลือกใช้คำที่ความหมายเหมาะสมครับ ทีนี้ เรามาลองแทนแต่ละข้อลงในช่องว่างกันครับ

ข้อ (A) leading แปลว่า “ชั้นนำ” ครับ พอเติมลงในช่องว่างก็จะเป็น “Russell Industries หนึ่งในผู้ผลิตอาหารแช่แข็งชั้นนำในประเทศ วันนี้ประกาศการแต่งตั้งของ George Corbett เป็นประธานกรรมการบริหารคนใหม่สุดของบริษัท” อ่านแล้วโอเคเลยไหมครับ เพราะลักษณะประโยคที่ข้อนี้ให้มานั้นเป็นเหมือนรายงานข่าว ซึ่งถ้าหากบริษัทใดเปลี่ยน CEO แล้วเป็นข่าวได้ ก็แสดงว่าต้องเป็นบริษัทที่มีความสำคัญ เพราะฉะนั้น เติม leading เข้าไปได้ “หนึ่งในผู้ผลิตอาหารแช่แข็งชั้นนำในประเทศ” ทำให้เราทราบว่าบริษัทนี้มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำครับ ดังนั้น คำว่า leading นอกจากได้ความหมายแล้ว ยังเหมาะสมกับบริบท (รายงานข่าว) อีกด้วยครับ

ข้อ (B) determined แปลว่า “ที่/ซึ่งมีความมุ่งมั่น” ครับ หากเรานำมาใส่ในประโยคก็จะได้ “Russell Industries หนึ่งในผู้ผลิตอาหารแช่แข็งที่/ซึ่งมีความมุ่งมั่นในประเทศ วันนี้ประกาศการแต่งตั้งของ George Corbett เป็นประธานกรรมการบริหารคนใหม่สุดของบริษัท” ถึงแม้จะไม่ผิดหลักไวยากรณ์ แต่การใช้คำนี้แค่สื่อว่าบริษัทดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในบริษัทที่มีความมุ่งมั่นครับ เมื่อเทียบกับ (A) leading แล้วน้ำหนักไม่มากพอ เราจึงไม่ควรเลือกตัวเลือกนี้ครับ

ข้อ (C) hopeful แปลว่า “เต็มไปด้วยความหวัง ครับ ถ้าเราเลือกคำนี้ประโยคจะมีความหมายว่า “Russell Industries หนึ่งในผู้ผลิตอาหารแช่แข็งที่เต็มไปด้วยความหวังในประเทศ วันนี้ประกาศการแต่งตั้งของ George Corbett เป็นประธานกรรมการบริหารคนใหม่สุดของบริษัท” สาเหตุที่เราไม่ตอบข้อนี้ก็คล้ายกับเหตุผลของ (B) determined ครับ ซึ่งก็คือ พอเราอ่านแล้วมันไม่เหมาะกับลักษณะของประโยคที่น่าจะตัดมาจากบทความข่าว เนื่องจากการเป็นหนึ่งในบริษัทที่เต็มไปด้วยความหวังมันยังให้ความสำคัญหรือน้ำหนักแก่ตัวบริษัทได้ไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับ (A) leading ครับ

ส่วนข้อ (D) mutual แปลว่า “ซึ่งกันและกัน หรือ “ร่วมกัน” ครับ เมื่อเราใช้ตัวเลือกนี้ในช่องว่างก็จะได้ “Russell Industries หนึ่งในผู้ผลิตอาหารแช่แข็งซึ่งกันและกัน/ร่วมกันในประเทศ วันนี้ประกาศการแต่งตั้งของ George Corbett เป็นประธานกรรมการบริหารคนใหม่สุดของบริษัท” จะเห็นว่าความหมายที่ได้นั้นฟังดูแปลก ๆ ไม่เข้ากับบริบทที่ประโยคต้องการจะสื่อ ดั้งนั้น เราควรตัด choice นี้ออกเป็นอันดับแรกเลยครับ

"อย่าลืมลองอ่านประโยคซ้ำอีกครั้งหลังจากที่เราเติมตัวเลือกลงไปนะครับ"

– อ.ปริญญ์

Leave a Reply