fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (19 July 2016)

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ

อาจารย์ขอนำเสนอโจทย์เสมือนข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ สำหรับ TOEIC Quiz ครั้งนี้ มีระดับอยู่ที่ 650 PLUS+ และเน้นเรื่องการใช้ pronouns ครับ (อ่านคำตอบและคำอธิบายข้างล่างนี้ครับ)

Let’s gauge your pronoun knowledge!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“ตอบ (D) herself ครับ”

ประโยคนี้
At this year’s orientation session, the general manager _____ took the time to personally welcome all new recruits.
มีใจความว่า
“ในการปฐมนิเทศประจำปีนี้ ผู้จัดการทั่วไป _____ ค่อย ๆ ใช้เวลาในการต้อนรับพนักงานใหม่ทุกคนโดยเป็นการส่วนตัว”

สิ่งที่เราเห็นได้ทันทีก็คือ ทุกคำเป็น pronoun (คำสรรพนาม) และมาจากคำว่า she ที่มีความหมายว่า “เธอ” ใช้เรียกแทนผู้หญิงหรือเพศหญิงครับ:
(A) she -> เป็น personal pronoun (คำบุรุษสรรพนาม) ใช้ทำหน้าที่เป็น subject (ประธาน) ของ verb (คำกริยา)
(B) her -> เป็น personal pronoun (คำบุรุษสรรพนาม) ใช้ทำหน้าที่เป็น object (กรรม) ของ verb นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็น possessive determiner (คำนำหน้า noun [คำนาม] แสดงความเป็นเจ้าของ) ได้
(C) hers -> เป็น possessive pronoun (คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ)
(D) herself -> เป็น reflexive pronoun (คำสรรพนามสะท้อนถึงตัวเอง)

หากเราลองไล่ตามแต่ละตัวเลือก จะพบว่า (A) she ไม่สามารถนำมาเติมลงในช่องว่างได้ เพราะถึงแม้คำตามหลังจะเป็น verb (took) แต่คำก่อนหน้าเป็น noun phrase (กลุ่มคำนาม) ซึ่งก็คือ the general manager ครับ แต่เนื่องจากว่า เราไม่เขียนคำพวก noun แล้วตามด้วย personal pronoun จึงไม่สามารถตอบข้อนี้ครับ

ส่วน (B) her นั้น หากจะใช้เป็น personal pronoun ที่เป็น object ก็ไม่สมเหตุสมผล เพราะติดกับ subject (the general manager) โดยไม่มี verb มาคั่นครับ และหากมองในรูปแบบของ possessive determine ก็ไม่ได้เช่นกัน เนื่องจากไม่มี noun หรือ noun phrase ตามหลัง แต่กลับเป็น verb คำว่า took แทน ครับ

สำหรับตัวเลือก (C) hers ไม่สามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะทำหน้าที่เป็น subject (เพราะเราไม่ใช้ noun นำหน้า personal pronoun) หรือ object (เพราะขาด verb ข้างหน้า) ครับ

สุดท้าย ก็จะเหลือเพียงแค่ (D) herself เป็นข้อที่ถูกต้อง ด้วยเหตุผลที่ว่า คำ ๆ นี้ ใช้ต่อจาก noun หรือคำว่า she เพื่อเป็นการเน้นย้ำได้ครับ อย่างในประโยคที่โจทย์กำหนดมา ก็จะใช้ herself เพื่อเน้นยํ้า the general manager ว่าเป็นตัวเธอเองนี้แหล่ะที่ “ค่อย ๆ ใช้เวลาในการต้อนรับพนักงานใหม่ทุกคนอย่างเป็นการส่วนตัว” ครับ

“ภาษาอังกฤษมี pronouns หลากหลายรูปแบบ เราต้องศึกษาหลักการใช้ของแต่ละชนิดให้ดีนะครับ”

Have a pleasant day!

– อ.ปริญญ์

3 ขั้นตอนสู่การใช้ “not” และ “no” อย่างแม่นยำ – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ ในวันนี้ เรามาดูคำสั้น ๆ ที่พบได้บ่อย ๆ กันครับ อย่าง not กับ no ซึ่งทำให้เกิดความสงสัยทุกครั้งที่จะใช้ อาจารย์ขอฝากแนวทางในการแยกแยะและใช้สองคำนี้ให้ถูกต้องครับ

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (11 September 2017)

สวัสดีครับ

เรามาลองหาคำตอบให้กับ TOEIC Quiz ประจำวันนี้กันครับ โดยครั้งนี้เป็นของข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ ข้อนี้ อาจารย์ขอฝากให้ทุกท่านลองพิจารณาคำที่มาต่อจากช่องว่างครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which is the right answer?

Read More »

Leave a Reply